saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2017./2018.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” Nr.8.3.2.1./16/I/002 2017.gada 14.augusta rīkojumam Nr. 25.1.-04/43

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Angļu valoda 10. – 12. 01.12. 09.02.– I kārta
22.03.– II kārta
Bioloģija 9. – 12. 30.11. 24.–26.01.
Ekonomika 10. – 12. 31.01. 07.03.
Filozofija 11. – 12. 23.01. 06.03.
Fizika 9. – 12. 19.01. 05.–06.04.
Franču valoda 5. – 12. 10.01. 03.03.
Ģeogrāfija 10. – 12. 21.02. 12.–13.04.
Informātika
(programmēšana)
8. – 12. 16.01. 01.– 02.03.
Krievu valoda (svešvaloda) 10. – 12. 08.02. 10.03.
Ķīmija 9. – 12. 06.02. 27.–29.03.
Latviešu valoda un literatūra 8. – 9. 15.01. 19.03.
Latviešu valoda un literatūra 11. – 12. 29.01. 09.03.
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmu) 7. – 8. 20.10. 24.11.– I kārta
18.01.– II kārta
Matemātika 9. – 12. 02.02. 08.–09.03.
Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8. – 12. 01.02. 04.04.
Vācu valoda 10. – 12. 22.11. 27.01. – I kārta
23.02. – II kārta
Vēsture 9. 12.01. 26.03.
Vēsture 12. 12.01. 20.02.

Citas mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks
Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm

Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2018.gada 16.februārī

Atklātā fizikas olimpiāde Olimpiāde notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti 2018.gada 18.februārī
Atklātā ķīmijas olimpiāde Olimpiāde notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti 2018.gada 24.februārī
Atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klasēm Olimpiāde notiks sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolu 2018.gada 24.februārī
Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2018.gada 26.februārī
Atklātā mūzikas olimpiāde Olimpiāde notiks sadarbībā ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju 2018.gada 28.martā
Atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde 6.-7.klasēm Olimpiāde notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti un Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu 2018.gada 4.aprīlī
Atklātā 45.matemātikas olimpiāde Olimpiāde notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2018.gada 29.aprīlī
Atklātā datorikas olimpiāde Olimpiāde notiks sadarbībā ar Tehniskās jaunrades namu “Annas2” 2018.gada 12.maijā

Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes 2018.gadā

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks un vieta
Baltijas ķīmijas olimpiāde 2018.gada 13.aprīlis – 15.aprīlis Latvija, Rīga
Baltijas informātikas olimpiāde 2018.gada 27.aprīlis – 1.maijs Zviedrija, Stokholma
Eiropas Dabaszinību olimpiāde (EUSO 2018) 2018.gada 28.aprīlis – 5.maijs Slovēnija, Ļubļana
Starptautiskā filozofijas olimpiāde (IPO 2018) 2018.gada 23.maijs – 27.maijs Melnkalne, Bar
Eiropas fizikas olimpiāde 2018.gada 25.maijs – 1.jūnijs Krievija, Maskava
Baltijas ģeogrāfijas olimpiāde 2018.gada jūnijs Baltkrievija, Grodņa
Starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO 2018) 2018.gada 3.jūlijs – 14.jūlijs Rumānija, Kluža-Napoka
Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO 2018) 2018.gada 15.jūlijs – 22.jūlijs Irāna, Teherāna
Starptautiskā vācu valodas olimpiāde (IDO 2018) 2018.gada 15.jūlijs – 28.jūlijs Vācija, Freiburga
Starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO 2018) 2018.gada 21.jūlijs – 29.jūlijs Portugāle, Lisabona
Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO 2018) 2018.gada 19.jūlijs – 29.jūlijam Čehija un Slovākija, Prāga un Bratislava
Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (IGEO 2018) 2018.gada 31.jūlijs – 6.augusta Kanāda, Kvebeka
Eiropas jauniešu informātikas olimpiāde (EJOI 2018) 2018.gada augusts Krievija, Kazaņa
Starptautiskā informātikas olimpiāde (IOI 2018) 2018.gada 1.septembris – 8.septembris Japāna, Tsukuba