saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Informācija par mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem
pieejama sadaļā "Rezultāti (Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti)"

15.04.2015. A.Mīļā.
Fizikas 65.valsts olimpiādes rezultāti

2015.gada 9.-10.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē norisinājās Fizikas 65.valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē tiešsaistē kopumā piedalījās 2235 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 105 Latvijas skolēni.
VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes mācībspēkiem un studentiem par ieguldīto darbu olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
>> Olimpiādes rezultāti

13.04.2015. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes 8.-9.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana

31.martā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā norisinājās Latviešu valodas un literatūras 41.valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 1447 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 78 skolēni. VISC izsaka pateicību Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 29.aprīlī Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4, plkst. 11.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti

09.04.2015. A.Mīļā.
Ķīmijas 56.valsts olimpiādes rezultāti

2015.gada 25.-27.martam Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē norisinājās Ķīmijas 56.valsts olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 1333 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 112 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes un Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes mācībspēkiem un studentiem par ieguldīto darbu olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
>> Olimpiādes rezultāti

07.04.2015. A.Mīļā.
Vēstures 21.valsts olimpiādes 9.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana

1.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika Vēstures 21.valsts olimpiāde 9.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē 9.klašu skolēniem kopumā piedalījās 926 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 71 Latvijas skolēns. VISC izsaka pateicību Vēstures skolotāju biedrībai, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātei un vēstures skolotājiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 24.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, plkst. 13:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti

07.04.2015. S.Austruma.
Noslēdzās 4.atklātā mūzikas olimpiāde

1.aprīlī noslēdzās 4.atklātā mūzikas olimpiāde.
Žūrija noklausījusies visu dalībnieku oriģinālkompozīcijas un izvēlētā skaņdarba audiovizuālo prezentāciju, tautasdziesmu izpildījumus, ritmizēšanu pēc notīm un, izvērtējot olimpiādes dalībnieku teorētisko sniegumu, nolēma pirmo vietu un godalgu jaunākajā grupā piešķirt Veltai Liepai no Suntažu vidusskolas un Beātei Sprindžukai no Daugavpils Valsts ģimnāzijas; pirmo vietu vecākajā grupā piešķirt Laurim Gatim Žarinovam no Rīgas 93.vidusskolas un Līvai Klintai Valterei no Ogres 1.vidusskolas.
>> Olimpiādes rezultāti

01.04.2015. A.Mīļā.
Vācu valodas 45.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā 2015.gada 27.februārī notika vācu valodas 45.valsts olimpiādes II kārta 10.-12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē skolēniem kopumā piedalījās 336 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 61 Latvijas skolēns. VISC izsaka pateicību Vācu valodas skolotāju asociācijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 28.aprīlī Gētes institūtā, Rīgā, Torņa ielā 1 (ieeja no Klostera ielas), plkst. 14.00
>> Olimpiādes rezultāti

01.04.2015. A.Mīļā.
Krievu valodas (dzimtās) un literatūras 30.atklātās olimpiādes rezultāti

28.martā Rīgas 54.vidusskolā norisinājās krievu valodas un literatūras 30.atklātās olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 570 skolēni, savukārt, valsts līmeņa olimpiādē piedalījās 94 skolēni.
VISC izsaka pateicību Latvijas krievu valodas un literatūras skolotāju asociācijai un Rīgas 54.vidusskolas administrācijai par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā. Par olimpiādes uzvarētāju apbalvošanas vietu un laiku tiks paziņots vēlāk. Uz apbalvošanas pasākumu tiks aicināti arī uzvarētāju pedagogi .
>> Olimpiādes rezultāti

18.03.2015. D.Āboltiņa.
Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem un viņu pedagogiem pasniegti Ministru kabineta Diplomi

Šodien, 18.martā, svinīgā ceremonijā sveikti 2013./2014. mācību gada starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un viņu pedagogi, pasniedzot viņiem Ministru kabineta Diplomus. Apsveicot ar uzvarām starptautiskajās mācību olimpiādēs talantīgos Latvijas jauniešus, Ministru prezidente pauda lepnumu par jauniešu sasniegumiem.
>> Lasīt vairāk
>> Fotogalerija

12.03.2015. A.Mīļā.
Filozofijas 1.valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

3.martā Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika Filozofijas 1.valsts olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 133 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 52 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 24.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, plkst. 13.00.
Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi .
>> Olimpiādes rezultāti

05.03.2015. A.Mīļā.
Vēstures 21.valsts olimpiādes 12.klašu rezultāti un laureātu apbalvošana

24.februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika Vēstures 21.valsts olimpiāde 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē 12.klašu skolēniem kopumā piedalījās 505 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 52 Latvijas skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2015.gada 24.aprīlī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, plkst. 13.00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti

Sadaļas arhīvs