saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri

Informācija par jau notikušajiem semināriem pieejama sadaļas arhīvā.

Datums un laiks Norises vieta Seminārs Semināra materiāli Atbildīgais
26.01.2017.
plkst.10.30
VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un pašvaldību mūzikas metodiķiem   Rita Platpere, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811; e-pasts: rita.platpere@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs