Sākumlapa > Aktualitātes > Iepirkumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"

Iepirkumu publikāciju arhīvs
 

2016.gads

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
23.12.2016. VISC 2016/12 Naktsmītņu pakalpojumi mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekiem
Nolikums
Lēmums
09.01.2017. Plkst.12.00
28.12.2016. VISC 2016/11 Datortehnikas un tehnoloģiju noma projekta „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” vajadzībām
Instrukcija
Iepirkuma procedūra pārtraukta
10.01.2017. Plkst.12.00
11.11.2016. VISC 2016/10 Valsts izglītības satura centra darbinieku veselības apdrošināšana.
Līgums
Līguma grozījumi
23.11.2016., plkst.12:00
  VISC 2016/09 Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu apguvei.
Līgumi [ZIP]
14.11.2016., plkst.12:00
28.09.2016. VISC 2016/08

Lektoru piesaiste Pirmās medicīniskās palīdzības apmācībai bērnu nometņu vadītāju kursos
Līgums

10.10.2016., plkst.12:00

15.06.2016 VISC 2016/07 Kafijas paužu nodrošināšana Valsts izglītības satura centra vajadzībām.
Līgums
29.06.2016., plkst.12:00
29.01.2016. VISC 2016/03 Eksprespasta pakalpojumu nodrošināšana.
Līgums
09.02.2016., plkst.16:00

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.panta septītajai daļai

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
18.03.2016. VISC 2016/06 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana
Instrukcija
06.04.2016., plkst.12:00
03.03.2016. VISC 2016/05 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku izstrāde vai aktualizēšana
Instrukcija
18.03.2016., plkst.12:00
18.02.2016. VISC 2016/04 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura ekspertēšana.
Instrukcija
04.03.2016., plkst.12:00
25.01.2016. VISC 2016/02 Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi.
Instrukcija
01.03.2016., plkst.16:00
20.01.2016. VISC 2016/01 Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmu izstrāde un uzdevumu banku izstrāde vai aktualizēšana.
Instrukcija
04.02.2016., plkst.12:00

Atgriezties sadaļā "Publiskie iepirkumi"