esf_853_projekts.jpg
Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide.
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveideesf_2014_2020.jpgProfesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi
Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

Projekta mērķi

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona
Elīna Kokina
Tālr. 66051909
E-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

27.02.2018. A.Skrebe.
Projekta stažēšanās programmu un profesionālās kompetences pilnveides semināru norise

Projekta 3.atbalstāmās darbības “Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un citās ES valstīs” ietvaros līdz šim stažējušās 12 grupas (7 grupas Latvijā, 5 grupas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs). Ir īstenotas stažēšanās programmas 9 nozarēs – lauksaimniecības, būvniecības, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē, metālapstrādes, uzņēmējdarbības, kokrūpniecības, izglītības, IKT un pārtikas rūpniecības nozarē. Kopā stažējušās 124 personas, no kurām 70 ir stažējušās Latvijā un 54 ir stažējušās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs