saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri

Informācija par jau notikušajiem semināriem pieejama sadaļas arhīvā.

Datums Norises vieta Seminārs Semināra materiāli Atbildīgais
07.04.2017. Rīgas Anniņmuižas vidusskolā, Kleistu ielā 14 Krievu valodas (dzimtās) un literatūras skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārs Programma.
Pieteikšanās
Ļubova Jakovele, VISC Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente, tālr.: 67216427; e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs