Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 2014./2015.m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (3.klasei un 6.klasei) [PDF]

 • 3.klasei [PDF]
 • 6.klasei [PDF]
 • Pielikums [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (9.klasei) [PDF]
Veikti labojumi 9.klases vēstures eksāmena nosaukumā

 • Latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības programmās 9. klasei [PDF]
 • Latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei [PDF]
 • Svešvaloda 9. klasei [PDF]
 • Matemātika 9. klasei [PDF]
 • Mazākumtautības (krievu) valoda mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei [PDF]
 • Mazākumtautības (poļu) valoda mazākumtautību izglītības programmās 9. klasei [PDF]
 • Latvijas vēsture 9. klasei [PDF]
  Veikti labojumi eksāmena nosaukumā
 • Pielikumi [PDF] [DOC]

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (12.klasei) [PDF]

 • Angļu valoda 12. klasei [PDF]
 • Vācu valoda 12.klasei [PDF]
 • Krievu valoda (svešvaloda) 12.klasei [PDF]
 • Franču valoda 12.klasei [PDF]
 • Latviešu valoda 12. klasei [PDF]
 • Matemātika 12. klasei [PDF]
 • Informātika vidusskolai [PDF]
 • Latvijas un pasaules vēsture 12. klasei [PDF]
 • Bioloģija 12. klasei [PDF]
 • Fizika 12. klasei [PDF]
 • Ģeogrāfija vidusskolai [PDF]
 • Ķīmija 12. klasei [PDF]
 • Ekonomika vidusskolai [PDF]
 • Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās 12. klasei [PDF]
 • Pielikumi [PDF] [DOC]