esf_kpms_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekti.esf_2014_2020.jpgEiropas Sociālā fonda projekti
 

Lai veiktu nozīmīgas pārmaiņas vispārējā, profesionālā un interešu izglītībā, VISC uzsāk ESF projektu īstenošanu.

Projekti