Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai (arhīvs)Atgriezties sadaļā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai"

esf_2014_2020.jpgNozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai. Arhīvs

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.2.0/16/I/001
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 16.12.2016. – 31.12.2021.
Projekta kopējais finansējums: 12 132 050 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 10 312 242 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 1 819 808 EUR

 
2017.gads

05.09.2017. D.Bērzkalna.
Informatīvs seminārs "Par modulārās izglītības programmu, kā arī mācību līdzekļu izstrādes pakalpojumu, iepirkumiem"

VISC projekta ietvaros rīko informatīvo semināru par modulārās izglītības programmu, kā arī mācību līdzekļu izstrādes pakalpojumu, iepirkumiem.
Informatīvais seminārs notiks 2017.gada 13.septembrī plkst. 15.00., Rīgā,  Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā pa kreisi (ieeja no Teātra ielas).
Seminārā būs iespējams uzzināt par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, kā arī izteikt priekšlikumus un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par iepirkuma procedūru.
Projekta realizācijas ietvaros ir paredzēts tuvākajā laikā izsludināt  jaunus iepirkumus modulārās izglītības programmu (MIP) izstrādei  vairākām profesijām, kā arī mācību līdzekļu (ML)izstrādei, atbilstoši Latvijas tautsaimniecības vajadzībām.
Par ierašanas, lūgums līdz 08.09.2017. informēt projekta lietvedi Ingūnu Kažmeri: tālrunis: 64615339, 25662887; e-pasts: inguna.kazmere@852.visc.gov.lv

31.08.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes jūnijs - augusts

Projekta 1.darbības ietvaros Valsts izglītības satura centrs 24.07.2017. ir noslēdzis pakalpojuma līgumu ar SIA “Ernst&Young Baltic” par nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālo analīzi atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai.
>> Lasīt vairāk

30.05.2017. I.Zeide.
Noslēgti sadarbības līgumi ar sadarbības partneriem

Valsts izglītības satura centrs ir noslēdzis sadarbības līgumus ar visiem četriem sadarbības partneriem: 21.03.2017. ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD), 26.04.2017. ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS), 26.04.2017. ar Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi (LOSP) un 09.05.2017. ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta 8.5.2.0./16/I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Projekts) īstenošanā.
>> Lasīt vairāk

31.03.2017. I.Zeide.
Noslēgts sadarbības līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu

21.03.2017. VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par sadarbību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projekta 8.5.2.0./16/I/001 „Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālas izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošanā.
>> Lasīt vairāk

13.03.2017. I.Zeide.
Projekta aktualitātes 2017.g. februārī

2017.gada 8.februārī Ventspilī notika Seminārs republikas pilsētu, novadu izglītības pārvalžu un profesionālās izglītības iestāžu vadītājiem par ESF specifisko atbalsta mērķu projektu īstenošanu un plānoto 2017. gadā, kurā piedalījās projekta “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” vadītāja Inga Zeide un prezentēja projekta saturu, mērķus un galvenās darbības.
2017.gada 14.februārī tika izsludināts atklāts konkurss „Nozaru kvalifikāciju struktūras funkcionālā analīze atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai”, iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 017/07. Pieteikumu iesniegumu termiņš 11.04.2017. Iepirkuma mērķis ir pilnveidot vai izstrādāt nozaru kvalifikāciju struktūras veicot nozares funkcionālo analīzi atbilstoši Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2.specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai”. Pēc iepriekš minētās izpētes tiks uzsākti profesijas standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrāde (vienotas Eiropas profesionālās izglītības kvalitātes rādītāju ieviešanai un atzīšanai).
Uzsākta sadarbības līgumu saskaņošana ar projekta sadarbības partneriem, t.i. ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

Atgriezties sadaļā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai"