saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Metodiskie materiāli

VISC izstrādātie metodiskie materiāli

Citi metodiskie materiāli

Izvēlnē apkopoti VISC sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli.

  • Visām vecuma grupām
  • Pirmsskolai
  • Sākumskolai (pamatskolas 1.posms, 1.–6.klase)
  • Pamatskolas 2.posmam (7.–9.klase)
  • Vidusskolai