tosca_projekts.jpg

TOSCA:
Profesiju, konkursu un vērtēšanas standartu pārnesamība labākai profesiju atpazīstamībai Eiropas Savienībā

ERASMUS+ KA2 aktivitātes Stratēģisko partnerību sektorserasmus_plus.jpgProjekts "TOSCA"

TOSCA –Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU
No: 2014-1-LV01-KA202-000515

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 2014. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 450 000 EUR
Projekta kontaktpersona
Dana Beļakova
Tālr: 67216500
E-pasts: danabela@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī , stiprināt saikni starp izglītības sektoru un darba tirgu, atbalstīt profesionālo prasmju un profesionālās izglītības un apmācību attīstību, kā arī stiprināt profesionālās meistarības konkursu īstenošanu nacionālā un starptautiskā līmenī.

Projekta uzdevumi:

 • Izstrādāt metodiku profesijas standartu salīdzināšanai un analīzei projekta valstīs
 • Salīdzināt un izanalizēt profesijas standartus izvēlētajās profesijās (profesiju grupās) un sniegt priekšlikumus to pilnveidei
 • Izstrādāt saistīto dokumentāciju profesionālās meistarības konkursiem un uzdevumu vērtēšanai
 • Profesionālās meistarības konkursu laikā aprobēt izstrādāto dokumentāciju un atbilstīgi to uzlabot
 • Izstrādāt projekta datubāzi visu projektā izstrādāto materiālu uzglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai
 • Organizēt projekta rezultātu izplatīšanas konferenci

Projekta partneri:

 • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
 • fonds Innove – Igaunija
 • asociācija WorldSkills Europe – Nīderlande
 • nodibinājums Skills Netherlands – Nīderlande

 
Aktualitātes

25.01.2017. D.Beļakova.
Modes tehnoloģiju ekspertu tikšanās Rīgā

Modes tehnoloģiju ekspertu ceturtā tikšanās norisinājās šā gada 19. un 20.janvārī. Tās mērķis bija pārskatīt un novērtēt projekta progresu modes tehnoloģijās, kā arī pārrunāt turpmāko darbu, kas saistīts ar projekta rezultātā izstrādāto konkursa uzdevumu aprobēšanu un ievadīšanu datu bāzē.
>> Lasīt vairāk

30.10.2016. D.Beļakova.
Rīgā ierodas projekta TOSCA vadības grupa

2016.gada oktobra beigās Rīgā uz tikšanos ieradās projekta TOSCA vadības grupa, kas draudzīgā gaisotnē apsprieda projekta tālākās īstenošanas jautājumus. Sanāksmē piedalījās kā vadības grupas pārstāvji - WorldSkills Netherlands direktors un WorldSkills Europe ģenerālsekretārs Jos de Goey, Igaunijas biedrības Innove Izglītības aģentūras vadītājs Tanel Oppi, VISC vadītāja vietnieksJānis Gaigals, tā arī projekta īstenotāji - projekta vadītāja Dana Beļakova un vecākie satura eksperti Inta Āne un Fred van Koot, kā arī pieaicinātā Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Profesionālās izglītības departamenta vadītāja Helen Põllo.
>> Lasīt vairāk

 

Projekta rezultāti
 

Projektā sadarbojas četras organizācijas no trim Eiropas Savienības dalībvalstīm – Latvijas, Igaunijas un Nīderlandes. Viens no projekta mērķiem ir veicināt profesiju salīdzināmību, savstarpēju atpazīstamību un pārnesamību nacionālā un starptautiskā līmenī. Mērķa sasniegšanai projektā iesaistīto partnervalstu eksperti izstrādāja metodiku profesiju standartu salīdzināšanai un analīzei, kā arī salīdzināja un analizēja partnervalstu profesiju standartus projektā noteiktajās jomās - modes tehnoloģijas, kokapstrāde, ēdināšanas un restorānu pakalpojumi, web lapu un grafiskais dizains. Salīdzināšanas rezultātā eksperti izstrādāja priekšlikumus nacionālo profesiju standartu pilnveidei.
Tā kā projekts ir starptautisks, eksperti komunikācijai izmanto angļu valodu, tādējādi daļa projekta intelektuālo rezultātu ir izstrādāta valodā, kas saprotama visiem projektā iesaistītajiem partneriem. Savukārt, intelektuālie rezultāti, kas attiecas tikai uz kādu no projekta valstīm, piemēram, priekšlikumi profesiju standartu izmaiņām, izstrādāti atbilstošajā valsts valodā.

 1. Partnervalstu profesiju standartu salīdzinājums [ZIP]
 2. Web lapu dizaina profesijas standartu salīdzinājuma kopsavilkums [PDF]

Sadaļas arhīvs