Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 2015./2016.m.g.

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (9.klasei un 12.klasei) [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (svešvalodu centralizētie eksāmeni) [PDF]

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (3.klasei un 6.klasei) [PDF]

  • 3.klasei [PDF]
  • 6.klasei [PDF]
  • Pielikums [PDF]