vettowork_projekts.jpg
Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 aktivitātes Stratēģiskās partnerības projekts
http://www.sematschools.euProjekts "SEM@SCHOOLS"

Projekts "SEM@SCHOOLS - Sustainable Energy Management @ Schools in Europe"  jeb "Energoresursu efektīva izmantošana Eiropas skolās"  ir Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 aktivitātes Stratēģiskās partnerības projekts. Projekta Nr. 2014-1-IT01-KA200-002664.
SEM@SCHOOLS ir turpinājums  Eiropas Savienības Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektam Teach TWO. Projektā SEM@SCHOOLS tiks pilnveidota Teach TWO izstrādātā energoefektivitātes analīzes metodoloģija.

Projekta mērķi:
Izglītot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un sabiedrību par zaļo ekonomiku;
Pilnveidot zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas ēku energoefektivitātes analīzes veikšanai un  energoefektivitātes rīcības plāna sagatavošanai;
Veicināt jauniešu interesi par karjeras iespējām enerģētikas sektorā.

Projekta galvenās aktivitātes:
E-apmācības platformas izveide;
Skolu ēku energoefektivitātes analīze;
Darbības plāna izveide energoefektivitātes nodrošināšanai skolu ēkās;
Sadarbība ar vietējiem enerģētikas uzņēmumiem;
Iepazīšanās ar karjeras iespējām enerģētikas sektorā.

Projektā piedalās 9 partneri no 7 dalībvalstīm – Folinjo studiju centrs (vadošais partneris, Itālija), arhitektu birojs Ecoazioni (Itālija), Itālijas tirdzniecības kamera Madridē (Spānija), Severn Wye enerģētikas aģentūra (Lielbritānija), Iasi apgabala skolu inspektorāts (Rumānija), Starptautiskā Hellēņu Universitāte (Grieķija), Tehnovation Solutions (Kipra), Riberas reģiona enerģētikas aģentūra (Spānija) un Valsts izglītības satura centrs (Latvija).
Projekta vietne http://www.sematschools.eu/

16.02.2016. A.Špaca.
Projekta "SEM@SCHOOLS" mācību seminārs

20151104_sem.jpg9.-10.februārī notika otrais Erasmus+ programmas projekta SEM@schools  mācību  seminārs pedagogiem, kurā piedalījās projektā iesaistīto profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji. Nodarbības vadīja Marks Steds  no Sewern Wye enerģētikas aģentūras (Apvienotā Karaliste) un SIA Ekodoma eksperti Līga Žogla un Gatis Žogla.
Semināra mērķis bija iepazīties ar e-platformu un izmēģināt to praktiskā darbībā.
Pasniedzēju vadībā dalībnieki mācījās lietot projekta tiešsaistes platformu, iepazinās ar teorētiskajiem moduļiem un uzdevumiem par enerģijas tēmām, kā arī izvērtēja rīka funkcionalitāti. 
SIA Ekodoma pārstāvji sniedza klātesošajiem plašāku informāciju par enerģijas uzskaites veidiem, apgaismojuma risinājumiem, gaisa kvalitāti un termālo komfortu izglītības iestāžu telpās.
Turpmākajos mēnešos 6 projektā iesaistīto skolu audzēkņi veiks skolas ēkas energoefektivitātes auditu un sagatavos ieteikumus enerģijas lietošanas paradumu uzlabošanai.
VISC izsaka pateicību PIKC Rīgas Valsts tehnikumam par sadarbību semināra organizēšanā un norisē.

Sadaļas arhīvs