saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā.
  Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojums Nr.1-03/147 [PDF]
 • Grozījums Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojumā Nr.1-03/147 "Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2016./2017.mācību gadā"
  Valsts izglītības satura centra 2016. gada 23.augusta rīkojums Nr.1-03/153 [PDF]
 • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2016./2017.mācību gadā.
  Valsts izglītības satura centra 2016. gada 19.augusta rīkojums Nr.1-03/148 [PDF]
 • Latviešu valodas (izglītības iestādēm,kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) 33.olimpiāde [PDF]
 • Filozofijas 3.olimpiāde [PDF]
 • Ķīmijas 58.olimpiāde [PDF]
 • Matemātikas 67.olimpiāde [PDF]
 • Vēstures 23.olimpiāde [PDF]

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • 13.atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde „Gadalaiki - ziema” (tekstila tehnoloģijas) [PDF]