saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Informācija par mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem
pieejama sadaļā "Rezultāti (Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti)"

03.03.2015. A.Mīļā.
Ķīmijas 56.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas 56.valsts olimpiādes trešais posms notiks no 2015.gada 25.līdz 27.martam.. Dalībnieku reģistrācija 26.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 48 no plkst. 10:30 līdz 11:30, olimpiādes atklāšana plkst. 11:40.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts
>> Darba kārtība

02.03.2015. A.Mīļā.
Matemātikas 65.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Matemātikas 65.valsts olimpiāde notiks 2015.gada 12.-13.martā Rīgā, Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.30. Olimpiādes atklāšana plkst. 10.30 otrā stāva zālē.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts
>> Darba kārtība

02.03.2015. A.Mīļā.
3.atklātās mājsaimniecības olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

3.atklātās mājsaimniecības olimpiādes „Tradicionālās kultūras mantojums. Manu senču (dzimtas/ģimenes) galda kultūras vērtības” 9.–12.klasēm notiks 2015. gada 11.martā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Rīgā, Jūrmalas gatvē 76. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:00 līdz 9:30; olimpiādes atklāšana no plkst. 9:30 līdz 10:00.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

26.02.2015. A.Mīļā. Papildināts 03.03.2015.
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 11.-12.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes trešais posms notiks 2015.gada 6.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē , Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Savukārt skolēnu pedagogi tiek aicināti apmeklēt starptautisko konferenci "Kreisuma ideja kultūrā". Konferenci organizē Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centrs LKA Teātra mājas Zirgu pasts Karamazovu zālē (Rīga, Dzirnavu iela 46)
Kā arī skolēnu pedagogi tiek aicināti apmeklēt Latvijas Universitātes 73. konferences Folkloristikas sekciju LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a, 305.telpā „Vērtību aspekti latviešu folklorā”.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts
>> Konferences programma
>> Konferences programma

26.02.2015. A.Mīļā.
11.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki - vasara" (koka un metāla) uzaicināto dalībnieku saraksts

11.atklātās mājturības un tehnoloģiju (koka un metāla) olimpiādes „Gadalaiki-vasara” otrā kārta notiks 2015.gada 11.martā Rīgas Amatniecības vidusskolā, Rīgā, Jūrmalas gatvē 90.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

18.02.2015. A.Mīļā.
11.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki - vasara" (tekstila tehnoloģijas) uzaicināto dalībnieku saraksts

11.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „Gadalaiki-vasara” otrā kārta notiks 2015. gada 11.martā – Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, Rīgā. Satiksme ar 4., 4.z autobusu, 263.mikroautobusu līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte” vai ar vilcienu līdz stacijai „Zolitūde”. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:00 līdz 9:30; olimpiādes atklāšana no plkst. 9:30 līdz 10:00; praktiskais darbs no plkst. 10:00 līdz 14:40; rezultātu paziņošana un uzvarētāju apbalvošana no plkst. 16:40 līdz 18:00.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

16.02.2015. A.Mīļā.
Franču valodas 45.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Franču valodas 45.valsts olimpiādes trešais posms notiks 2015.gada 7.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

16.02.2015. A.Mīļā.
Informātikas (programmēšanas) 28.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Informātikas (programmēšanas) 28.valsts olimpiāde notiks klātienē pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2015.gada 10.-11.martā Rīgā, izmantojot testēšanas sistēmu. Sīkāka informācija par dalībnieku reģistrēšanu http://www.lio.lv/
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

16.02.2015. A.Mīļā.
Vides projektu 20.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Vides projektu 20.valsts olimpiāde notiks 2015.gada 4.martā Rīgā, Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4. Olimpiādes norise no plkst.10:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

10.02.2015. A.Mīļā. Papidināts 26.02.2015.
Ekonomikas 16.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ekonomikas 16.valsts olimpiādes trešais posms notiks 2015.gada 5.martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00 līdz plkst.10:40. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts
>> Darba kārtība

09.02.2015. A.Mīļā.
Vēstures 21.valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures 21.valsts olimpiāde 9.klasēm notiks 2015.gada 1.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 510. un 513.auditorijā. Reģistrācija no plkst.9:20 līdz 9:55 Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 68 punktus. Darba tēma: Latvijas un Eiropas vēsture no 19. gadsimta 80. gadiem līdz 20. gadsimta 80. gadiem. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

09.02.2015. A.Mīļā.
Fizikas 65.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas 65.valsts olimpiāde notiks 2015.gada 9.-10.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8. Dalībnieku reģistrācija 9.aprīlī no plkst. 9:00. Olimpiādes atklāšana plkst. 9:40. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

Sadaļas arhīvs