saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Informācija par mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem
pieejama sadaļā "Rezultāti (Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti)"

20.03.2017. A.Mīļā.
5.atklātās mājsaimniecības olimpiādes I kārtas rezultāti un uzaicināto saraksts uz II kārtu

Olimpiādes II kārta notiks 2017.gada 5.aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 76, Rīgā.
>> I kārtas rezultāti un uzaicināto saraksts uz II kārtu

17.03.2017. A.Mīļā.
Franču valodas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 4.martā notika franču valodas valsts 47. olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē piedalījās 212 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 98 skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

17.03.2017. A.Mīļā.
Ķīmijas valsts olimpiādes darba kārtība un uzaicināto dalībnieku saraksts

Ķīmijas valsts olimpiāde notiks no 2017.gada 22. līdz 24.martam Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā Jelgavas ielā 1, Rīgā. Reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 9:50, olimpiādes atklāšana plkst. 10:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Darba kārtība un uzaicināto saraksts

17.03.2017. A.Mīļā.
Filozofijas valsts olimpiādes rezultāti

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 7.martā notika filozofijas valsts 3.olimpiāde. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 145 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 50 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Skolēni, kuri ieguvuši valsts olimpiādē I, II, III pakāpes Diplomus, aicināti uz atlasi starptautiskajai filozofijas olimpiādei 25.martā plkst.12:00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē Aspazijas bulv. 5, 418.kabinetā. Skolēniem jāraksta eseja angļu valodā, līdzi var ņemt vārdnīcu.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

16.03.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klasēm rezultāti

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē 3.martā norisinājās latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu olimpiādē kopumā piedalījās 852 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 93 skolēni. VISC izsaka pateicību Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēkiem par ieguldīto darbu olimpiādes organizēšanā. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

13.03.2017. A.Mīļā.
Ģeogrāfijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Ģeogrāfijas valsts 34.olimpiāde notiks 2017.gada 11.-12.aprīlī Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Darbam nepieciešams: pildspalva, zīmulis, lineāls (līdz 30 cm), kalkulators (neder mobilais telefons), krāsu zīmuļi, cietā pamatne (dēlītis) - lauku darbiem. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

13.03.2017. A.Mīļā.
Ekonomikas valsts olimpiādes rezultāti un laureātu apbalvošana

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē 2.martā notika ekonomikas valsts 18.olimpiādes trešais posms. Novadu un pilsētu posma olimpiādē tiešsasitē piedalījās 833 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 73 skolēni.
Olimpiādes laureātu apbalvošana notiks 2017.gada 23.martā Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 500.auditorijā plkst.12:00. Pēc apbalvošanas uzvarētāji tiek aicināti piedalīties Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes atvērto durvju dienā, kas noritēs pēc apbalvošanas plkst.13:00. Uz apbalvošanas pasākumu aicināti arī laureātu pedagogi.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"

03.03.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 8.-9.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

Latviešu valodas un literatūras valsts 43.olimpiādes 8.-9.klasēm trešais posms notiks 2017.gada 27.martā Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijā, Andreja Saharova ielā 35, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Savukārt skolēnu pedagogiem no plkst.11:00 līdz 12:30 tiek piedāvāta tikšanās ar aktrisi Zani Daudziņu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

22.02.2017. A.Mīļā.
13.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes "Gadalaiki- Ziema" (tekstila tehnoloģijās) I kārtas rezultāti un uzaicināto saraksts uz II kārtu

Olimpiādes II kārta notiks 2017. gada 5. aprīlī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē Jūrmalas gatvē 76, Rīgā.
>> Darba kārtība, I kārtas rezultāti un uzaicināto saraksts uz II kārtu

16.02.2017. A.Mīļā.
Vēstures valsts olimpiādes 9.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

Vēstures valsts 23.olimpiāde 9.klasēm notiks 2017.gada 10.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5. Reģistrācija no plkst.9:20 līdz 9:55. Olimpiādes norise no plkst. 10:00 līdz plkst. 14:00. Darba tēma: Latvijas un pasaules vēsture no 19.gadsimta 80.gadiem līdz 20. gadsimta 80.gadiem (līdz Aukstā kara beigām, tās neieskaitot). Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

06.02.2017. A.Mīļā.
Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Fizikas valsts 47.olimpiādes trešais posms notiks 2016.gada 6.-7.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 25. Olimpiādes atklāšana plkst. 9:40. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

Sadaļas arhīvs