learningtobe_projekts.jpg
MĀCĪTIES BŪT:
Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās.
Erasmus+ projektserasmus_plus.jpgProjekts "Learning to Be"

Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems
Identifier: 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Informācija par projektu

Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 576 810 EUR

Projekta kontaktpersona

Aija Peršēvica
E-pasts: aija.persevica@gmail.com

Projekta mērķis: Projekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādās sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidos praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība varēs izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instrumenti tiks adaptēti un 2018./2019. mācību gada laikā aprobēti piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

Projekta uzdevumi: Viens no būtiskiem projekta uzdevumiem ir sekmēt sociāli emocionālo prasmju novērtēšanas nozīmīgumu skolās, lai nodrošinātu šādu neakadēmisko sniegumu atpazīšanu un attīstīšanu.

Projekta partneri:

  • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
  • Lojola Andalūzija Universitāte – Spānija
  • Pētījumu un attīstības institūts "Utrip" – Slovēnija
  • Izglītības un zinātņu institūts – Portugāle
  • Milano-Bicocca Universitāte – Itālija
  • Sociālās un emocionālās mācīšanās institūts – Lietuva
  • Lietuvas izglītības un zinātnes ministrija – Lietuva
  • Helsinku Universitāte – Somija

 
Aktualitātes

04.07.2017. A.Perševica.
Uzsākts starptautisks projekts par sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanu

31.05. -01.06.2017. Viļņā notika pirmā tikšanās ar septiņu valstu pārstāvjiem, kas īstenos projektu "Mācīties būt: Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās". (582955-EOO-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY), kura mērķis ir palielināt sociāli emocionālās mācīšanās lomu formālajā un neformālajā izglītībā. Valsts izglītības satura centrs šajā projektā pārstāv Latviju.
>> Lasīt vairāk