saturs03.jpg
Mācību priekšmetu olimpiādes – tā ir iespēja jaunajiem talantiem parādīt, pilnveidot savas zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīt radošās spējas.

Aktuālā informācija

Mācību priekšmetu olimpiādes

Mācību priekšmetu olimpiādes tiek organizētas ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

19.01.2018. A.Voitkans.
Par fizikas olimpiādes norisi tiešsaistē

Šogad Bioloģijas un Fizikas tiešsaistes olimpiādes norisi negatīvi ietekmēja ieviestie inovatīvie programmatūras risinājumi un atjaunoto serveru drošības uzstādījumi, kuri neuzrādīja problēmas sistēmas testos, sintētiskajās slodzes simulācijās un normālos darba apstākļos. Problēmas neuzrādījās pie mazāka olimpiāžu dalībnieku skaita, bet bija novērojamas tikai lielajās olimpiādēs, kurās dalībnieku skaits bija lielāks par 2000. Stundas laikā pēc olimpiādes sākuma (plkst. 10:00) izdevās atrast strādājošu servera konfigurāciju, atjaunojot pilnvērtīgu tiešsaistes sistēmas darbu (plkst. 11:10). Skolēniem atvēlētais risināšanas laiks tika pagarināts par 1 stundu un 15 minūtēm, lai nodrošinātu olimpiādes nolikumā paredzētās 3 stundas uzdevumu risināšanai. Mēs turpinām meklēt risinājumus serveru veiktspējas un programmatūras optimizācijas uzlabošanai, kas šobrīd, saistībā ar nesen atklātajām ražotāju tehnikas ievainojamībām, ir aktuāli visā pasaulē.
Olimpiādes organizatori atvainojas skolēniem un skolotājiem par sagādātām neērtībām un satraukumu!

19.12.2017. A.Mīļā.
Angļu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Angļu valodas valsts 47.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2018.gada 9.februārī Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Rīgā, Visvalža ielā 4a. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 38 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts

12.12.2017. A.Mīļā. Precizēts 13.12.2017. Papildināts 15.01.2018.
Bioloģijas valsts olimpiādes uzaicināto dalībnieku saraksts

Bioloģijas valsts 40.olimpiāde notiks 2018.gada no 24. līdz 26.janvārim (no trešdienas līdz piektdienai) Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Torņakalns, Rīgā, Jelgavas ielā 1. Reģistrācija no plkst. 9:00 līdz 10:30 pirmā stāva foajē. Olimpiādes atklāšana plkst.10.30 auditorijā "Magnum" (106 telpa). Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Uz olimpiādi ieteicams līdzi paņemt kalkulatoru, pildspalvu, vismaz divu krāsu zīmuļus, lineālu un dzēšgumiju. Jautājumus par valsts bioloģijas olimpiādes saturu un norisi iespējams uzdot bioloģijas olimpiādes tīmekļa vietnē skolas.lu.lv. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts
>> Olimpiādes darba kārtība

07.12.2017. A.Mīļā.
Vācu valodas valsts olimpiādes I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Vācu valodas valsts 48.olimpiādes (10.–12.klasēm) trešā posma I kārta notiks 2018.gada 27.janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā, Raiņa bulvārī 8. Reģistrācija no plkst. 10:00 līdz 10:50. Olimpiādes norise no plkst. 11:00 līdz 13:00. Uz valsts olimpiādi uzaicināti dalībnieki, kuri ieguvuši novada, pilsētas vai novadu apvienības olimpiādē vismaz 101 punktu. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012. gada 5. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25. punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> Uzaicināto saraksts

01.12.2017. A.Mīļā.
Latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmu) valsts olimpiādes I kārtas rezultāti un uzaicinātie uz II kārtu

Latviešu valodas (skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 34.olimpiādes II kārta notiks 2018.gada 18.janvārī Rīgas 15.vidusskolā, Rīgā, Visvalža ielā 9. Reģistrācija no plkst.9.30 līdz plkst.10.00, olimpiādes sākums plkst.10.00. Uz valsts olimpiādes II kārtu uzaicināti dalībnieki, kuri olimpiādes I kārtā ieguvuši vismaz 20 punktus. Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu.
>> I kārtas rezultāti

Sadaļas arhīvs