Aktuālā informācija
VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
Sākumlapa > VISC > Maksas pakalpojumi

Maksas pakalpojumi

VISC sniedz šādus maksas pakalpojumus:

 • centralizēto eksāmenu sertifikāta dublikāta izsniegšana;
 • izziņas par nokārtotu centralizēto eksāmenu izsniegšana ;
 • valsts valodas prasmes apliecības dublikāta izsniegšana;
 • informatīvo kursu organizēšana valsts valodas apguves kursu organizētājiem un pedagogiem;
 • atzinuma sniegšana par valsts valodas kursu organizētāju un pedagogu izveidotajām latviešu valodas apguves kursu programmām (pieaugušajiem) atbilstoši valsts valodas prasmes pārbaudes prasībām;
 • valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana ne mazāk kā 10 cilvēku grupai pēc privāto tiesību juridiskas personas (to apvienības) vai publiskas personas rakstiska pieprasījuma un apkopotu pārbaudes rezultātu sniegšana šī pakalpojuma pieprasītājam;
 • individuālo konsultāciju sniegšana par valsts valodas prasmes pārbaudi;
 • diagnosticējošo valsts valodas prasmes pārbaudes darbu izveide;
 • valsts pārbaudes darbu materiālu sagatavošana augstskolām (kopēšana, iesaiņošana, piegāde, vērtēšana);
 • datubāzes sagatavošana augstskolām studentu atlases procesam;
 • mācību sasniegumu elektroniskā datu apstrāde no papīra datu nesējā;
 • pārbaudes darba (kontroldarba, ieskaites, eksāmena) satura sagatavošana pēc pieprasījuma;
 • interešu izglītības pedagogu, audzināšanas darba speciālistu un nometņu vadītāju tālākizglītības kursi un semināri.

VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumi Nr.851 "Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis"

Plašāka informācija par VISC maksas pakalpojumiem: