Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 2014./2015.m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (3.klasei un 6.klasei) [PDF]

  • 3.klasei [PDF]
  • 6.klasei [PDF]
  • Pielikums [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (centralizētie eksāmeni svešvalodās) [PDF]

  • Angļu valoda 12. klasei [PDF]
  • Vācu valoda 12.klasei [PDF]
  • Krievu valoda (svešvaloda) 12.klasei [PDF]
  • Franču valoda 12.klasei [PDF]
  • Pielikumi [DOC]

Līdz 2015.gada 13.aprīlim tiks publicēti norises darbību laiki pārējiem valsts pārbaudījumiem.