saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

24.04.2017. A.Mīļā.
Par vēstures un filozofijas valsts olimpiādes laureātu apbalvošanu un 9.klašu vēstures olimpiādes rezultāti

27.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 500.aud. plkst. 11.00 notiks vēstures valsts 23.olimpiādes 9. un 12.klašu skolēniem un filozofijas valsts 3.olimpiādes laureātu apbalvošana. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

18.04.2017. A.Mīļā.
Franču valodas valsts olimpiādes laureātu apbalvošana

Franču valodas valsts 47. olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 25.aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4, plkst. 11.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

30.03.2017. A.Vaivars.
Ministru prezidents sveic starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus un viņu pasniedzējus

Ministru prezidents Māris Kučinskis ceturtdien, 30. martā, Latvijas izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniedza Ministru kabineta Diplomus par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs. Uzrunājot apbalvojumu saņēmējus, M. Kučinskis norādīja, ka olimpiāžu laureāti ar savu darbu un zināšanām ir pasaules līmenī pierādījuši, ka Latvija izglītības jomā ir liela un spēcīga valsts. “Paldies jums par to, ko jūs darāt Latvijai! Jebkurš apbalvojums ir motivācija turpmākajam darbam, un es novēlu jums neapstāties pie sasniegtā,” teica Ministru prezidents.
>> Lasīt vairāk


Foto: Valsts kanceleja

28.03.2017. A.Mīļā.
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras atklātās olimpiādes rezultāti

Krievu valodas un literatūras 31. atklātā olimpiāde notika 2017.gada 18.martā Rīgas 40.vidusskolā. Olimpiādē piedalījās 133 skolēni. VISC izsaka pateicību Rīgas 40.vidusskolai, olimpiādes žūrijas komisijas locekļiem un olimpiādes diskusijas vadītājiem.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

Sadaļas arhīvs