saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiādes 2016./2017.mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Pielikums VISC 2016.gada 19.augusta rīkojumam Nr. 1-03/147 (ar grozījumiem)

Mācību priekšmets Klase Olimpiādes norises laiks
2.posms
novados/pilsētās/
novadu apvienībās
3.posms
valsts olimpiāde
Latviešu valoda un literatūra 8.–9. 30.01. 27.03.
Latviešu valoda un literatūra 11.–12. 16.01. 03.03.
Latviešu valoda
(mazākumtautību izglītības programmu)
7.–8. 21.10. 24.11.–I kārta
19.01.–II kārta
Vācu valoda 10.–12. 23.11. 28.01.–I kārta
24.02.–II kārta
Franču valoda 5.–12. 11.01. 04.03.
Filozofija 11.–12. 24.01. 07.03.
Matemātika 9.–12. 03.02. 09.–10.03.
Fizika 9.–12. 20.01. 06.–07.04.
Ķīmija 9.–12. 07.02. 22.–24.03.
Bioloģija 9.–12. 25.11. 25.–27.01.
Ģeogrāfija 10.–12. 22.02. 11.–12.04.
Ekonomika 10.–12. 01.02. 02.03.
Informātika (programmēšana) 8.–12. 17.01. 28.02.–01.03.
Vēsture 9. 13.01. 10.04.
Vēsture 12. 13.01. 21.02.

 
Mācību priekšmetu olimpiādes sadarbībā ar VISC

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks
Matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolu 2017.gada 17.februārī
Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm Olimpiādes novada posms notiks sadarbībā ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju 2017.gada 27.februārī

 
Atklātās mācību priekšmetu olimpiādes

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks
Atklātā inženierzinātņu olimpiāde 25.02.
Atklātā fizikas olimpiāde 26.02.
31.atklātā krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde 18.03.
13.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki - ziema” (tekstila tehnoloģijas) 05.04.
5.atklātā mājsaimniecības olimpiāde 05.04.
Mūzikas olimpiāde 05.04.
Atklātā matemātikas olimpiāde 23.04.

 
Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes

Olimpiāde Olimpiādes norises laiks, vieta
Baltijas informātikas olimpiāde (BOI 2017)

25.-29.04. Norvēģija, Bergena

Baltijas ķīmijas olimpiāde

Norises laiks un vieta tiks precizēts

Eiropas Savienības dabaszinību olimpiāde (EUSO 2017)

7.-4.05. Dānija, Kopenhāgena

Starptautiskā filozofijas olimpiāde (IPO 2017)

25.-28.05. Nīderlande, Roterdama

Starptautiskā ķīmijas olimpiāde (IChO 2017)

6.-15.07. Taizeme, Bangkoka

Starptautiskā matemātikas olimpiāde (IMO 2017)

16.-23.07. Brazīlija, Riodežaneiro

Starptautiskā fizikas olimpiāde (IPhO 2017)

16.-24.07. Indonēzija, Bali

Starptautiskā bioloģijas olimpiāde (IBO 2017)

23.-30.07. Lielbritānija, Koventrija

Starptautiskā informātikas olimpiāde (IOI 2017)

28.07.-4.08. Irāna, Teherāna

Starptautiskā ģeogrāfijas olimpiāde (IGEO 2017)

2.-8.08. Serbija, Belgrada

Starptautiskā matemātikas olimpiāde "Baltijas ceļš"

9.-13.11. Dānija, Soro