Aktuālā informācija
Aktuālu notikumu un jautājumu sadaļa, kurā smelties jaunāko informāciju par iestādes ziņām, plānotajiem pasākumiem, iepirkumiem u.c. jautājumiem.
Sākumlapa > Aktualitātes > Visa Latvija māca un mācās mājās

Visa Latvija māca un mācās mājās

Lai ierobežotu vīrusa izplatību, šajā laikā tiks īstenoti vairāki piesardzības pasākumi, tostarp no 13.marta mācību process profesionālās izglītības iestādēs norisinās attālināti. Sākot ar 23.martu attālinātās mācības tiek īstenotas VISĀS izglītības iestādēs.

Projekts Skola2030 sadarbībā ar VISC ir izstrādājis vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm un citus metodiskos ieteikumus attālinātu mācību īstenošanai.

Skolotājiem:

Vecākiem

Aicinām piedalīties mācību gada noslēguma aptaujā

Kopš attālināto mācību sākuma ierastais mācīšanās process ir noticis pavisam citādi nekā līdz šim. Mācību gadam noslēdzoties, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Edurio aicina visus Latvijas skolēnus / audzēkņus, viņu vecākus un skolotājus piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu jūsu domas par attālinātās mācīšanas procesa norisi. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai mēs varētu izvērtēt, kas, mācoties mājās, bija labi un ko būtu nepieciešams uzlabot, ja šāda situācija atkārtotos arī nākotnē.

Aptauja paredzēta vecākiem, skolotājiem, 5.-12. klašu skolēniem un 1.-4. kursa audzēkņiem profesionālās izglītības iestādēs. Aptaujas anketa ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas aizpildīšana aizņems 10 minūtes. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai varētu izvērtēt, kas, mācoties mājās, bija labi un ko būtu nepieciešams uzlabot, ja šāda situācija atkārtotos arī nākotnē.

Lai izpildītu aptauju: Spiediet uz saites: https://edurio.com/izm pēc tam ielogojieties ar savu E-klases vai Mykoob pieeju un aizpildiet aptauju.

Pieņemti jauni grozījumi saistībā ar mācību procesu izglītības iestādēs

Lai gan Ministru kabinets 2020.gada 7.maijā lēma pagarināt ārkārtējo situāciju Latvijā līdz 2020.gada 9.jūnijam, vienlaikus tika atbalstīta vairāku ierobežojošu pasākumu atvieglošana attiecībā uz mācību procesu un sportošanu.

Bērnudārzi tāpat kā līdz šim strādās dežūrgrupu režīmā, bet grozījumi valdības ārkārtējās situācijas rīkojumā attiecībā uz 5-6 gadus veco bērnu mācību procesu paredz, ka izglītības iestāde varēs lemt par mācībām klātienē šiem bērniem, lai nodrošinātu sagatavošanos 1.klasei. Vai tās būs pāris nedēļas jūnijā, jūlijā vai augustā, par to katras pirmsskolas izglītības iestādes dibinātājs varēs lemt, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī un bērnu vajadzības.

Tāpat šodien valdībā pieņemtais lēmums ļaus, ievērojot noteiktus epidemioloģiskās drošības pasākumus, organizēt klātienes konsultācijas skolēniem, kuri gatavojas valsts pārbaudījumiem, tai skaitā profesionālās kvalifikācijas eksāmeniem. Lai gan 9. klašu skolēniem obligātie eksāmeni ir atcelti, arī viņiem būs ļauts doties uz konsultācijām skolā.

Klātienē no 2020.gada 12.maija varēs notikt organizēti sporta treniņi (nodarbības), ievērojot šādus nosacījumus:

  • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
  • treniņa laiks – trīs stundas iekštelpās, ārpus telpām – neierobežoti;
  • nodarbību vada sertificēts treneris;
  • savstarpēja divu metru distance;
  • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
  • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 7 gadiem;
  • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi,
  • jāievēro citi sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (tiks izstrādāti sadarbībā ar Veselības ministriju).

Ministru kabinetā pieņemtie grozījumi rīkojumā „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” pieejami vietnē likumi.lv.

Palīgs skolēniem un skolotājiem, gatavojoties eksāmeniem

VISC eksperti sagatavojuši atbalsta materiālus, ko skolēni var izmantot attālinātās mācīšanās laikā, gatavojoties 2019./2020. m.g. valsts pārbaudes darbiem attālinātās mācīšanās laikā.
Skolēniem ir tiesības saņemt objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu par visu apgūto mācību saturu 9 vai 12 gados, lai nodrošinātu sekmīgu tālāko izglītības turpinājumu un vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Iegūtais vērtējums un sertifikāti par vidējo vispārējo izglītību nodrošinās visiem vienlīdzīgas iespējas iestāties gan Latvijas, gan citus valstu augstskolās ne tikai šogad, bet arī pēc gada vai vairākiem gadiem.
Ņemot vērā šī brīža situāciju, eksāmens nav ieplānots ātrāk par jūnija sākumu. Līdz tam vēl ir pietiekami daudz laika, lai varētu izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu uzdevumus, VISC mājaslapā iepazīties ar metodiskajiem materiāliem, kā arī sekot līdzi Izglītības un zinātnes ministrijas televīzijas projekta “Tava klase” raidījumiem. Vairāk par 9. un 12.klašu mācību stundām televīzijā: www.tavaklase.lv
Neviens mums nevar atņemt tās zināšanas, kas iegūtas mācoties.
Lai skolēni varētu patstāvīgi gatavoties valsts pārbaudes darbiem, Valsts izglītības satura centrs piedāvā elektronisko resursu sarakstu un atbalsta materiālus, ko izmantot, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem.

Saprotam, ka situācija ir sarežģīta un neskaidrība var radīt trauksmi. Slimības Covid-19 izplatība nav apturama, taču tā ir ierobežojama, tāpēc valsts pārbaudījumu norisi īstenos, ievērojot stingras epidemioloģiskās prasības, par galveno izvirzot audzēkņu un pedagogu veselību un drošību.

Ieteikumi vecākiem un iestādēm par bērnu interešu un profesionālās ievirzes izglītību ārkārtējās situācijas laikā

Biežāk uzdotie jautājumi par attālinātām mācībām

Biežāk uzdotie jautājumi par mācību sasniegumu vērtēšanu valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā

Aicinām iepazīties ar aptauju rezultātiem par attalinātajām mācībām

Tā kā kopš 2020.gada 23.marta visās Latvijas skolās tika attālināto mācību īstenošana, Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicināja, skolu vadītājus, skolotājus, skolēnus un vecākus piedalīties aptaujā, atbildot uz jautājumiem, kas saistīti ar attālinātās mācīšanās norisi. Aptaujas mērķis bija izprast, kā notiek attālinātās mācības Latvijas skolās, identificēt jomas, kurās IZM, pašvaldības un skolas var uzlabot mācību procesu attālināti, kā arī iegūt skolēnu, skolotāju un vecāku atgriezenisko saiti par mācību procesa organizēšanu.
Detalizēts rezultātu apkopojums pieejams: https://home.edurio.com/izm-attalinato-macibu-rezultati

Latvijas televīzijas izglītojošā programma

Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam.
Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni. 
Informācija par visiem LTV7 raidījumiem un programmu #paliecmājās Izglītība lapā: https://replay.lsm.lv/lv/izglitiba
LTV programmas plānojums pirmajai nedēļai un projekta Skola2030 ieteikumi tās izmantošanai: https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/ltv-raidijumi
Skola2030  ir sagatavojusi ieteikumus raidījumu izmantošanai mācību procesā:

Excel datnē apkopota detalizēta informācija par katru no 71 satura vienībām, kas nākamo trīs nedēļu laikā - no pirmdienas 23. marta līdz ceturtdienai, 9. aprīlim jeb Lielajai Piektdienai - tiks pārraidītas no rīta LTV7 ēterā, lai nodrošinātu izglītojošo saturu attālinātajās mācībās. Par katru satura vienību jeb epizodi norādīts gan precīzs ētera laiks LTV7, gan tam paredzētā auditorija, gan arī atslēgvārdi (ja raidījums veltīts vienai tēmai) un izvērsta anotācija. Tāpat ir pievienota saite uz attiecīgo saturu Replay.lv, ja pedagogi to vēlas izmantot citā secībā un skolēniem ir pieejams internets.
Atsevišķos gadījumos ir apkopota informācija par vēl pieejamiem resursiem - LTV nesen veidotās dokumentālās filmas - par attiecīgo raidījuma tēmu.
Tāpat ir pieejamas teātra izrādes, kuras var izmantot attālinātā mācību darba īstenošanai.
Teātris.zip īpašā izlase atrodama šeit: https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/223/teatriszip?type=full&theme=119

Atbalsts angļu valodas skolotājiem no izdevniecības Pearson

Lai palīdzētu skolotājiem un skolēniem strādāt attālinātā režīmā, publicējam Pearson atbalsta programmu, ko iespējams nodrošināt sākot no 2020. gada 19.marta. Pearson atbalsta pasākumus tiek piedāvāts VISIEM ieinteresētajiem angļu valodas skolotajiem, lai palīdzētu nodrošināt nepārtrauktu mācību darbu.