Aktuālā informācija
Aktuālu notikumu un jautājumu sadaļa, kurā smelties jaunāko informāciju par iestādes ziņām, plānotajiem pasākumiem, iepirkumiem u.c. jautājumiem.
Sākumlapa > Aktualitātes > Aktuālais 2020./2021.m.g.

Aktuālais 2020./2021. mācību gadā

Valsts izglītības satura centrs aicina gatavoties jaunajam mācību gadam

2019./2020. mācību gada noslēgums visām iesaistītajām pusēm ir bijis neierasts un jaunu pieredzi nesošs. Mācību gada pēdējie divi mēneši noritēja strauji mainot mācīšanās un mācīšanas paradumus.
84% skolēnu, 95% skolotāju un 78% vecāku atzīst, ka skola attālināto mācīšanos nodrošināja drīzāk labi vai ļoti labi. Par attālināto mācību novērtējumu vēsta Izglītības un zinātnes ministrijas un VISC sadarbībā ar Edurio veiktā aptauja, kurā līdz 2. jūnija plkst. 10:00 piedalījās 8600 skolēni, 3490 skolotāji, 6700 vecāki. Aptaujā iespējams piedalīties joprojām un to izdarīt var šeit – https://edurio.com/izm

Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks atzīst, ka “attālinātā mācību procesa novērtējums ir salīdzinoši labs vai pat ļoti labs, zinot cik maz laika tam bija sagatavoties, un cik daudz vajadzēja pielāgot paša procesa norisē.” Catlaks uzsver: “Šīs mācības, kuras esam guvuši vai vēl gūsim no attālinātā procesa, noteikti mums noderēs plānojot arī jaunā satura ieviešanu 1., 4., 7., un 10. klasēs.”

Līdz jaunā mācību gada sākumam tiek plānots īstenot vairākus izglītojošus kursus, seminārus, vebinārus ar mērķi uzlabot skolotāju profesionālās kompetences. Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska ziņo: “Būs sarunu platforma, kursi un semināri, kuros skolotāji, kas nejūtas droši kompetenču pieejā vai tehnoloģiju lietojumā, varēs savas prasmes uzlabot. Augustā ceram uzsākt kursus, kas ļautu šo digitālo pratību nostiprināt, dažādot, pielāgot konkrētai mācību jomai, skolotājiem.”

Tiks strādāts arī pie jaunas, vienotas platformas “Virtuālā klase”, kas ļaus novērst vienu no būtiskākajiem trūkumiem attālinātā mācību procesa laikā – jaunās vielas izskaidrošana un vienota redzējuma paušana tajā brīdī, kad tiek uzdots mājasdarbs vai kāds konkrēts projekta tipa darbs, kurā skolēnam ir jāatklāj savas jauniegūtās prasmes un spējas. Ļoti svarīgi ir domāt par skolotāju un skolēnu mācību procesa nepārtrauktību un pēc iespējas mazāku sadrumstalotību, izvairoties no situācijām, kad paralēli jāstrādā ar dažādām vietnēm un platformām”

Catlaks uzsver: “Ja pat klātienes process atjaunosies un tieši tā, kā tas ir bijis bez ierobežojumiem, arī tad mums ir jādomā par iespējām skolēniem, līdzīgi kā ārkārtējās situācijas laikā strādājot daļēji attālināti, daļēji klātienē. Droši vien, ka šis risinājums nepazudīs, tas paliks arī izglītības procesa ietvaros. Ir jāparedz iespējas, ka daļai skolēnu var būt nepieciešamība mācīties attālināti, daļai klātienē, kas droši vien ir arī laikmeta prasība, tas vienkārši pat ir neatkarīgi no krīzes vai veselības ierobežojumiem.”

Šobrīd vēl grūti prognozēt, kā norisināsies mācību process jaunajā mācību gadā, taču ir skaidrs, ka pielāgoties izmaiņām mums nāksies arī turpmāk. Šuplinska skaidro: “Primāri mēs pieņemam, ka 1.septembrī ir normāls klātienes process, bet tajā pašā laikā mēģināsim plānot un ieteikt, izstrādāt vadlīnijas, kādā veidā un ar kādu biežumu, ja mēs atgriežamies skolā, ir iespējams nepazaudēt šo attālinātā mācību procesā iegūto.”
Lai diskutētu un izvērtētu attālināto mācību pieredzi kontekstā ar jaunā mācību satura ieviešanu un digitālo kompetenci, 8., 9., 16. un 17.jūnijā VISC īstenotais projekts Skola2030 organizē tiešsaistes forumus, kuros aicināti piedalīties skolotāji, skolu vadītāji un skolēni. 

Tāpat, aicinām iepazīties arī ar atbalsta materiāliem, kas palīdzēs sagatavoties jaunajam mācību gadam.

Informatīvie resursi:

Atbalsta materiāli vidusskolas modeļa ieviešanai:

Tiešsaistes forumi:

  • 8., 9., 16., 17. jūnijā norisināsies tiešsaistes forums – “Jaunā ikdiena: Kā krīze mainīs skolu?”, lai diskutētu un izvērtētu attālināto mācību pieredzi kontekstā ar jaunā mācību satura ieviešanu un digitālo kompetenci. Dalība reģistrējoties - https://skola2030.lv/lv/forumi

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju sāk pakāpeniski ieviest pamatizglītībā un vidusskolā: 1., 4., 7. un 10. klasēs. 2020. gada 1. septembrī stājas spēkā pilnveidotais Pamatizglītības standarts, kas nosaka, ko un kā mācīsies skolēni no 1. līdz 9. klasei, kas valdībā apstiprināts 2018. gada 27. novembrī. Tas ir otrais saistošais vispārējās izglītības dokuments, kas nostiprina pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā pēctecīgi visos līmeņos. Gadu iepriekš, 2019./2020. mācību gadā, pārmaiņu īstenošana sākas pirmsskolu līmenī līdz ar jauno izglītības vadlīniju stāšanos spēkā.