saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma – izglītības kvalitātes indikators

Vispārējā izglītība

Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntis Vasiļevskis par OECD Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumu:

„OECD Starptautiskā skolēnu novērtēšanas programma OECD SSNP (OECD Programme for International Student Assessment – OECD PISA) kļuvusi par pasaulē prestižāko un visbiežāk izmantoto skolu sistēmas darbības kvalitātes, efektivitātes un vienlīdzīgas pieejamības mērīšanas līdzekli. Tās ietvaros veikto mērījumu rādītāji ir kļuvuši par ES dalībvalstu izglītības sistēmu kvalitātes indikatoriem. Tieši prasmes, kādas jaunieši apgūst izglītības sistēmā, noteiks viņu konkurētspēju darba tirgū. Par to izglītības jomas speciālisti diskutē visās valstīs, un tieši šādas prasmes mēra šis pētījums.

Šodien visā pasaulē tiek publiskoti 65 valstīs veiktā pētījuma salīdzinošie dati par piecpadsmit gadus vecu skolēnu kompetencēm matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā, skolēna zināšanu un prasmju, kā arī dažādu sociālu faktoru kontekstā.

Salīdzinot valstu sniegumu šajā pētījumu ciklā ar rezultātiem iepriekšējos pētījumu ciklos var secināt, ka tādās valstīs, piemēram, kā Brazīlijā, Polijā, Portugālē skolēnu sniegums ir būtiski uzlabojies, turpretim Somija, Zviedrija un Īslande pārstāv to valstu grupu, kurās skolēnu sniegumu rezultāts ir statistiski nozīmīgi samazinājies.

Latvijas skolēnu vidējie sasniegumi pēdējos divos pētījuma ciklos matemātikā parāda pozitīvu tendenci. Dabaszinātnēs skolēnu sasniegumu pieaugums 2012.gada pētījumu ciklā, salīdzinot ar 2003.gada pētījumu ciklu, ir statistiski nozīmīgs. Turpretim, lasīšanā vērojams nenozīmīgs pazeminājums.

2012.gada pētījuma rezultāti rāda, ka Latvijas skolēnu vidējie rezultāti visās pētījuma satura jomās ir sasnieguši Eiropas Savienības valstu skolēnu vidējo rezultātu līmeni. Savukārt OECD valstu vidējo sasniegumu līmenī ir Latvijas skolēnu sasniegumi matemātikā un dabaszinātnēs, bet lasīšanā Latvijas skolēnu sasniegumi joprojām ir statistiski nozīmīgi zemāki par OECD valstu vidējo rādītāju.

Latvijā zēnu un meiteņu sasniegumu starpība atšķiras pētījumu satura jomās. Matemātika ir vienīgā joma, kurā, tāpat kā iepriekšējos pētījumu ciklos, zēnu un meiteņu sasniegumi nav statistiski nozīmīgi atšķirīgi. Dabaszinātnēs jau 2009.gada pētījumu ciklā meiteņu sasniegumi bija statistiski nozīmīgi augstāki, bet 2012.gada pētījumā šī starpība ir pieaugusi un ir astotā lielākā starp dalībvalstīm. Lasīšanā, tāpat kā visās dalībvalstīs un iepriekšējos ciklos, Latvijas meiteņu sasniegumi ir statistiski nozīmīgi augstāki par Latvijas zēnu sasniegumiem.

Skolēnu sasniegumu matemātikā, dabaszinātnēs un lasīšanā salīdzinājums pēc urbanizācijas, jeb skolas atrašanās vietas, ir līdzīgs iepriekšējo pētījumu ciklu rezultātiem. 2012.gada pētījuma ciklā vislabākie rezultāti ir Rīgas skolu skolēniem, bet vissliktākie lauku skolu skolēniem.

Neskatoties uz to, ka pētījums norisinājās laikā, kad ekonomiskā krīze vissmagāk bija skārusi Latviju, īpaši izglītības sektoru, šī pētījuma datu apkopojums uzrāda pozitīvas tendences. To var sasniegt tikai ar mērķtiecīgu skolotāja darbu ikdienā – klasē. Labas izglītības ieguves svarīgākais priekšnoteikums ir labs skolotājs.”

VISC vadītājs G.Vasiļevskis aicina arī noklausīties citu ekspertu viedokļus par veikto pētījumu – mms://ier-w.latvijasradio.lv/pppy?20131209A080900082900