szpd.jpg
Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir: sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību; ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē; veicināt skolēnu profesijas izvēli

Aktuālā informācija

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība

23.09.2016. M.Kalniņa.
Latvijas jauno zinātnieku panākumi 28.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā

20160923_brisele_apbalvoshana.jpgNo 15. līdz 20. septembrim Briselē, Beļģijā, norisinājās 28.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss. Konkursā piedalījās Eiropas valstu nacionālo konkursu uzvarētāji, 138 dalībnieki no 37 valstīm un Eiropas skolām (European Schools). Tika prezentēti 90 projekti. Šajā konkursā tika prezentēti darbi ne tikai no Eiropas, bet arī no ASV, Kanādas, Ķīnas, Korejas un Ēģiptes.
Latvija tika pārstāvēta ar 3 projektiem, kas ir pieļaujamais projektu skaits šajā konkursā. Augstu novērtējumu ieguva Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences laureātes, Rīgas Franču liceja absolventes Zane Grēta Grants, šobrīd Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 1.kursa studente un Daniela Gods-Romanovska, kas šobrīd ir 1.kursa studente Kentas Universitātē Londonā. Par izstrādāto pētījumu inženierzinātnē “Tekstilmateriālā ieadīto tenzorezistīvo sensoru darbības izpēte un pielietojums inovatīvajās tehnoloģijās” (pētnieciskā darba vadītāji RTU prof. A.Kataševs, RTU pētnieks A.Okss, Rīgas Franču liceja skolotāja B.Šķēle) jaunās pētnieces ieguva speciālo balvu - piedalīties INTEL ISEF (INTEL starptautiskā zinātnes un inženierzinātņu izstāde), kas ir pasaulē lielākais starptautiskais zinātnes un inženierzinātņu konkurss vidusskolēniem un 2017.gadā notiks Losandželosā/ASV.
Šajā prestižajā konkursā, kurš ik gadu tiek organizēts kādā no Eiropas valstīm, Latviju līdzās jau minētajām jaunietēm pārstāvēja arī Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 11.klases skolniece Zlata Potiļicina ar veikto pētījumu informātikā „ Datorredzes metožu izmantošana pilsētas ēku seismiskajam monitoringam” (pētnieciskā darba vadītājs Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājs S.Bratarčuks) un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks Reinis Cirpons ar pētījumu matemātikā “Par Būla funkciju polinomo izteiksmju pakāpēm” (pētnieciskā darba vadītājs LU prof.A.Ambainis).
Latvijas skolēnu zinātnisko konkursu valsts līmenī organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Latvija Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā tiek pārstāvēta no 1999.gada. Līdz šim Latvijas pārstāvji ES jauno zinātnieku konkursā ir ieguvuši 8 balvas (divas monetārās un sešas speciālās balvas).
29.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss 2017.gadā notiks Tallinā, Igaunijā.

18.08.2016. D.Āboltiņa.
Apbalvoti starptautiskās jauniešu zinātnes izstādes dalībnieki un viņu pedagogi

Trešdien, 17.augustā, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pasniedza pateicības rakstus starptautiskās jauniešu zinātnes izstādes "Expo - Sciences Europe 2016" dalībniekiem – Rīgas Franču liceja un Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēniem un viņu pedagogiem.
Pateicības raksti pasniegti Rīgas Franču liceja skolniecēm (jau absolventēm) Annai Januškevičai un Madarai Zvīnei, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 11.klases skolniekam Gatim Saknītim, viņu pedagogiem – Jānim Kleperam, LU Cietvielu fizikas institūta vadošajam pētniekiem, zinātniskajam konsultantam, Birutai Šķēlei, Rīgas Franču liceja fizikas skolotājai, darba vadītājai un Evi Kūriņai, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ķīmijas skolotājai.
>> Lasīt vairāk
>> Fotogalerija

28.04.2016. M.Kalniņa.
Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 22. līdz 24. aprīlim. 477 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 397 darbus. Pēc rakstveida darbu recenzēšanas 321 darbs tika prezentēts klātienē. 178 autori (143 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
Konferences atklāšanā piedalījās un jauniešus uzrunāja izglītības un zinātnes ministrs   prof. K. Šadurskis, LU rektors, prof. I. Muižnieks, LU Fizikas un matemātikas fakultātes pētnieks, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis G. Kitenbergs un Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks D. Jakovels. Labākie skolotāji, skolēnu pētniecisko darbu vadītāji, augstskolu mācību spēki un reģionālo konferenču organizatori tika apbalvoti ar Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstiem.
 27.aprīlī VISC notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 28. Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā š.g. septembrī Briselē, Beļģijā.
Uz konkursu izvirzīti:

  • Rīgas Franču liceja 12. klases skolnieces Zane Grēta Grants un Daniela Gods-Romanovska (fizika);
  • Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10. klases skolniece Zlata Potiļicina (informātika);
  • Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolnieks Reinis Cirpons (matemātika).

>> Konferences rezultāti

Sadaļas arhīvs