saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Informācija par mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātiem
pieejama sadaļā "Rezultāti (Mācību priekšmetu olimpiāžu rezultāti)"

05.02.2016. A.Mīļā.
Filozofijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

2.filozofijas valsts olimpiāde notiks 2016.gada 1.martā Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, reģistrācija 519.auditorijā. Reģistrācija no plkst.10:00 līdz 10:25, olimpiādes norise no plkst. 10:30. Uz valsts olimpiādi uzaicināti 11.-12.klašu dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 33 punktus.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

04.02.2016. A.Mīļā.
Fizikas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

66.fizikas valsts olimpiāde notiks 2016.gada 7.-8.aprīlī Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 25. Dalībnieku reģistrācija 7.aprīlī no plkst. 9:00. Olimpiādes atklāšana plkst. 9:40 .
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

01.02.2016. A.Mīļā.
Latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klasēm uzaicināto dalībnieku saraksts

42.latviešu valodas un literatūras valsts olimpiādes 11.-12.klasēm trešais posms notiks 2016.gada 4.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē , Rīgā, Visvalža ielā 4a. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:00, olimpiādes sākums plkst.11:00.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

29.01.2016. A.Mīļā. Precizēts 02.02.2016.
Vēstures valsts olimpiādes 12.klašu uzaicināto dalībnieku saraksts

22. vēstures valsts olimpiāde 12.klasēm notiks 2016.gada 23.februārī Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, 518. auditorijā. Reģistrācija no plkst.10:00 līdz plkst.10:55. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz plkst. 15:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti 12.klašu dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 68 punktus.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

28.01.2016. A.Mīļā.
Informātikas (programmēšanas) valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Informātikas (programmēšanas) 29.valsts olimpiāde notiks klātienē pārraudzītā tiešsaistes režīmā 2016.gada 19.-20.februārī Priekuļu tehnikumā, izmantojot testēšanas sistēmu. Sīkāka informācija par dalībnieku reģistrēšanu http://www.lio.lv/
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

27.01.2016. A.Mīļā.
Bioloģijas valsts olimpiādes rezultāti

No 20. līdz 22. janvārim Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centrā notika 38. Bioloģijas olimpiādes valsts posms.
Bioloģijas olimpiādi rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti.  Šogad olimpiāde pulcēja 150 dalībniekus no visiem Latvijas reģioniem.  Zīmīgi, jo tā bija pirmā Valsts Bioloģijas olimpiāde, kas norisinājās jaunajās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centra telpās Jelgavas ielā 1.
Pirmajā olimpiādes dienā skolēni risināja teorētiskos uzdevumus, bet otrajā - veica četrus laboratorijas darbus no dažādām bioloģijas nozarēm. Ar vienkāršas  datormodelēšanas palīdzību olimpiādes dalībnieki analizēja sugu daudzveidību atkarībā no salas izmēra, attāluma līdz kontinentam un citiem faktoriem, kā arī demonstrēja savas zināšanas un prasmes zivju sistemātikā  un anatomijā – ar noteicēja palīdzību nosakot Clupea harengus membras (L.) (Baltijas reņģe), atpreperējot un identificējot šīs zivs iekšējos orgānus.
Valsts Bioloģijas olimpiādes uzvarētāji 11. un 12. klašu grupās iegūst būtiskas priekšrocības iestāšanās konkursa laikā Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē. Olimpiādes rezultāti un uzdevumi būs pieejami Latvijas Universitātes vietnē skolas.lu.lv.
Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību olimpiādes atbalstītājiem: Latvijas Universitātes Dabaszinātņu centram, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentu pašpārvaldei, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātei, Latvijas Universitātes Bioloģijas studentu asociācijai, L’Oreal Latvija un Latvijas Ornitoloģijas biedrībai.

20160127_38_biol.jpg
Foto - Linda Dambeniece

>> Olimpiādes rezultāti sadaļā "Rezultāti"

25.01.2016. A.Mīļā.
Franču valodas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

46. franču valodas valsts olimpiādes trešais posms notiks 2016.gada 5.martā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a, 401.telpā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 9.30. Olimpiādes atklāšana plkst.10.00.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto dalībnieku saraksts

19.01.2016. A.Mīļā.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes rezultāti

2016.gada 15.janvārī Rīgas 15.vidusskolā notika Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) 32.valsts olimpiādes 7.–8.klašu skolēniem II kārta. VISC izsaka pateicību olimpiādes organizatoriem – Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijai un Rīgas 15.vidusskolas direktorei N.Kubasovai par ieguldīto darbu olimpiādes norisē, kā arī skolotājiem par skolēnu gatavošanu olimpiādei.
>> Olimpiādes rezultāti sadaļā "Rezultāti"

08.01.2016. A.Mīļā.
Novada matemātikas olimpiādes tēma

Šajā mācību gadā Novada matemātikas olimpiādē 5.-8. klašu grupā viens uzdevums katrai klasei būs par tēmu “Dalāmības pazīmes”, 9.-12. klasei - par tēmu "Kongruences". Neklātienes matemātikas skolas mājaslapā ir ievietots teorijas materiāls ar piemēriem, ko skolēni un skolotāji var izmantot, gatavojoties olimpiādei.

Sadaļas arhīvs