esf_832_projekts.jpg
Eiropas Sociālā fonda projekts.
Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai.
Projekta numurs: 8.3.2.1/16/I/002
SAM: 8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Projekti > Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībaiesf_2014_2020.jpgNacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 31.10.2016. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 3 287 350 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 2 794 247 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 493 103 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

Projekta aktivitātes Facebook button_facebook_small.jpg

Projekta kontaktpersona
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: liene.voronenko@832.visc.gov.lv

 
Projekta aktualitātes

Valsts olimpiāžu norises laiki, organizēšanas kārtība, uzaicināto dalībnieku saraksti un rezultāti pieejami VISC vietnes sadaļā "Mācību priekšmetu olimpiādes"

15.03.2018. I.Arāja.
Par Latvijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēm

Noslēgumam tuvojas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu vērtēšana reģionos. Plānots, ka visu 23 sekciju darbu recenzijas skolēniem būs pieejamas e-sistēmā https://skolas.lu.lv  2018. gada 16. martā plkst.16.00.
Šogad zinātniskās pētniecības darbu konferences 2.posmā (reģionos) tika iesniegti 1134 skolēnu darbi. Visvairāk darbu tika iesniegti Veselības zinātņu sekcijā – 108 un Bioloģijas sekcijā – 78 darbi. Lai darbus novērtētu reģionos tika piesaistīti 185 eksperti-recenzenti.
2018.gada 23.martā notiks piecas reģionālās zinātniskās pētniecības darbu konferences: Liepājā, Jelgavā, Rīgā, Valmierā un Daugavpilī. Darbi, kuri recenzijas un prezentācijas vērtējumu kopsummā saņems vismaz 60 punktus, tiks izvirzīti uz 3.posmu – valsts ZPD konferenci.
Latvijas Skolēnu 42.Valsts zinātniskās pētniecības darbu konference notiks 2018.gada 20. un 21.aprīlī Rīgā.

08.03.2018. I.Arāja.
Aicinām pieteikties 2017./2018.mācību gada noslēguma semināram "Beta"

VISC, noslēdzot šī mācību gada “Beta” semināru ciklu, sadarbībā ar TechHub RIGA aicina uz īpašu praktiskās ievirzes semināru, un tas tiek veltīts inovācijām un investīciju jautājumiem. Seminārs tiek organizēts 10. – 12. klašu skolēniem, kuriem ir padziļināta interese par šo jomu un kuri vēlas iepazīt, kas īsti ir “start-up” uzņēmums. Semināra ietvaros skolēniem būs iespēja iepazīt cilvēkus, kuri idejas pārvērtuši biznesā, un darboties kopā ar investīciju ekspertiem.
Seminārs notiks 2018.gada 7.aprīlī Tec Hub RIGA telpās (Sporta ielā 2, Rīgā).
Vairākās darbnīcās tiks iepazītas tēmas:

  • Kas ir uzņēmējdarbība un “start-up”?
  • Kā rodas “start-up” ideja?
  • Kā ideju pārvērst produktā un kā prezentēt projektu? 

40 jauniešiem būs unikāla iespēja kopā ar vadošajiem nozares ekspertiem apgūt jauna produkta tirgus atbilstības meklēšanas paņēmienus un prasmes prezentēt savu ideju investoriem.
Seminārs plānots no pulksten 10.00 līdz 16.00.
10. - 12.klašu skolēni aicināti pieteikties semināram līdz 2018.gada 20.martam, aizpildot pieteikuma anketu šeit.
Ņemot vērā ierobežoto vietu skaitu, dalība seminārā tiks apstiprināta, izskatot atsūtītos iepazīšanās video (līdz 1 minūtei), kurā jāsniedz atbildes uz jautājumiem:

  • Kuras ir 2 – 3 lietas, ko es protu vislabāk?
  • Ko es sagaidu no šī semināra?

Video nepieciešams augšupielādēt YouTube slēptajā režīmā un tā saiti iekopēt pieteikuma anketā.
>> Anketa

14.11.2017. A.Kozlovska.
Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums

VISC publicējis Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikumu. Nolikumā atrunāta kārtība, kādā ir iesniedzami skolēnu zinātniskās pētniecības darbi, kā arī konferences norise un dalībnieku atlase starptautiskajiem pasākumiem. Sīkāka informācija par konferences norisi sekos.
>> Nolikums

04.09.2017. A.Kozlovska. Precizēts 08.01.2018.
Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

Projekta ietvaros izstrādātas vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai. Vadlīnijās apkopoti ieteikumi skolēnu zinātniskās pētniecības darba veikšanai. Tās paredzētas gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vērtētājiem (recenzentiem). Izstrādātās vadlīnijās iekļauti galvenie darba veikšanas posmi, zinātniskās pētniecības darba struktūra, teksta noformēšanas prasības, darba aizstāvēšanas (prezentācijas) prasības un vērtēšanas kritēriji. Vadlīnijas izstrādājuši Latvijas augstskolu docētāji un praktizējoši pedagogi.
>> Vadlīnijas

17.08.2017. L.Voroņenko. Precizēts 18.08.2017.
Mācību priekšmetu olimpiāžu un ZPD pasākumu kalendārs 2017./2018. mācību gadam

Projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros sagatavots valsts mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētnieciskās darbības pasākumu plānotās norises kalendārs.
>> Lasīt vairāk

09.02.2017. A.Mīļā.
Atbalsts izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām projekta pasākumos

Valsts izglītības satura centrs nodrošina atbalsta personāla izmaksas izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām (redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, somatiskiem, valodas, mācīšanās un garīgās veselības traucējumiem), lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projektaNr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos. Izglītības iestāde izvērtē un savlaicīgi informē Valsts izglītības satura centru par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem. Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis ir tiesīgs atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas projekta pasākumos, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

09.01.2017. L.Voroņenko.
Par izglītojamā transporta izmaksu kompensāciju

Lai nodrošinātu izglītojamo dalību projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” (projekta Nr. 8.3.2.1/16/I/002) pasākumos, Valsts izglītības satura centrs nodrošina transporta izmaksu segšanu izglītojamiem.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs