saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums VISC 2016.gada 19.augusta rīkojumam Nr. 1-03/147

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 30.01. 27.03.
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 16.01. 03.03.
Latviešu valoda
(mazākumtautību izglītības programmu)
7.–8. 21.10. 24.11.–I kārta
19.01.–II kārta
Vācu valoda 10.–12. 23.11. 28.01.–I kārta
24.02.–II kārta
Franču valoda 5.–12. 11.01. 04.03.
Filozofija 11.–12. 24.01. 07.03.
Matemātika 9.–12. 03.02. 09.–10.03.
Fizika 9.–12. 20.01. 06.–07.04.
Ķīmija 9.–12. 07.02. 22.–24.03.
Bioloģija 9.–12. 25.11. 25.–27.01.
Ģeogrāfija 10.–12. 22.02. 11.–12.04.
Ekonomika 10.–12. 01.02. 02.03.
Informātika (programmēšana) 8.–12. 17.01. 30.–31.03.
Vēsture 9. 13.01. 10.04.
Vēsture 12. 13.01. 21.02.

 
Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks
Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2017. gada 17. februārī
Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2017. gada 27. februārī