Sākumlapa > VISC > Sadarbība un līdzdalība > EMVC > EMVC jaunumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Eiropas moderno valodu centrs. Jaunumi"

Sadaļas "Eiropas moderno valodu centrs. Jaunumi" arhīvs

2017.gads

26.06.2017. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai EMVC rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.4/2017 "Valodas izpratnes veidošana citu mācību priekšmetu stundās (Developing language awareness in subject classes)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas notiks Grācā, Austrijā. Semināra norises laiks: 2017.gada 16.-17.novembris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2017.gada 15.jūlijs.
>> Lasīt vairāk

16.05.2017. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai EMVC rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.3/2017 "Digitālā pratība valodu mācīšanai un apguvei (Digital literacy for the teaching and learning of languages)", kas notiks Grācā, Austrijā, un tiek īstenots EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros. Semināra norises laiks: 2017.gada 10.-11.oktobris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš: līdz 2017.gada 1.jūnijam.

09.05.2017. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.36 (2017.gada janvāris - aprīlis)

20.02.2017. D.Āboltiņa.
VISC īsteno sadarbību svešvalodu apguves kvalitātes uzlabošanai ar EMVC

VISC jau vairākus gadus īsteno sadarbību ar EMVC Grācā, Austrijā, un veic Nacionālā kontaktpunkta un Nacionālās nominējošās institūcijas funkcijas. Šīs sadarbības ietvaros 2015.gada pavasarī Latvijā viesojās EMVC direktores vietniece Suzanna Slivenska (Susanna Slivensky), kura iepazīstināja ar EMVC jauno darbības programmu 2016.-2019.gadam.
Šogad no 15.februāra līdz 17.februārim sadarbības ietvaros Latvijā viesojās EMVC īstenotā projekta “Use of ICT in support of language learning and teaching” komandas eksperte Dr.Ursula Stiklere (Ursula Stickler). Doktore vadīja lekciju angļu un vācu valodas mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, iepazīstinot ar šī projekta izveidoto IT rīku platformu, kurā apkopoti bezmaksas IT rīki svešvalodu apguvei ar metodiskiem ieteikumiem, un kā tos vislabāk izmantot. Doktore paviesojās arī J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, lai vērotu moderno tehnoloģiju izmantošanu svešvalodu mācību stundās. 16.februārī doktore darba vizītē viesojās arī VISC un tikās ar iestādes vadītāju Guntaru Catlaku, lai dalītos ar iespaidiem par redzēto Latvijas skolās un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura izstrādei un ieviešanai.

08.02.2016. R.Kursīte.
Rīga viesosies EMVC eksperte Dr. Ursula Stiklere

VISC sadarbības ar EMVC ietvaros pēc VISC uzaicinājuma no š.g. 15.februāra līdz 17.februārim Rīga viesosies EMVC eksperte Dr. Ursula Stiklere (Ursula Stickler). Vācu un Angļu valodas skolotāju Metodisko apvienību vadītāju semināros 16. un 17.februārī viņa iepazīstinās svešvalodu skolotājus ar EMVC projekta ICT-REV komandas izveidotās IT resursu platformas izmantošanas iespējām svešvalodu stundās.
Rīgas skolotājiem Dr. Stikleres prezentācija (angļu valodā) plānota 17.februārī RIIMC telpās Kaņiera ielā 15. Sākums plkst.15.00. Pieteikšanās riimc.lv Dr. Stiklere viesosies arī vairākās skolās, klātienē vērojot, kā tehnoloģijas tiek izmantotas praksē

12.01.2017. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai EMVC rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.1/2017 “Izcilības veicināšana zīmju valodas apmācībā” (Promoting excellence in sign language instruction) EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2017.gada 1.-2.marts.
Darba valodas: angļu un starptautiskā zīmju valoda (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2017.gada 20.janvāris.

 

2016.gads

22.08.2016. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.32

19.07.2016. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr.2/2016 "EKP izmantošanas kvalitātes nodrošināšanas matrica (A quality assurance matrix for CERF use)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2016.gada 15.-16.novembris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2016.gada 1.augusts.

14.07.2016. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr.1/2016 "Darbības pētījumu kopienas valodu skolotājiem (Action research communities for language teachers)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2016.gada 10.-11.novembris.
Darba valodas: angļu un vācu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2016.gada 25.jūlijs.

13.07.2016. R.Kursīte.
Eiropas moderno valodu centra kursi Latvijas vācu valodas skolotājiem

Eiropas moderno valodu centra (EMVC) apmācību un konsultāciju dalībvalstīm piedāvājuma ietvaros 2016.gada 17. un 18.jūnijā Rīgā tika organizēta darbnīca “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana valodu apguvē un mācīšanā” (ICT-REV). Viena no šīs darbnīcas priekšrocībām ir EMVC piedāvātā iespēja to vadīt 3 dažādās valodās – angļu, vācu vai franču valodā. Mēs izvēlējāmies vācu valodu, jo mērķauditorija bija Latvijas vācu valodas skolotāji (angļu valodas skolotājiem līdzīgu Britu padomes izstrādātu tālākizglītības kursu tiešsaistē piedāvājām jau pirms 3-4 gadiem).
Tā kā vācu valodas skolotāju interese par šo tēmu ir liela, rudenī plānojam mācības vēl vienai grupai, kurās arī izmantosim EMVC Moodle vidi un ICT-REV projekta grupas izstrādātos materiālus. Vācu valodas skolotāji, kuri vēlas piedalīties šajos kursos rudenī, var sūtīt pieteikumu, norādot savu vārdu un uzvārdu, skolu un kontakttelefonu, uz e-pasta adresi: rita.kursite@visc.gov.lv.

19.05.2016. R.Kursīte.
EMVC aicina valodu speciālistus piedalīties tiešsaistes konsultācijā

Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) aicina valodu speciālistus – skolotājus, augstskolu pasniedzējus un citus interesentus piedalīties tiešsaistes konsultācijā - aptaujā (angļu vai franču valodā) par divām nozīmīgām valodu apguves tēmām:
- Skolas mācību valoda(s);
- Agrīnā valodu apguve.
Aptaujas rezultāti tiks apkopoti un ar tiem iepazīsies eksperti, lai sniegtu ieteikumus turpmākajām EMVC iniciatīvām šo būtisko valodu apguves jautājumu risināšanā.
>> Konsultācijas EMVC vietnē

31.03.2016. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.30

 

2015.gads

22.12.2015. R.Kursīte.
Eiropas moderno valodu centrā notika konference "Learning through Languages"

No 2015.gada 10. līdz 11.decembrim Eiropas moderno valodu centrā Grācā (Austrija) notika konference "Learning through Languages", kas vienlaicīgi bija gan kā atskaites punkts iepriekšējā plānošanas periodā (2012-2015) paveiktajam, gan arī jaunās programmas "Languages at the Heart of Learning" (2016-2019) galveno virzienu iezīmēšana. Konferencei un tās gaitā prezentētajiem projektu grupu darba rezultātiem ECML mājas lapā atvēlēta īpaša sadaļa, kurā publicēti arī foto un videomateriāli.
>> Lasīt vairāk ECML vietnē

26.10.2015. R.Kursīte.
EMVC aicinājums svešvalodu speciālistiem

Eiropas moderno valodu centrs līdz 2015.gada 8.novembrim aicina svešvalodu speciālistus piedalīties Eiropas Kopīgo pamatnostādņu jauno ilustratīvo deskriptoru meditācijas prasmei validācijā tiešsaistē.

09.09.2015. R.Kursīte.
Informācija valodu skolotājiem

Jau pēc pāris nedēļām – 26.septembrī atzīmēsim Eiropas Valodu dienu, kura tiek organizēta, lai palielinātu informētību par plašo valodu dažādību Eiropā, veicinātu kultūras un valodu daudzveidību un rosinātu apgūt svešvalodas.
Atgādinām, ka, gatavojoties atzīmēt šo dienu savās skolās, varat izmantot Eiropas moderno valodu centra (EMVC) mājaslapā sadaļā European Day of Languages piedāvātos materiālus angļu, franču, vācu, kā arī citu Eiropas valstu valodās gan stundām, gan ārpusstundu nodarbībām dažādām vecuma grupām. Tur atrodami interesanti fakti par valodām, dzīvnieku valodas atdarinājumi dažādās valodās, informācija par pasaulē slavenu cilvēku valodu zināšanām, par zīmju valodu, dīvaini vārdi dažādās valodās un citi materiāli, kā arī stundu un ārpusstundu nodarbību plāni skolotājiem.

31.08.2015. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

31.augustā iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.27

02.06.2015. R.Kursīte.
Tuvākie EMVC pasākumi

2.-3.jūnijs Seminārs 3/2015 - "Lasītprasme satura un valodas integrētas apguves ietvaros: efektīva mācību priekšmetu un valodu mācīšanās” (Literacies through Content and Language Integrated Learning: effective learning across subjects and languages) (CLIL and Literacy)", EMVC, Grāca, Austrija.
12.-13.jūnijs EMVC apmācība un konsultācijas dalībvalstīm - “Daudzvalodu un starpkultūru kompetences: deskriptori un mācību materiāli (Plurilingual and intercultural competences: descriptors and teaching materials) (FREPA)”,  Iassy, Rumānija.
15.-16.jūnijs Ekspertu sanāksme - “Zīmju valodas profesionāliem mērķiem (Signed languages for professional purposes) (PRO-Sign)”, EMVC, Grāca, Austrija.

01.06.2015. R.Kursīte.
No 30.05.2015. EMVC mājas lapai jauns noformējums un virkne jaunu funkciju

Lielākās izmaiņas ir jauna pieeja EMVC darbības atspoguļojumā, grupējot to ap deviņām galvenajām tēmām: Daudzvalodu izglītība; Agrīna valodu apguve; Jauni saziņas līdzekļi un to izmantošana valodu apguvē; Nodarbinātība un valodas; Vērtēšana un novērtēšana; Mobilitāte un starpkultūru mācīšanās; Migranti un valodu apguve; Zīmju valodas un Satura un valodas integrēta apguve.
Katra tēma ietver: ievadu; plašu dažādu praktisku resursu un atsauces instrumentu klāstu, ko izstrādājis EMVC, Eiropas Padomes Valodu politikas nodaļa un citas organizācijas Eiropas un nacionālajā līmenī; jaunākos EMVC projektus un apmācību un konsultāciju pasākumu piedāvājumu EMVC dalībvalstīs.
Turpmāko mēnešu laikā mēs plānojam nepārtraukti attīstīt šo vietni, pastāvīgi papildinot ar jauniem resursiem no Centra pašreizējiem projektiem, kā arī ar jaunumiem, ziņām par pētījumiem, kas saistīti ar valodu apguvi, video un interaktīviem materiāliem un sīkāku informāciju par dažādiem pasākumiem, konferencēm un ekspertiem.
Jaunajā mājas lapā 2 minūtes garš video materiāls skaidro, kā Centrs darbojas un ko tas var piedāvāt profesionāļiem, kuri iesaistīti izglītības un jo īpaši valodu izglītības jomā. Klips izstrādāts projekta „EMVC publikāciju par daudzvalodu un starpkultūru izglītību izmantošana” (ECML publications for plurilingual and intercultural education in use (PIU)) ietvaros, un tas ir pieejams angļu, franču un vācu valodā.
Jaunajā vietnē dalībvalstu lapās tagad piedāvājam pārskatu par valstu iesaistīšanos EMVC darbībā, kontaktpunktu darbību 33 valstīs un nodrošinām piekļuvi bagātam resursu klāstam saistībā ar nacionālajām izglītības sistēmām.
Šie ir tikai daži no daudzajiem jaunajiem "dārgumiem", kurus atklāt mēs jūs aicinām, apmeklējot mūsu mājas lapu!

31.03.2015. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā Nr.4/2015

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.4/2015 "Migrantu valodas kompetenču attīstība darbam (Language for work)".

16.03.2015. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā Nr.3/2015

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.3/2015 "Lasītprasme satura un valodas integrētas apguves ietvaros: efektīva mācību priekšmetu un valodu mācīšanās (CLIL and Literacy)".

27.02.2015. R.Kursīte.
Seminārs par Eiropas moderno valodu centra projektu konkursu

Lai iepazīstinātu Latvijas valodu mācību priekšmetu skolotājus un citus interesentus ar iespējām, projektiem un atbalsta materiāliem, ko Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) piedāvā valodu apguves veicināšanai, 2015.gada 20.martā VISC organizē semināru par Eiropas moderno valodu centra projektu konkursu jaunajai 2016.-2020.gada programmai. Pasākumā piedalīsies EMVC pārstāve – EMVC direktora vietniece/programmu vadītāja Susanna Slivenski. Semināra darba valoda – angļu. Aicinām valodu skolotāju metodisko apvienību vadītājus, valodu skolotājus, augstskolu mācību spēkus, kuri piedalās valodu skolotāju sagatavošanā un pārējos interesentus. Seminārs notiks Strūgu ielā 4 (zālē), sākums plkst.9.30. Par dalību seminārā tiks izsniegtas apliecības.

16.02.2015. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā Nr.2/2015

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.2/2015 "Daudzvalodu mācību programma visai skolai (PlurCur)".

28.01.2015. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā Nr.1/2015

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.1/2015 "Eiropas portfolio studentiem - pirmsskolas izglītības pedagogiem (Préélémentaire)".

Atgriezties sadaļā "Eiropas moderno valodu centrs. Jaunumi"