saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2015./2016.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums VISC 2015.gada 18.augusta rīkojumam Nr. 1-03/201

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 01.02. 04.04.
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 18.01. 04.03.
Latviešu valoda
(mazākumtautību izglītības programmu)
7.–8. 23.10. 26.11.–I kārta
15.01.–II kārta
Vācu valoda 10.–12. 25.11. 30.01.–I kārta
26.02.–II kārta
Franču valoda 5.–12. 08.01. 05.03.
Krievu valoda (svešvaloda) 10.–12. 29.01. 02.04.
Matemātika 9.–12. 05.02. 10.–11.03.
Fizika 9.–12. 28.01. 07.–08.04.
Ķīmija 9.–12. 09.02. 22.–24.03.
Bioloģija 9.–12. 30.11. 20.–22.01.
Ģeogrāfija 10.–12. 24.02. 14.–15.04.
Ekonomika 10.–12. 03.02. 03.03.
Informātika (programmēšana) 8.–12. 12.01. 19.–20.02.
Vēsture 9. 14.01. 21.03.
Vēsture 12. 14.01. 23.02.
Filozofija 11.–12. 27.01. 01.03.

 
Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks
Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2016.gada 12.februārī
Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2016.gada 22.februārī

 
Atklātās mācību priekšmetu olimpiādes

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks
12. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 13.04.2016 (2.kārta)
4. atklātā mājsaimniecības olimpiāde 13.04.2016 (2.kārta)
Atklātā ķīmijas olimpiāde 27.02.2016
Atklātā fizikas olimpiāde 21.02.2016
2.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klases skolēniem 01.02.-27.02.2016