Statistika.gif
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki 2016./2017.m.g.

Diagnosticējošie darbi

  • Fizika un ķīmija 10.klasei rakstveidā [PDF]
  • Fizika un ķīmija 10.klasei tiešsaistē [PDF]