eksvisp.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Metodiskie materiāli

 • EKP B1 līmenis svešvalodās pamatskolā. Rakstu darbu paraugi [PDF]
  9.klases svešvalodu eksāmena rakstīšanas daļas vērtēšanas rokasgrāmata
 • 2015./2016.m.g. pārbaudes darbu analīze un ieteikumi
  • Diagnosticējošais darbs fizikā 11.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs ķīmijā 10.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs fizikā 10.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 3. un 6.klasei (2014 – 2016): rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi [PDF]
  • Pilotprojekta eksāmens dabaszinībās 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi. Metodiskais materiāls [PDF]
  • Pilotprojekta eksāmens fizikā 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi. Metodiskais materiāls [PDF]
  • Pilotprojekta eksāmens ķīmijā 2015./2016. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi. Metodiskais materiāls [PDF]
 • 2014./2015.m.g. pārbaudes darbu analīze un ieteikumi
  • Centralizētais eksāmens latviešu valodā 2014./2015. mācību gadā: rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei 2014./2015. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei: skolēnu rezultātu un snieguma analīze [PDF]
 • 2013./2014.m.g. pārbaudes darbu analīze un ieteikumi
  • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 3.klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs sākumskolā 2013./2014.mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 6 klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās) 6.klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs krievu valodā 6.klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasē 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • Diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei 2013./2014. mācību gadā: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • 2013./2014. mācību gada centralizētā eksāmena latviešu valodā 9. klasei (mazākumtautību izglītības programmās) mutvārdu daļas analīze [PDF]
 • 2012./2013.m.g. pārbaudes darbu analīze un ieteikumi
  • 2012./2013.mācību gada centralizētā eksāmena svešvalodās rezultāti, secinājumi un ieteikumi [PDF]
 • 2011./2012.m.g. pārbaudes darbu analīze un ieteikumi
  • Centralizētā eksāmena latviešu valodā rezultāti un secinājumi [PDF]
 • 2010./2011.m.g. pārbaudes darbu analīze un ieteikumi.
  • Par atbalsta pasākumu izmantošanu valsts pārbaudes darbos 2010./2011.m.g. [PDF]
  • Pārskats par 2010./2011.m.g. fizikas centralizēto eksāmenu un ieteikumi mācību procesa pilnveidei [PDF]
  • Dabaszinību ieskaite 6. klasei 2010./2011.m.g.: rezultātu analīze un ieteikumi [PDF]
  • 2010./2011.m.g. diagnosticējošo darbu dabaszinātņu priekšmetos un matemātikā rezultātu analīze [PDF]
  • Matemātikas centralizētā eksāmena (2010./2011.m.g.) rezultātu un skolēnu snieguma analīze [PDF]
 • Kā gatavoties diagnosticējošajam darbam ar kombinētu mācību saturu 3.klasei [PDF]
 • Metodiski ieteikumi skolotājiem par gatavošanos valsts diagnosticējošajam darbam matemātikā 6.klasē [PDF]
 • Pirms eksāmeniem 9.klasē.
  • Ieteikumi, gatavojoties eksāmenam „Latvijas un pasaules vēsture” 9. klasei [PDF]
  • Ieteikumi, gatavojoties latviešu valodas (latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs) eksāmenam 9. klasei [PDF]
  • Ieteikumi, gatavojoties krievu valodas (krievu mācībvalodas izglītības iestādēs) eksāmenam 9. klasei [PDF]
  • Ieteikumi, gatavojoties latviešu valodas (mazākumtautību izglītības programmās) centralizētajam eksāmenam 9. klasei [PDF]
  • Ieteikumi par 2009./2010.mācību gada matemātikas eksāmena 9.klasei rezultātu izmantošanu mācību procesa un skolēnu darbu izvērtēšanas kvalitātes paaugstināšanai [PDF]
 • Ieteikumi, gatavojoties valsts pārbaudes darbam Latvijas un pasaules vēsturē 12.klasei [PDF]
 • Skolēnu sasniegumu vērtēšana centralizētajos eksāmenos.
  • Centralizētā eksāmena latviešu valodā un literatūrā 2. daļas (rakstīšanas) vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena latviešu valodā un literatūrā 3. daļas (teksta analīzes) vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena angļu valodā mutvārdu daļas vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena angļu valodā rakstīšanas daļas vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena angļu valodā rakstīšanas daļas vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena franču valodā rakstīšanas daļas vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena krievu valodā (svešvalodā) rakstīšanas daļas vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena vācu valodā rakstīšanas daļas vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena vēsturē argumentētās esejas vērtēšana [PDF]
  • Centralizētā eksāmena bioloģijā, fizikā un ķīmijā 4.daļas vērtēšana [PDF]
  • Pētnieciskās darbības vērtēšana dabaszinātņu mācību priekšmetos [PDF]
 • Ieteikumi eksāmena veidošanai kultūras vēsturē [PDF]
 • Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas valodu kopīgajās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem [PDF]
 • Pētījums par centralizētā eksāmena angļu valodā rezultātu pielīdzināmību Eiropas valodu kopīgās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem.
  • Pētījuma kopsavilkums [PDF]
  • Pētījuma teksts angļu valodā [PDF]