intizprog1.jpg
Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības mērķi ir: sekmēt skolēnu zinātniskā pasaules uzskata un darbības attīstību; ievirzīt skolēnus akadēmiskajām studijām augstskolā un darbībai zinātnē; veicināt skolēnu profesijas izvēli

Ieteikumi un rekomendācijas

 • Daži ieteikumi, kam pievērst uzmanību un kam netērēt laiku, izstrādājot ZPD matemātikā [PDF]
 • Ieteikumi skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai angļu valodā [PDF]
 • Ieteikumi skolēnu zinātniskā darba izstrādāšanai fizikā [PDF]
 • Ieteikumi skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrādei latviešu literatūrzinātnē [PDF]
 • Ieteikumi skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei latviešu valodniecībā [PDF]
 • Ieteikumi skolēna pētnieciskā darba izstrādāšanai tieslietu sekcijā [PDF]
 • Kulturoloģijas sekcija [PDF]
 • Norādījumi skolēnu zinātnisko darbu izstrādei pedagoģijā [PDF]
 • Norādījumi skolēnu zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un aizstāvēšanai valsts skolēnu zinātniskajā konferencē astronomijas sekcijā [PDF]
 • Pētniecība mūsu dzīvē un izglītībā [PDF]
 • Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba izstrāde [PDF]
 • Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu bioloģijā, ķīmijā, fizikā, astronomijā, inženierzinātnēs, vides zinātnē, ģeogrāfijā un zemes zinātnē struktūra un noformējums [PDF]
 • Skolēnu zinātniski pētnieciskā darba datorikā (informātikā) izstrādes un aizstāvēšanas metodiskie norādījumi [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai ģeogrāfijā un ģeoloģijā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai ekonomikā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai Vides zinātnes nozarē [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu pētniecisko darbu izstrādāšanai bioloģijā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādāšanai socioloģijā [PDF]
 • Vadlīnijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādei psiholoģijā [PDF]
 • Zinātniski pētnieciskais darbs vēsturē un kultūras mantojumā [PDF]
 • Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji [PDF]