saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2017./2018.mācību gadā [PDF]
 • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2017./2018.mācību gadā [PDF]
 • Angļu valodas valsts 47.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Bioloģijas valsts 40.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Ekonomikas valsts 19. olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Filozofijas valsts 4.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Fizikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Franču valodas valsts 48.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Ģeogrāfijas valsts 35.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Informātikas( programmēšanas) valsts 31.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Krievu valodas (svešvalodas) valsts 22.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Ķīmijas valsts 59.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Latviešu valodas un literatūras 44.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 34.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Matemātikas valsts 68.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Vācu valodas valsts 48.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Vēstures valsts 24.olimpiādes norises kārtība [PDF]

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • Atklātā 3.datorikas olimpiāde [PDF]
 • Atklātā 4.inženierzinātņu olimpiāde 9.klases skolēniem [PDF]
 • Atklātā 45.matemātikas olimpiāde [PDF]
 • Atklātā 14.mājturības un tehnoloģiju olimpiāde "Mēs -Latvijas simtgadei" (tekstila tehnoloģijas) [PDF]
 • Atklātā VII Mūzikas olimpiāde [PDF]
 • Matemātikas 68.olimpiāde 5.-8.klasēm [PDF]
 • Atklātā fizikas olimpiāde [PDF]
 • 18.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde [PDF]