cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Vispārējās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

09.10.2017. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu papildu uzņemšanu kursos par cilvēkdrošības jautājumiem

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – centrs) informē, ka oktobrī atkārtoti tiek izsludināta pieteikšanās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursiem “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Kursu programma sastāv no trīs daļām: 1.daļa – lekcijas – notiek klātienē Rīgas Stradiņa universitātē (turpmāk – RSU) Rīgā, Dzirciema ielā 16, vienlaikus nodrošinot tiešsaistes translāciju uz reģioniem; 2.daļa – patstāvīgais darbs mājās; 3.daļa – praktiskās nodarbības klātienē RSU telpās Anniņmuižas bulvārī 26a. Kursu 1.daļa  tiek plānota 27. oktobrī.

Kursu mērķis ir pilnveidot vispārējās un profesionālās  izglītības iestāžu pedagogu profesionālo kompetenci izglītojamā izpratnes veicināšanai par dzīvību kā vērtību, atbildību un rīcības spēju dzīves vidē, spēju sadarboties un līdzdarboties, identificēt un izvērtēt situācijas, dažādus apdraudējumus un riskus, veikt preventīvus pasākumus un rīkoties, pieņemot savai un citu veselībai un drošībai labvēlīgus lēmumus, piedalīties drošas un veselīgas dzīves vides veidošanā cieņpilnai dzīvei sabiedrībā un Latvijas valstī.

Lai iegūtu vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem un to īstenošanu izglītības procesā, centrs aicina vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus, klašu audzinātājus līdz š.g. 20.oktobrim pieteikties uz šiem kursiem, nosūtot savu pieteikumu uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, e-pastu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu. Vairāk informācijas par kursu norisi: Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv.

Kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem, to īstenošanas paredzamais laiks – no 2017.gada oktobra līdz decembrim.

17.08.2017. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem cilvēkdrošības jautājumos

VISC informē, ka līdz 30.augustam Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vēl var pieteikt pedagogus dalībai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”.

Septembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) uzsāks valsts budžeta finansētos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu A programmas kursus “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Plānotie kursu norises laiki: teorētiskā daļa –  vienu dienu (15. septembrī vai 21.septembrī); praktiskā daļa – vienu dienu (trešdiena vai ceturtdiena laikposmā no 4.oktobra līdz 30.novembrim). Kursu teorētisko daļu pedagogiem būs iespējams noklausīties klātienē (RSU telpās) vai attālināti (RSU nodrošinās tās translāciju tiešsaistē novadu pedagogiem). Praktiskās nodarbības visiem kursu dalībniekiem notiks klātienē RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā. Atsevišķas tēmas būs jāapgūst patstāvīgi. Kursu datumus, kā arī teorētiskās daļas noklausīšanās formu (klātienē vai attālināti) RSU iepriekš saskaņos ar Izglītības pārvaldi.

VISC lūdz Izglītības pārvaldes sniegt atbalstu pedagogiem, centralizēti organizējot novada/pilsētas pedagogu tiešsaistes nodarbības pašvaldības telpās ar labu interneta pārklājumu un nodrošinot transportu pedagogu nokļūšanai līdz kursu praktiskās daļas norises vietai Rīgā. VISC pateicas Izglītības pārvaldēm, kuras šādu praksi jau īsteno.

VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes līdz 30.augustam pieteikties uz kursiem, pieteikumus sūtot uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, izglītības iestādi un novadu. Vairāk informācijas par kursu īstenošanu: Sanita Roģe, tālrunis 67409209.

Sadaļas arhīvs