cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Vispārējās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

06.07.2017. I.Upeniece.
Aicinām vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus pieteikties kursos "Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana"

VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt līdz š.g. 14.augustam pieteikties uz kursiem vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes, tādējādi veicinot vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem un to īstenošanu izglītības procesā.
Lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu.
Vairāk informācijas par kursu norises laiku un vietām: Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs