saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā.
  Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojums Nr.1-03/147 [PDF]
 • Grozījums Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojumā Nr.1-03/147 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā"
  Valsts izglītības satura centra 2016. gada 23.augusta rīkojums Nr.1-03/153 [PDF]
 • Grozījums Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojumā Nr.1-03/147 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā"
  Valsts izglītības satura centra 2016. gada 29.septembra rīkojums Nr.1-03/169 [PDF]
 • Grozījums Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojumā Nr.1-03/147 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā"
  Valsts izglītības satura centra 2017. gada 30.marta rīkojums Nr.1-03/75 [PDF]
 • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2016./2017.mācību gadā.
  Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojums Nr.1-03/148 [PDF]
 • Latviešu valodas un literatūras 43.olimpiāde [PDF]
 • Latviešu valodas (izglītības iestādēm,kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 33.olimpiāde [PDF]
 • Bioloģijas 39.olimpiāde [PDF]
 • Ekonomikas 18.olimpiāde [PDF]
 • Filozofijas 3.olimpiāde [PDF]
 • Fizikas 67.olimpiāde [PDF]
 • Franču valodas 47.olimpiāde [PDF]
 • Ģeogrāfijas 34.olimpiāde [PDF]
 • Informātikas (programmēšanas) 30.olimpiāde [PDF]
 • Ķīmijas 58.olimpiāde [PDF]
 • Matemātikas 67.olimpiāde [PDF]
 • Vācu valodas 47.olimpiāde [PDF]
 • Vēstures 23.olimpiāde [PDF]

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • Matemātikas 67.olimpiāde 5.-8. klases izglītojamiem [PDF]
 • 31.atklātā krievu valodas (dzimtās) un literatūras olimpiāde [PDF]
 • 13.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki - ziema” (tekstila tehnoloģijas) [PDF]
 • 13.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki - ziema” (koka un metāla tehnoloģijas) [PDF]
 • 5.atklātā mājsaimniecības olimpiāde [PDF]
 • Mūzikas olimpiāde [PDF]
 • 3.atklātā inženierzinātņu olimpiāde [PDF]
 • Vācu valodas 47.olimpiāde 8.klases izglītojamajiem [PDF]
 • 17.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde [PDF]