Sākumlapa > Aktualitātes > Dokumenti apspriešanai. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Dokumenti apspriešanai"

Sadaļas "Dokumenti apspriešanai " arhīvs
 

2019.gads

26.02.2019. I.Kamarūte.
Ministru kabineta noteikumu projekts

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā"
>> Projekts
>> Anotācija

 
2018.gads

22.02.2018. I.Kamarūte.
Ministru kabineta noteikumu projekts

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2018./2019.mācību gadā"
>> Projekts
>> Anotācija

 
2017.gads

20.02.2017. I.Kamarūte.
Ministru kabineta noteikumu projekts

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā"
>> Projekts

 
2016.gads

07.03.2016. I.Kamarūte.
Ministru kabineta noteikumu projekts

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā"
>> Projekts

 
2015.gads

14.07.2015. I.Kamarūte.
Ministru kabineta noteikumu projekti

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektus:

  1. Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā
  2. Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

19.02.2015. I.Kamarūte.
Ministru kabineta noteikumu projekts

Valsts izglītības satura centrs ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā"
>> Projekts

 
2011.gads

29.04.2011. I.Švarca
Mācību līdzekļu saraksts integrētas mācību programmas sešgadīgiem bērniem apguvei

Lai īstenotu „Sociālās drošības tīkla stratēģijā” (Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra protokollēmums (prot.Nr.56, 78§)) noteiktā mērķa izglītībā – nodrošināt bērnu vecumposmam atbilstošu izglītības saturu un veiktu sagatavošanas darbus pamatizglītības apguvei sešu gadu vecumā – īstenošanu, Izglītības un zinātnes ministrija ir plānojusi 2011.gadā piešķirt mērķdotāciju mācību līdzekļu iegādei izglītības iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu – bērnu no piecu gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei.
Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis mācību līdzekļu sarakstu integrētas mācību programmas sešgadīgiem bērniem apguvei (1.pielikums) un aicina izglītības iestādes, izdevniecības un citas izglītības satura attīstībā ieinteresētās institūcijas un sociālos partnerus līdzdarboties mācību līdzekļu saraksta pilnveidē, iesniedzot savu piedāvājumu mācību līdzekļu saraksta papildināšanai saskaņā ar 2.pielikumu.
Piedāvājumu ar norādi „Piedāvājums mācību līdzekļu saraksta papildināšanai” iesniedz vai nosūta centram pa pastu vai elektroniski līdz 2011.gada 27.maijam (pasta sūtījumiem jābūt piegādātiem centram šajā termiņā).
Pasta adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālr.: 67216427, 67212313
E-pasta adrese: visc@visc.gov.lv
>> Mācību līdzekļu saraksta projekts
>> Piedāvājuma veidlapa (paraugs)

Atgriezties sadaļā "Dokumenti apspriešanai"