Statistika.gif
Valsts pārbaudes darbi (norises statistika un rezultātu raksturojums)

Valsts pārbaudes darbi 2016./2017. m.g.
(norises statistika un rezultātu raksturojums)

Vispārējā izglītība

Kopējā statistika

• Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa skolām priekšmetos [XLSX]
• Eksāmenu rezultātu sadalījums 2016. un 2017.g. [ZIP]
• Centralizēto eksāmenu kārtotāju sadalījums dažādu tipu skolās [PNG]
• Centralizēto eksāmenu vidējo rezultātu salīdzinājums pa gadiem 2015.-2017. [PNG]
• Kārtotāju skaits centralizētajos eksāmenos [PNG]
• Centralizēto eksāmenu vidēje rezultāti pa skolu tipiem [PNG]
• Centralizēto eksāmenu vidēje rezultāti pēc urbanizācijas [PNG]

Necentralizētie pārbaudes darbi

3. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Mācībvaloda (latviešu, krievu, poļu)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Matemātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]

6. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda (latviešu mācībvalodas izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Krievu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Poļu valoda (mazākumtautību izglītības programmās)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]
Dabaszinības
[PNG]
 
[PNG]
[PNG]
Matemātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

8. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Matemātika
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PDF]

9. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Dabaszinātnes
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]

11. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc skolas tipa Uzdevumu izpilde
Fizika (1.variants)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Fizika (2.variants)
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]
Ķīmija
[PNG]
[PNG]
[PNG]
[PNG]