Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Publiskie iepirkumi

Šajā sadaļā VISC ievieto iepriekšējos informatīvos paziņojumus, informāciju par plānotajiem pirkumiem, kā arī citu ar iepirkumiem saistītu informāciju. VISC šajā sadaļā nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem.

Iepirkumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.pantam

Paziņojuma
publikācijas
datums
VISC vietnē
Iepirkuma
identifikācijas
numurs
Iepirkuma priekšmets un iepirkuma dokumentācija Pieteikumu/
piedāvājumu
iesniegšanas
termiņš
02.11.2018. VISC 2018/46 Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde
Instrukcija [ZIP]
Instrukcija ar grozījumiem [ZIP]
Jautājumi un atbildes
23.11.2018., plkst.12.00.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 03.12.2018, plkst. 12.00

Iepirkumu publikāciju arhīvs

Noslēgtie publiskie būvdarbu, piegādes un pakalpojumu līgumi