saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Informācija par mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem
pieejama sadaļā "Rezultāti (Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti)"

26.03.2015. A.Mīļā.
Matemātikas 65.valsts olimpiādes rezultāti

2015.gada 12.-13.martā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā norisinājās Matemātikas 65.valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 2593 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 276 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes matemātikas skolas mācībspēkiem un Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes studentiem par ieguldīto darbu olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
>> Olimpiādes rezultāti

25.03.2015. A.Mīļā.
Informātikas (programmēšanas) 28.valsts olimpiādes rezultāti

2015.gada 11.-12.martā Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā un Rīgas Purvciema vidusskolā norisinājās Informātikas 28.valsts olimpiādes trešais posms. Informātikas olimpiāde ir vienīgā, kuras trešais posms tiek rīkots ārpus Rīgas: 2009. gadā – Ventspilī, 2010. – Rēzeknē, 2011. – Cēsīs, 2012. – Jelgavā, 2013. – Daugavpilī, 2014. – Ogrē un 2015.gadā – Rīgā. Valsts olimpiādē piedalījās 78 Latvijas skolēni – 39 jaunākajā grupā un 39 vecākajā grupā. Olimpiādes dalībniekiem bija jāizstrādā sešu uzdevumu risinājumu datorprogrammas – katrā no divām sacensību dienām piecu stundu laikā jāatrisina trīs uzdevumi. Risinājumu pareizība tika pārbaudīta, programmas testējot ar tiešsaistes testēšanas sistēmas palīdzību. 12.martā Rīgas Purvciema vidusskolā laureātus sveica un apsveikuma uzrunu jaunajiem talantiem teica Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa, „Lattelekom Technology” valdes loceklis Jānis Kirilka, „Exigen Services Latvija” valdes loceklis Pēteris Krastiņš un "Accenture Latvia" direktors Maksims Jegorovs. VISC izsaka pateicību Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centra galvenajām speciālistēm Ivetai Razumovskai un Dacei Reknerei par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un Rīgas Purvciema vidusskolas mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes norisē. Paldies Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtam par sagatavotajiem uzdevumiem, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
>> Olimpiādes rezultāti

25.03.2015. A.Mīļā.
Franču valodas 45.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 7.martā notika Franču valodas 45.valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē piedalījās 243 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 78 skolēni.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 17.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā, plkst. 15:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti

24.03.2015. A.Mīļā.
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 30.atklātās olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 30.atklātās olimpiādes trešais posms notiks 2015.gada 28.martā Rīgas 54.vidusskolā Baltā ielā 22A. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00, olimpiādes atklāšana plkst. 11.00.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

23.03.2015. A.Mīļā.
Vēstures 21.valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts un informācija pedagogiem

Vēstures 21.valsts olimpiāde 9.klasēm notiks 2015.gada 1.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 510. un 513.auditorijā. Reģistrācija no plkst.9:20 līdz 9:55 Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 68 punktus. Darba tēma: Latvijas un Eiropas vēsture no 19. gadsimta 80. gadiem līdz 20. gadsimta 80. gadiem. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta ekskursija muzejā "Ebreji Latvijā" (Skolas iela 6, Rīga), kuru vadīs muzeja direktors Iļja Ļenskis. Pēc ekskursijas notiks jaunās muzeja izglītības programmas "Ievērojamie ebreji un viņu loma Latvijā 1920.-1930. gados" prezentācija.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

18.03.2015. D.Āboltiņa.
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem un viņu pedagogiem pasniegti Ministru kabineta Diplomi

Šodien, 18.martā, svinīgā ceremonijā sveikti 2013./2014. mācību gada starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi, pasniedzot viņiem Ministru kabineta Diplomus. Apsveicot ar uzvarām starptautiskajās mācību olimpiādēs talantīgos Latvijas jauniešus, Ministru prezidente pauda lepnumu par jauniešu sasniegumiem.
>> Lasīt vairāk
>> Fotogalerija

18.03.2015. A.Mīļā. Papildināts 19.03.2015.
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 11.-12.klasēm rezultāti un laureātu apbalvošana

6.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē norisinājās Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 859 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 96 skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 2.aprīlī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, plkst. 11:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti

16.03.2015. A.Mīļā.
Vides projektu 20.valsts olimpiādes rezultāti

4.martā notika Vides projektu 20.valsts olimpiāde. Tajā piedalījās labāko projektu autori un skolotāji, kuri bija rosinājuši un atbalstījuši skolēnus projektu izstrādē. Šogad pēc projektu novērtēšnas uzreiz notika uzvarētāju apbalvošana. Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību A/S „Latvijas Valsts meži” un Biedrībai „Latvijas Zaļā josta”, kuras atbalsta šīs olimpiādes norisi un skolēnu un skolotāju apbalvošanu.
>> Olimpiādes rezultāti

16.03.2015. A.Mīļā.
Ekonomikas 16.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē 5.martā notika Ekonomikas 16.valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē piedalījās 553 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 73 skolēni.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 27.martā Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 324.auditorijā plkst.11:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi. Uzvarētāji tiek aicināt ierasties jau plkst.10:00, lai piedalītos Ekonomikas un Vadības fakultātes atvērto durvju dienā, kas noritēs paralēli apbalvošanai. Pēc apbalvošanas būs iespēja tikties ar fakultātes studiju programmu pārstāvjiem un apmeklēt Biznesa inkubatoru.
>> Olimpiādes rezultāti

12.03.2015. A.Mīļā.
Filozofijas 1.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

3.martā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika Filozofijas 1.valsts olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 133 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 52 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 24.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, plkst. 13.00.
Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi .
>> Olimpiādes rezultāti

09.03.2015. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 8.-9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes trešais posms (valsts olimpiāde) notiks 2015.gada 31.martā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, Rīgā, Kaņiera ielā 15. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
Savukārt skolēnu pedagogiem tiek piedāvāta tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu sarunai par literārajām pasakām, kā arī Sapņu īstenošanas darbnīca. Lūgums interesentus, kuri vēlēsies piedalīties šajos pasākumos, apstiprināt savu dalību, reģistrējoties līdz 25.03.2015. RIIMC vietnē.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts
>> Darba kārtība skolotājiem un pieteikuma anketa RIIMC vietnē

09.03.2015. A.Mīļā.
Ģeogrāfijas 32.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas 32.valsts olimpiāde notiks 2015.gada 17.aprīlī Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Rīgā, Alberta ielā 10. Reģistrācija no plkst.10.00 līdz 10.30. Olimpiādes norise no plkst.10.30 līdz plkst.16.00.
Darbam nepieciešams: rakstāmpiederumi (krāsainie zīmuļi, zila/melna pildspalva, parastais zīmulis, dzēšamā gumija), garais lineāls (no 50-60 cm), taisnleņķa trijstūris, transportieris, kalkulators, cirkulis.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

06.03.2015. A.Mīļā.
Vācu valodas 45.valsts olimpiādes rezultāti

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2015.gada 27.februārī notika vācu valodas 45.valsts olimpiādes II kārta 10.- 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē skolēniem kopumā piedalījās 336 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 61 Latvijas skolēns. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
>> Olimpiādes rezultāti

05.03.2015. A.Mīļā.
Vēstures 21.valsts olimpiādes 12.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana

24.februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika Vēstures 21.valsts olimpiāde 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē 12.klašu skolēniem kopumā piedalījās 505 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 52 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 24.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, plkst. 13.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti

03.03.2015. A.Mīļā.
Ķīmijas 56.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas 56.valsts olimpiādes trešais posms notiks no 2015.gada 25.līdz 27.martam.. Dalībnieku reģistrācija 26.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 48 no plkst. 10:30 līdz 11:30, olimpiādes atklāšana plkst. 11:40.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts
>> Darba kārtība

09.02.2015. A.Mīļā.
Fizikas 65.valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas 65.valsts olimpiāde notiks 2015.gada 9.-10.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8. Dalībnieku reģistrācija 9.aprīlī no plkst. 9:00. Olimpiādes atklāšana plkst. 9:40. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

Sadaļas arhīvs