saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

26.08.2015. Ļ.Jakovele.
Seminārs mazākumtautību pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem

2015.gada 15.septembrī Valsts izglītības satura centrs organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru pirmsskolas izglītības iestāžu, kas īsteno mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu, metodiķiem. Seminārs notiks Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzirnaviņas" Tālavas gatvē 7 no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.30. Lūdzam reģistrēties dalībai seminārā līdz š.g. 11.septembrim.
>> Darba kārtība
>> Pieteikties līdz 11.09.2015.

01.06.2015. V.Vēzis. Precizēts 05.06.2015. un 11.06.2015.
Ir pieejami mācību programmu paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā

Patlaban ir noslēgusies datorikas mācību programmu paraugu izstrāde un skolu pieteikšanās datorikas mācību programmu aprobācijai. Datorikas programmu aprobācijai pieteikušās 155 izglītības iestādes šādās programmas:

 • Mācību programmas paraugs datorikas apguvei no 1. līdz 9. klasei skolām, kas īsteno pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, piedāvājot datoriku kā atsevišķu mācību priekšmetu [PDF],
 • Mācību programmas paraugs (apgūstamo jautājumu loks) integrētai datorikas jautājumu apguvei no 1. līdz 3. klasei [PDF],
 • Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 4. līdz 6. klasei [PDF],
 • Mācību programmas paraugs datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei [PDF],
 • Mācību programmas paraugs padziļinātai datorikas jautājumu apguvei no 7. līdz 9. klasei (skolēnu grupai, kas izrādījusi padziļinātu interesi par programmēšanu un algoritmiem) [PDF].

Mācību programmas paraugu projekti datorikas apguvei pamatskolā ir ievietoti VISC vietnes sadaļā "Vispārējā izglītība. Programmas." (Mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā. Tehnoloģiju un zinātņu pamati. Datorikas mācību programmu paraugu projekti.)
>> Lasīt vairāk
>> Aprobācijā iesaistīto pilotskolu saraksts
>> Programmas un eksperti

12.05.2015. S.Austruma.
Aicinām iepazīties ar Latvijas kultūras kanona konkursa īsfilmām

Latvijas kultūras kanona konkurss 2014 - 2015 vidusskolēniem „Kultūras tradīcijas ģimenē” fināls noslēdzās š.g. 27.martā. Konkursa mērķis bija veicināt skolēnu interesi par Latvijas kultūras vērtībām un tradīcijām, kas tiek koptas un uzturētas ģimenēs dažādos Latvijas kultūrvēsturiskajos novados, rosināt interesi gan par kultūras kanonā iekļautām, gan arī neiekļautām tradīcijām, kā arī popularizēt kulturoloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu mācību priekšmetus.
Filmu scenāriju autori bija konkursa dalībnieki - vidusskolēni no dažādu Latvijas reģiona vispārizglītojošām skolām, sadarbojoties ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem - režisoriem, operatoriem, montāžas režisoru un producentu. Filmu konsultanti - LKA mācībspēki Valdis Eglītis, Dainis Jurga, Pēteris Krilovs un Daiga Lučāne.

 • Mājas Maize
  Filmas idejas autori - Rugāju novada vidusskolas komanda. Gita Daukste, Madara Paidere, Vilis Strungs, skolotāja Evija Konivale. Filmas veidotāji - LKA studenti: Ilze Zicāne, Marika Šengeleja, Jānis Rubenis,Indra Vaļeniece.
 • Ucināmās dziesmas
  Filmas idejas autori – Jelgavas mūzikas vidusskolas komanda: Laura Pātaga, Agnese Šulce, Marta Zvirbules, skolotāja Dagnija Jēkabsone. Filmas veidotāji - LKA studenti: Dita Celmiņa, Anna Ansone, Rihards Zelts, Kristaps Dzenis, Gatis Ungurs.
 • Mellupu dzinējs
  Filmas idejas autori – Valmieras 5.vidusskolas komanda: Kristiāna Mellupe, Melānija Kitnere, Lauris Jančevskis, skolotāja Inese Mola. Filmas veidotāji - LKA studenti: Monta Gāgane, Kārlis Lesiņš, Ivo Skanstiņš,Toms Krauklis.
 • Sudraba piņģerota stāsts
  Filmas idejas autori - Kuldīgas Centra vidusskolas komanda: Ieva Mediņa, Madara Kāle, Annija Dadze, skolotāja Antra Spuļģe. Filmas veidotāji - LKA studenti: Pēteris Rozītis, Mārcis Slavinskis, Kamila Kūna.
 • Aulmaņi
  Filmas idejas autori - Ogres valsts ģimnāzijas komanda: Anna Laganovska, Sintija Briģele, Jurģis Prikulis, skolotāja Vineta Oboznaja. Filmas veidotāji - LKA studenti: Dace Pūce, Andrejs Baida, Jānis Rubenis, Nadīna Rutka.

2015-2016.gada Latvijas kultūras kanona konkurss ritēs Raiņa un Aspazijas zīmē. Kultūrizglītojošā konkursa moto būs „Raiņa un Aspazijas idejas un vērtības mūsdienu cilvēku dzīvē un notikumos”.

13.03.2015. S.Falka. Precizēts 17.08.2015.
Klajā laists metodiskais materiāls "Kino skolās"

Nacionālais Kino centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru ir izveidojis metodisko materiālu skolotājiem "Kino skolās", kura mērķis ir veicināt Latvijas filmu pieejamību un izmantošanu vispārizglītojošo skolu mācību procesā. "Kino skolās" ir metodiskais materiāls skolotājiem, grāmata (112. lpp), kā arī iespēja Latvijā tapušās filmas izmantot tiešsaistes režīmā platformā www.filmas.lv.
Sadarbojoties izglītības speciālistiem un kinoteorētiķiem, ir izveidots materiāls, kurā ir apkopoti mācību stundu plāni, darba lapas, ko skolotājs var izmantot mācību stundās, kā arī plašāki apraksti par tām filmām, kuru fragmentus aicinām izmantot mācību procesā.
Mācību stundu plāni ir paredzēti 1.-3.klasei, 4.-6.klasei, 7.-9.klasei un 10.-12.klasei. Filmas un mācību stundu plānus ieteicams izmantot dažādu mācību priekšmetu, piemēram, sociālo zinību, Latvijas vēstures, Latvijas un pasaules vēstures, politikas un tiesību, kulturoloģijas un vizuālās mākslas, satura apguvē.
>> Lasīt vairāk www.filmas.lv

Sadaļas arhīvs