karte
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā
Sākumlapa > VISC > Kontakti

Kontaktinformācija

Pasta adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67216500
Fakss: 67223801
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus
E-pasts:visc@visc.gov.lv
Uz šo e-pasta adresi VISC pieņem arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus MK 28.06.2005. not. Nr.473 minētajos un papildus (DOC, XLS un PDF) datņu formātos.
Darba laiks – pirmdien no 8:30 līdz 18:00, otrdien – ceturtdien no 8:30 līdz 17:00, piektdien no 8:30 līdz 16:00.
Pusdienas pārtraukums – no 12:30 līdz 13:00.
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Reģistrēšanās valsts valodas prasmes pārbaudei, apliecību izsniegšana P: 10:00-17:00; O, T, C: 10:00-16:00, Vaļņu ielā 2, 1. stāvā, Informācijas centrā.

 
Rekvizīti

Valsts izglītības satura centrs
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 90009115938
Rekvizīti Valsts nodevai par valsts valodas prasmes atestācijas profesionālo un amata pienākumu veikšanu [PDF] 

 
Vadītājs

Guntars Catlaks
Tālr.: 67216500
Pieņemšanas laiks no 8:30 līdz 17:00 (pirmdienās – līdz 18:00, piektdienās – līdz 16:00)

 
Vispārējās izglītības departaments

Departamenta direktore – Guntra Kaufmane
e-pasts: guntra.kaufmane@visc.gov.lv

Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Ineta Upeniece 67814244 715 ineta.upeniece@visc.gov.lv
Vecākā referente (mācību literatūra) Ināra Švarca 67212313 601a inara.svarca@visc.gov.lv
Vecākā referente (latviešu valoda un literatūra) Aiva Šenne 67814463 709 aiva.senne@visc.gov.lv
Vecākā referente (sociālās zinības, politika un tiesības, veselības mācība) Sandra Falka 67814438 715 sandra.falka@visc.gov.lv
Vecākā referente (dzimtā valoda un literatūra mazākumtaut.izgl.progr, krievu valoda (svešvaloda)) Ļubova Jakovele 67814463 709 lubova.jakovele@visc.gov.lv
Vecākā referente (mājturība un tehnoloģijas, mājsaimniecība, vizuālā māksla, tehniskā grafika) Ilze Kadiķe 67814438 715 ilze.kadike@visc.gov.lv
Vecākā referente (Latvijas un pasaules vēsture) Vita Jaunozola 67814473 701 vita.jaunozola@visc.gov.lv

Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Ingrīda Kamarūte 67814468 701 ingrida.kamarute@visc.gov.lv
Nodaļas vadītājas vietnieks Lauris Grīvans 67814472 701 lauris.grivans@visc.gov.lv
Vecākais referents (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Austris Cābelis 67814473 701 austris.cabelis@visc.gov.lv
Vecākais referents (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Kaspars Špūle 67814468 701 kaspars.spule@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Lidija Mitrofanova 67814469 701 lidija.mitrofanova@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Ināra Zdanovska 67814481 701 inara.zdanovska@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Vita Jaunozola 67814473 701 vita.jaunozola@visc.gov.lv
Vecākais referents (IS administrators) Pēteris Zīraks 67814472 701 peteris.ziraks@visc.gov.lv
Vecākais referents Reinis Bergs 67814472 701 reinis.bergs@visc.gov.lv
Vecākā referente Līva Tauriņa 67814479 701 liva.taurina@visc.gov.lv
Vecākā referente Maija Pavinska 67814472    

Speciālās izglītības nodaļa

Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67212228,
Pieteikšanās uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju (VPMK): 67212227

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Mudīte Reigase 67212240 2.st mudite.reigase@visc.gov.lv
VPMK vadītāja, nodaļas vadītājas vietniece Ilga Prudņikova 67212227 2.st ilga.prudnikova@visc.gov.lv
Vecākā referente (VPMK speciālais pedagogs, logopēds) Anita Falka 67212227 2.st anita.falka@visc.gov.lv

 
Profesionālās izglītības departaments

Departamenta direktors – Jānis Gaigals
e-pasts: janis.gaigals@visc.gov.lv

Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801
Vecāko ekspertu pieņemšanas laiks:
otrdienās no 8:30 līdz 12:30 un no 13:00 līdz 17:00,
ceturtdienās no 8:30 līdz 12:30

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Rūta Gintaute - Marihina 67503753 602 ruta.gintaute-marihina@visc.gov.lv
Vecākā eksperte (datorika, kokapstrāde, būvniecība u.c.) Helga Kaukule 67220780 602 helga.kaukule@visc.gov.lv
Vecākā eksperte (komerczinības un administrēšana, skaistumkopšana, tekstils, valodu programmas, u.c.) Tatjana Daņilova 67503750 602 tatjana.danilova@visc.gov.lv
Vecākā eksperte (sekretariāta un biroja darbs, ķīmijas tehnoloģijas, transports, māksla u.c.) Dace Vīgante 67503751 602 dace.vigante@visc.gov.lv
Vecākā eksperte (enerģētika, lauksaimniecība, mašīnbūve, metālapstrāde un mašīnzinības u.c.) Laura Iveta Strode 67503754 602 laura.strode@visc.gov.lv
Vecākā eksperte (viesnīcu, restorāna un tūrisma pakalpojumi, pārtikas rūpniecība, poligrāfija u.c.) Inta Annuškāne 67503752 602 inta.annuskane@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās izglītības saturs) Ilga Bidzāne 67503754 602 ilga.bidzane@visc.gov.lv

Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļa

Strūgu iela 4, Rīgā, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Ruta Ančupāne 67350812 11 ruta.ancupane@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs) Irina Smirnova 67814354 11 irina.smirnova@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs) Maruta Daļecka 67350812 11 maruta.dalecka@visc.gov.lv
Vecākais referents (profesionālās kvalifikācijas eksāmena norise) Māris Dukurs 67814353 11 maris.dukurs@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs) Iveta Pētersone 67350812 11 iveta.petersone@visc.gov.lv
Vecākais referents (profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs) Jānis Deguts 67814354 11 janis.deguts@visc.gov.lv

 
Neformālās izglītības departaments

Departamenta direktore – Agra Bērziņa
tālr.: 67228987, e-pasts: agra.berzina@visc.gov.lv

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa

Strūgu iela 4, Rīgā, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta 67350957 10 astra.auksmuksta@visc.gov.lv
Nodaļas vadītājas vietniece (dziesmu un deju svētki, mazie mūzikas kolektīvi) Antra Strikaite 67350811 17a antra.strikaite@visc.gov.lv
Vecākā referente (audzināšanas darbs) Evija Pelša 67350813 16 evija.pelsa@visc.gov.lv
Vecākā referente (kora māksla) Rita Platpere 67350811 17 rita.platpere@visc.gov.lv
Vecākais referents (instrumentālā mūzika), Egils Šķetris 67350811 17a egils.sketris@visc.gov.lv
Vecākais referents (tehniskā jaunrade) Jānis Rage-Raģis 67350963 25 janis.rage-ragis@visc.gov.lv
Vecākā referente (skolu teātri) Dace Jurka 67350810 9 dace.jurka@visc.gov.lv
Vecākā referente (vizuālā un lietišķā māksla) Areta Raudzepa 67350810 9 areta.raudzepa@visc.gov.lv
Projekta vadītāja (programma AWARD) Līvija Uskale 67350964 3 livija.uskale@visc.gov.lv
Vecākā referente (programmas AWARD koordinatore) Katrīna Sprudzāne 67350964 3 katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Vecākā referente (vides izglītība) Inese Liepiņa 67350811 18 inese.liepina@visc.gov.lv
Vecākā referente (tautas deja) Arta Slica 67350810 9 arta.slica@visc.gov.lv
Vecākā referente (mūsdienu deja, 7.-9.klašu tautas deja) Zigrīda Teivāne 67350810 9 zigrida.teivane@visc.gov.lv
Vecākā referente (nometnes, audzināšanas darbs) Inta Kraskeviča 67350813 16 nometnes@visc.gov.lv
Vecākā referente Andra Gadzāne 67228987 7 andra.gadzane@visc.gov.lv
Mārketinga speciālists Didzis Kauliņš 67350965 3 didzis.kalnins@visc.gov.lv
Projektu koordinatore Māra Mellēna     mara.mellena@visc.gov.lv

Sadarbības projektu un programmu nodaļa

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Projektu vadītāja Inta Baranovska 67350961 19 inta.baranovska@visc.gov.lv
Projektu vadītāja Aina Špaca 67350961 19 aina.spaca@visc.gov.lv
Vecākā referente (projektu asistente) Lelde Putniņa 67228987 19 lelde.putnina@visc.gov.lv

Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801
Reģistrēšanās valsts valodas prasmes pārbaudei, apliecību izsniegšana P: 10:00-17:00; O, T, C: 10:00-16:00, Vaļņu ielā 2, 1. stāvā, Informācijas centrā.

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Anta Lazareva 67814478 711 anta.lazareva@visc.gov.lv
Vecākā referente Baiba Mūrniece-Buļeva 67814478 711 baiba.murniece@visc.gov.lv
Vecākais referents Kaspars Poikāns   600 kaspars.poikans@visc.gov.lv
Vecākā referente (apliecību dublikātu izsniegšana) Zaiga Baltruna 67814480 711 zaiga.baltruna@visc.gov.lv
Vecākā referente Aira Semjonova 67814490 711 aira.semjonova@visc.gov.lv
Vecākā referente Jana Vagele 67814478 711 jana.vagele@visc.gov.lv
Vecākā referente Dagmāra Jaudzema   600 dagmara.jaudzema@visc.gov.lv

 
Administratīvais un projektu pārraudzības departaments

Departamenta direktore/Administratīvās nodaļas vadītāja – Anitra Irbe
tālr.: 67814474, e-pasts: anitra.irbe@visc.gov.lv
Departamenta direktora vietniece – Ina Vārna
tālr.: 67216500

Administratīvā nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Anitra Irbe 67814474 706 anitra.irbe@visc.gov.lv
Finanšu vadītāja Jolanta Deičmane 67814474 706 jolanta.deicmane@visc.gov.lv
Grāmatvede Līga Lejniece 67227688 714 liga.lejniece@visc.gov.lv
Grāmatvede Kintija Štāle 67227688 714 kintija.stale@visc.gov.lv
Personāla vadītāja Kristīne Arājuma 67503026 712 kristine.arajuma@visc.gov.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Diāna Āboltiņa 67212415 603 diana.aboltina@visc.gov.lv
Vecākais referents (mājaslapas administrators) Viktors Perfiļjevs 67814482 603 viktors.perfiljevs@visc.gov.lv
Vecākais referents Lauris Reigass 67814452 705 lauris.reigass@visc.gov.lv
Juriskonsulte Gundega Garklāve 67814467 712 gundega.garklave@visc.gov.lv
Juriskonsults Ivars Zemļanskis 67814452 705 ivars.zemlanskis@visc.gov.lv
Iepirkumu speciālists-arhivārs Terēzija Vālodze 67350967 14 (Strūgu iela 4) tereze.valodze@visc.gov.lv
Vecākā referente Judīte Dzalbe 67216500 7.st. judite.dzalbe@visc.gov.lv

Projektu pārraudzības nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītājs-iepirkumu speciālists Egīls Bārdiņš 67228987 Strūgu iela 4 egils.bardins@visc.gov.lv

 
Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" Nr. 8.3.1.1/16/I/002

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050. Tālr.: 66051908

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Velga Kakse 66051908 velga.kakse@visc.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" Nr. 8.3.2.1/16/I/002

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Liene Voroņenko 67350815 liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Liene Voroņenko 67350815 liene.voronenko@832.visc.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" Nr. 8.5.2.0/16/I/001

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050.

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Inga Zeide   inga.zeide@852.visc.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Elīna Kokina 66051909 elina.kokina@853.visc.gov.lv

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts profesionālās izglītības sektorā “Transferability of Skills, Competition and Assessment Standards for better recognition of skills within EU” Nr.2014-1-LV01-KA202-000515

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Dana Beļakova 67216500 danabela@gmail.com