saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2015./2016.mācību gadā.
  Valsts izglītības satura centra 2015. gada 18.augusta rīkojums Nr.1-03/201 [PDF]
  • Grozījumi Valsts izglītības satura centra 2015. gada 18.augusta rīkojuma Nr.1-03/201 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2015./2016.mācību gadā".
   Valsts izglītības satura centra 2015. gada 13.novembra rīkojums Nr.1-03/265 [PDF]
  • Grozījums Valsts izglītības satura centra 2015. gada 18.augusta rīkojuma Nr.1-03/201 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2015./2016.mācību gadā".
   Valsts izglītības satura centra 2015. gada 23.septembra rīkojums Nr.1-03/221 [PDF]
 • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2015./2016.mācību gadā.
  Valsts izglītības satura centra 2015. gada 18.augusta rīkojums Nr.1-03/200 [PDF]
 • Bioloģijas 38. olimpiāde [PDF]
 • Ekonomikas 17. olimpiāde [PDF]
 • Filozofijas 2. olimpiāde [PDF]
 • Fizikas 66. olimpiāde [PDF]
 • Franču valodas 46. olimpiāde [PDF]
 • Ģeogrāfijas 33. olimpiāde [PDF]
 • Informātikas (programmēšanas) 29. olimpiāde [PDF]
 • Krievu valodas (svešvalodas) 21.olimpiāde [PDF]
 • Ķīmijas 56. olimpiāde [PDF]
 • Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 32. olimpiāde [PDF]
 • Latviešu valodas un literatūras 42.olimpiāde [PDF]
 • Matemātikas 66. olimpiāde [PDF]
 • Vācu valodas 46. olimpiāde [PDF]
 • Vēstures 22. olimpiāde [PDF]

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • 2.atklātā inženierzinātņu olimpiāde 9.klases skolēniem [PDF]
 • 4. atklātā mājsaimniecības olimpiāde [PDF]
 • 12. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Gadalaiki - rudens" [PDF]
 • 12. atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Gadalaiki - rudens" (koka un metāla tehnoloģijas) [PDF]
 • 5.atklātā mūzikas olimpiāde [PDF]
 • Vācu valodas 46.olimpiāde 8.klases izglītojamajiem [PDF]
 • Matemātikas 66.olimpiāde 5.-8.klases izglītojamiem [PDF]
 • 16.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde [PDF]