Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 2013./2014.m.g.

  • Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki no 2014.gada 7.maija [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klasei [PDF]
  • Svešvalodu centralizēto eksāmenu norises darbību laiki [PDF]
  • 6.klases Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki [PDF]
  • 9.klases Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki [PDF]
  • Vidusskolas Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki [PDF]
  • Pielikumi [PDF]