saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri

Informācija par jau notikušajiem semināriem pieejama sadaļas arhīvā.

Datums un laiks Norises vieta Seminārs Semināra materiāli Atbildīgais
30.septembris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Darba kārtība
Pieteikšanās
Rita Kursīte, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: rita.kursite@visc.gov.lv
5.oktobris Gētes institūts, Torņa iela 1 (ieeja no Klostera ielas), Rīga Vācu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs Darba kārtība
Pieteikšanās
Rita Kursīte, VISC vecākā referente, tālr.: 6781446, e-pasts: rita.kursite@visc.gov.lv
11.oktobris LNVM, Brīvības bulvāris 32, Rīga “Latvijas un pasaules vēstures” skolotāju metodisko apvienību vadītāju vai izglītības koordinatoru seminārs Darba kārtība
Pieteikšanās
Vita Jaunozola, VISC vecākā referente, tālr.: 67814473, e-pasts: vita.jaunozola@visc.gov.lv
14.oktobris, plkst.10:00 Lomonosova iela 4, 409.aud., Rīga Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs Programma
Pieteikšanās
Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
17.oktobris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Latviešu valodas un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs   Aiva Šenne, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: aiva.senne@visc.gov.lv
21.oktobris, plkst.10:00-14:00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Fizikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs   Velga Kakse, VISNN vadītāja vietniece, tālr.: 67814453, e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv; Austris Cābelis, VISC vecākais referents, tālr.: 67814468, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv
25.oktobris, plkst.10:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, K.Valdemāra iela 10, Rīga Vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs   Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente, tālr.: 67814438, e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
25.oktobris, plkst.10:00 Jaunjelgavas vidusskolā, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava Sporta skolotāju metodisko apvienību informatīvs seminārs   Inese Bautre, VISC vecākā referente, tālr.: 67814439, e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv
26.oktobris, plkst.10:00 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs   Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente, tālr.: 67814438, e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
26.oktobris, plkst.10:00 Rīgas Ostvalda vidusskola, Dammes iela 20, Rīga Sākumskolas krievu valodas skolotāju metodisko komisiju vadītāju informatīvs seminārs Programma
Pieteikšanās
Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
27.oktobris VISC, Strūgu ielā 4, Rīga Matemātikas skolotāju MA vadītāju seminārs   Jānis Vilciņš , VISC vecākais referents.; tālr.:67814479, e-pasts janis.vilcins@visc.gov.lv
28.oktobris Vaļņu 2, IZM Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ģeogrāfijas skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem   Natālija Buile, VISC vecākā referente, tālr.: 67 814432, e-pasts: natalija.buile@visc.gov.lv
7.novembris, plkst.10:00-14:00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs   Velga Kakse, VISNN vadītāja vietniece, tālr.: 67814453, e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv; Austris Cābelis, VISC vecākais referents, tālr.: 67814468, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv
14.novembris, plkst.10:00-14:00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bioloģijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs   Velga Kakse, VISNN vadītāja vietniece, tālr.: 67814453, e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv; Austris Cābelis, VISC vecākais referents, tālr.: 67814468, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv
22.novembris, plkst.10:00 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Ruses iela 22, Rīga Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs   Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
25.novembris LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulv.5, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ekonomikas un komerczinību skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem   Natālija Buile, VISC vecākā referente, tālr.: 67 814432, e-pasts: natalija.buile@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs