saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

  • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā.
    Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojums Nr.1-03/147 [PDF]
  • Grozījums Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojumā Nr.1-03/147 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā"
    Valsts izglītības satura centra 2016. gada 23.augusta rīkojums Nr.1-03/153 [PDF]
  • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2016./2017.mācību gadā.
    Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojums Nr.1-03/148 [PDF]