Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 2014./2015.m.g.

  • Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (3.klasei un 6.klasei) [PDF]
  • 3.klasei [PDF]
  • 6.klasei [PDF]
  • Pielikums [PDF]

Līdz 2015.gada 16.februārim tiks publicēti svešvalodu centralizēto eksāmenu norises darbību laiki un līdz 13.aprīlim – norises darbību laiki pārējiem valsts pārbaudījumiem.