drosned.jpg
Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, VISC  izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” uz VISC īstenotā ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes.

Inovatīvās pieredzes skolas

Vispārējā izglītība

Lai radītu pamatu ilgtspējīgas atbalsta sistēmas izveidei uzsākto reformu dabaszinātnēs un matemātikā ieviešanai katrā skolā katrā klasē, VISC  izveidojis „Inovatīvās pieredzes skolu tīklu” uz VISC īstenotā ESF projekta „Dabaszinātnes un matemātika” pilotskolu bāzes.

Skolu tīkls ir veidots ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu ar citu skolu skolotājiem (mūsdienīgu stundu plānošana un īstenošana, atbalsta materiālu un tehnoloģiju izmantošana u.c.), kā arī veicināt skolēnu interesi par eksaktajām zinātnēm, iesaistot uzņēmējus, zinātniekus u.c. sabiedrības pārstāvjus.

Skolu tīklu veido: