esf_profizgl_profpilnv.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)
Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > Darba grupas un padomes

Darba grupas, padomes un apvienības

VISC organizētās konsultatīvās padomes:

Mācību līdzekļu – mācību grāmatu izdevēju konsultatīvā padome Kontaktpersona:
Ināra Švarca
Tālr. 67212313
e-pasts: inara.svarca@visc.gov.lv
Konsultatīvā padome eksaminācijas jautājumos Kontaktpersona:
Ingrīda Kamarūte
Tālr. 67814468
e-pasts: ingrida.kamarute@visc.gov.lv
Konsultatīvā padome drošības jautājumu risināšanai vispārējā izglītībā Kontaktpersona:
Inese Bautre
Tālr. 67814439
e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome latviešu valodā un literatūrā Kontaktpersona:
Aiva Neimane
Tālr. 67814463
e-pasts: aiva.neimane@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome krievu valodā (svešvaloda) Kontaktpersona:
Ļubova Jakovele
Tālr. 67814463
e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome krievu valodā un literatūrā Kontaktpersona:
Ļubova Jakovele
Tālr. 67814463
e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome vācu valodā Kontaktpersona:
Rita Kursīte
Tālr. 67216500
e-pasts: rita.kursite@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome angļu valodā Kontaktpersona:
Rita Kursīte
Tālr. 67216500
e-pasts: rita.kursite@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome franču valodā Kontaktpersona:
Rita Kursīte
Tālr. 67216500
e-pasts: rita.kursite@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome ģeogrāfijā Kontaktpersona:
Natālija Buile
Tālr. 67814432
e-pasts: natalija.buile@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome sociālajās zinībās Kontaktpersona:
Sandra Falka
Tālr. 67814438
e-pasts: sandra.falka@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome politikā un tiesībās Kontaktpersona:
Sandra Falka
Tālr. 67814438
e-pasts: sandra.falka@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome biznesa ekonomiskajos pamatos (ekonomikā/ komerczinībās) Kontaktpersona:
Natālija Buile
Tālr. 67814432
e-pasts: natalija.buile@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome psiholoģijā Kontaktpersona:
Inese Bautre
Tālr. 67814439
e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome vēsturē Kontaktpersona:
Vita Jaunozola
Tālr. 67814473
e-pasts: vita.jaunozola@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome matemātikā Kontaktpersona:
Viesturs Vēzis
Tālr. 67216500
e-pasts: viesturs.vezis@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta konsultatīvā padome vides izglītībā Kontaktpersona:
Velga Kakse
Tālr. 67814453
e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome ķīmijā Kontaktpersona:
Velga Kakse
Tālr. 67814453
e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome  bioloģijā Kontaktpersona:
Velga Kakse
Tālr. 67814453
e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome fizikā Kontaktpersona:
Velga Kakse
Tālr. 67814453
e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome dabaszinībās Kontaktpersona:
Velga Kakse
Tālr. 67814453
e-pasts: velga.kakse@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome mūzikā Kontaktpersona:
Spodra Austruma
Tālr. 67814432
e-pasts: spodra.austruma@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome tehniskajā grafikā Kontaktpersona:
Ilze Kadiķe
Tālr. 67814438
e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome mājsaimniecībā, mājturībā un tehnoloģijās Kontaktpersona:
Ilze Kadiķe
Tālr. 67814438
e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome kristīgajā mācībā Kontaktpersona:
Spodra Austruma
Tālr. 67814432
e-pasts: spodra.austruma@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome kultūras vēsturē/ kulturoloģijā Kontaktpersona:
Spodra Austruma
Tālr. 67814432
e-pasts: spodra.austruma@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome filozofijā Kontaktpersona:
Spodra Austruma
Tālr. 67814432
e-pasts: spodra.austruma@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome ētikā Kontaktpersona:
Spodra Austruma
Tālr. 67814432
e-pasts: spodra.austruma@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome vizuālajā mākslā Kontaktpersona:
Ilze Kadiķe
Tālr. 67814438
e-pasts: ilze.kadike@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome informātikā Kontaktpersona:
Viesturs Vēzis
Tālr. 67216500
e-pasts: viesturs.vezis@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome sportā Kontaktpersona:
Inese Bautre
Tālr. 67814439
e-pasts: inese.bautre@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome sākumskolas izglītībā Kontaktpersona:
Agrita Miesniece
Tālr. 67216500
e-pasts: agrita.miesniece@visc.gov.lv
Mācību priekšmeta satura konsultatīvā padome speciālajā izglītībā Kontaktpersona:
Mudīte Reigase
Tālr. 67216500
e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv
Audzināšanas darba konsultatīvā padome Kontaktpersona:
Evija Pelša
Tālr. 67350813
e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvā padome Kontaktpersona:
Evija Pelša
Tālr. 67350813
e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv