saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri

Informācija par jau notikušajiem semināriem pieejama sadaļas arhīvā.

Datums un laiks Norises vieta Seminārs Semināra materiāli Atbildīgais
25.oktobris, plkst.10:00 Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, K.Valdemāra iela 10, Rīga Vizuālās mākslas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Darba kārtība
Pieteikšanās
Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente, tālr.: 67814438, e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
25.oktobris, plkst.10:00 Jaunjelgavas vidusskolā, Uzvaras iela 1, Jaunjelgava Sporta skolotāju metodisko apvienību informatīvs seminārs Darba kārtība
Pieteikšanās
Inese Bautre, VISC vecākā referente, tālr.: 67814439, e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv
26.oktobris, plkst.10:00 Latvijas Nacionālā bibliotēka, Mūkusalas iela 3, Rīga Mājturības un tehnoloģiju skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs Darba kārtība
Pieteikšanās
Ilze Kadiķe, VISC vecākā referente, tālr.: 67814438, e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
26.oktobris, plkst.10:00 Rīgas Ostvalda vidusskola, Dammes iela 20, Rīga Sākumskolas krievu valodas skolotāju metodisko komisiju vadītāju informatīvs seminārs Programma Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
27.oktobris VISC, Strūgu ielā 4, Rīga Matemātikas skolotāju MA vadītāju seminārs Darba kārtība Jānis Vilciņš , VISC vecākais referents.; tālr.:67814479, e-pasts janis.vilcins@visc.gov.lv
28.oktobris Vaļņu 2, IZM Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ģeogrāfijas skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem Darba kārtība Natālija Buile, VISC vecākā referente, tālr.: 67 814432, e-pasts: natalija.buile@visc.gov.lv
7.novembris, plkst.10:00-14:00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs   Velga Kakse, VISNN vadītāja vietniece, tālr.: 67814453, e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv; Austris Cābelis, VISC vecākais referents, tālr.: 67814468, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv
14.novembris, plkst.10:00-14:00 VISC, Strūgu iela 4, Rīga Bioloģijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs   Velga Kakse, VISNN vadītāja vietniece, tālr.: 67814453, e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv; Austris Cābelis, VISC vecākais referents, tālr.: 67814468, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv
22.novembris, plkst.10:00 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Ruses iela 22, Rīga Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju informatīvs seminārs   Ļubova Jakovele, VISC vecākā referente, tālr.: 67814463, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
25.novembris LU Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulv.5, Rīga Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ekonomikas un komerczinību skolotājiem, metodisko apvienību vadītājiem   Natālija Buile, VISC vecākā referente, tālr.: 67 814432, e-pasts: natalija.buile@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs