saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

21.05.2015. V.Vēzis.
Noslēgusies datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un skolu pieteikšanās datorikas mācību programmu aprobācijai

VISC informē, ka ir beidzies pieteikšanās laiks datorikas mācību programmu aprobācijai. Tiks izskatīti izglītības iestāžu rakstiskie apliecinājumi par līdzdalību programmu aprobācijā, ko VISC būs saņēmis līdz 22.maijam. Pašlaik ir pieteikušās 153 izglītības iestādes.
VISC pateicas izglītības iestādēm par izrādīto interesi un vēlmi sadarboties.
Informējam, ka VISC organizēja darba grupu, kas izstrādāja un 30.aprīlī iesniedza Izglītības un zinātnes ministrijā saskaņošanai 5 šādas programmas:

 • Mācību programmas paraugs datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu;
 • Mācību programmas paraugs (apgūstamo jautājumu loks) integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
 • Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;
 • Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;
 • Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem).

Pēc atzinuma saņemšanas, VISC sniegs turpmāko informāciju un sazināsies ar izglītības iestādēm par sadarbības līguma par datorikas aprobāciju slēgšanu.

14.05.2015. V.Vēzis.
Izglītības iestādes piesakās datorikas aprobācijas procesam

Aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, Valsts izglītības satura centrs no 2015.gada 1.septembra piedāvā skolām aprobācijai piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu. Lasīt vairāk.
Datorikas mācību programmas šobrīd ir izstrādātas un iesniegtas saskaņošanai Izglītības un zinātnes ministrijā. Pēc atzinumu saņemšanas, materiālu pilnveides programmas plānots ievietot VISC mājaslapā.
VISC pateicas izglītības iestādēm par izrādīto interesi.

12.05.2015. S.Austruma.
Aicinām iepazīties ar Latvijas kultūras kanona konkursa īsfilmām

Latvijas kultūras kanona konkurss 2014 - 2015 vidusskolēniem „Kultūras tradīcijas ģimenē” fināls noslēdzās š.g. 27.martā. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām un tradīcijām, kas tiek koptas un uzturētas ģimenēs dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, rosināt interesi gan par kultūras kanonā iekļautām, gan arī neiekļautām tradīcijām, kā arī popularizēt kulturoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetus.
Filmu scenāriju autori bija konkursa dalībnieki - vidusskolēni no dažādu Latvijas reģiona vispārizglītojošām skolām, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem - režisoriem, operatoriem, montāžas režisoru un producentu. Filmu konsultanti - LKA mācībspēki Valdis Eglītis, Dainis Jurga, Pēteris Krilovs un Daiga Lučāne.

 • Mājas Maize
  Filmas idejas autori - Rugāju novada vidusskolas komanda. Gita Daukste, Madara Paidere, Vilis Strungs, skolotāja Evija Konivale. Filmas veidotāji - LKA studenti: Ilze Zicāne, Marika Šengeleja, Jānis Rubenis,Indra Vaļeniece.
 • Ucināmās dziesmas
  Filmas idejas autori – Jelgavas mūzikas vidusskolas komanda: Laura Pātaga, Agnese Šulce, Marta Zvirbules, skolotāja Dagnija Jēkabsone. Filmas veidotāji - LKA studenti: Dita Celmiņa, Anna Ansone, Rihards Zelts, Kristaps Dzenis, Gatis Ungurs.
 • Mellupu dzinējs
  Filmas idejas autori – Valmieras 5.vidusskolas komanda: Kristiāna Mellupe, Melānija Kitnere, Lauris Jančevskis, skolotāja Inese Mola. Filmas veidotāji - LKA studenti: Monta Gāgane, Kārlis Lesiņš, Ivo Skanstiņš,Toms Krauklis.
 • Sudraba piņģerota stāsts
  Filmas idejas autori - Kuldīgas Centra vidusskolas komanda: Ieva Mediņa, Madara Kāle, Annija Dadze, skolotāja Antra Spuļģe. Filmas veidotāji - LKA studenti: Pēteris Rozītis, Mārcis Slavinskis, Kamila Kūna.
 • Aulmaņi
  Filmas idejas autori - Ogres valsts ģimnāzijas komanda: Anna Laganovska, Sintija Briģele, Jurģis Prikulis, skolotāja Vineta Oboznaja. Filmas veidotāji - LKA studenti: Dace Pūce, Andrejs Baida, Jānis Rubenis, Nadīna Rutka.

2015-2016.gada Latvijas kultūras kanona konkurss ritēs Raiņa un Aspazijas zīmē. Kultūrizglītojošā konkursa moto būs „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos”.

11.05.2015. V.Kakse.
Notikusi Baltijas jūras projekta konference "Klimata pārmaiņas"

2015.gada 8.maijā notika Baltijas jūras projekta konference „Klimata pārmaiņas”. Konference notika Pumpuru vidusskolā, kura ir viena no starptautiskā projekta skolām Latvijā. Konferencē piedalījās skolēni un skolotāji no Aizputes vidusskolas, Talsu Valsts ģimnāzijas, Vecumnieku vidusskolas, Rīgas 69.vidusskolas, Ogresgala pamatskolas, E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, A.Upīša Skrīveru vidusskolas, Vecpiebalgas vidusskolas, Rūjienas vidusskolas, Salacgrīvas vidusskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un Pumpuru vidusskolas.
>> Lasīt vairāk

24.03.2015. D.Āboltiņa.
Būs jaunas datorikas prasmju apguves iespējas pamatskolās no 1.septembra

Aktualizējot datorikas prasmju apguves pilnveides nepieciešamību, Valsts izglītības satura centrs no 2015.gada 1.septembra piedāvā skolām aprobācijai piecu datorikas mācību programmu pilotprojektu. Izstrādātās pilotprojekta programmas paredzētas dažādām klašu grupām ar atšķirīgu zināšanu un specializācijas līmeni:

 • mācību programma datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas realizē pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmeta programmu (atsevišķi būtu aprobējamas klašu grupas 1.-3., 4.-6. un 7.-9.);
 • mācību programma integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei;
 • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei;
 • mācību programma datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei;
 • mācību programma padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem).

VISC aicina izglītības iestādes izvērtēt savas iespējas un piedalīties vienas vai vairāku izstrādāto programmu aprobācijā, tostarp izglītības iestādei kopā ar pašvaldību izvērtējot savas tehniskās un finansiālās iespējas. Izglītības iestādes, kas izlēmušas piedalīties aprobācijas procesā, VISC lūdz līdz 2015. gada 15.maijam informēt par savu izvēli, atsūtot rakstisku apliecinājumu, t.sk. precīzi norādot, kuras programmas tiks aprobētas.
Detalizētākai informācijai par paredzamo programmu aprobācijas gaitu lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Viesturu Vēzi, e-pasts: viesturs.vezis@visc.gov.lv
>> Lasīt vairāk

13.03.2015. S.Falka.
Klajā laists metodiskais materiāls "Kino skolās"

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izveidojis metodisko materiālu skolotājiem "Kino skolās", kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. "Kino skolās" ir metodiskais materiāls skolotājiem, grāmata (112. lpp), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv.
Sadarbojoties izglītības speciālistiem un kinoteorētiķiem, ir izveidots materiāls, kurā ir apkopoti mācību stundu plāni, darba lapas, ko skolotājs var izmantot mācību stundās, kā arī plašāki apraksti par tām filmām, kuru fragmentus aicinām izmantot mācību procesā.
Mācību stundu plāni ir paredzēti 1.-3.klasei, 4.-6.klasei, 7.-9.klasei un 10.-12.klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas, satura apguvē.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs