emvc.jpg
Eiropas Moderno valodu centrs ir unikāla Eiropas Padomes izveidota institūcija, kuras misija ir atbalstīt inovatīvu un kvalitatīvu svešvalodu mācīšanu, kā arī palīdzēt eiropiešiem aizvien efektīvāk apgūt svešvalodas.

Eiropas moderno valodu centrs (EMVC)

Jaunumi

22.08.2016. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.32

19.07.2016. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr.2/2016 "EKP izmantošanas kvalitātes nodrošināšanas matrica (A quality assurance matrix for CERF use)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2016.gada 15.-16.novembris.
Darba valodas: angļu un franču (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2016.gada 1.augusts.
>> Lasīt vairāk

14.07.2016. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai Eiropas moderno valodu centra (EMVC) seminārā Nr.1/2016 "Darbības pētījumu kopienas valodu skolotājiem (Action research communities for language teachers)" EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2016.gada 10.-11.novembris.
Darba valodas: angļu un vācu (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2016.gada 25.jūlijs.
>> Lasīt vairāk

13.07.2016. R.Kursīte.
Eiropas moderno valodu centra kursi Latvijas vācu valodas skolotājiem

Eiropas moderno valodu centra (EMVC) apmācību un konsultāciju dalībvalstīm piedāvājuma ietvaros 2016.gada 17. un 18.jūnijā Rīgā tika organizēta darbnīca “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana valodu apguvē un mācīšanā” (ICT-REV). Viena no šīs darbnīcas priekšrocībām ir EMVC piedāvātā iespēja to vadīt 3 dažādās valodās – angļu, vācu vai franču valodā. Mēs izvēlējāmies vācu valodu, jo mērķauditorija bija Latvijas vācu valodas skolotāji (angļu valodas skolotājiem līdzīgu Britu padomes izstrādātu tālākizglītības kursu tiešsaistē piedāvājām jau pirms 3-4 gadiem).
Tā kā vācu valodas skolotāju interese par šo tēmu ir liela, rudenī plānojam mācības vēl vienai grupai, kurās arī izmantosim EMVC Moodle vidi un ICT-REV projekta grupas izstrādātos materiālus. Vācu valodas skolotāji, kuri vēlas piedalīties šajos kursos rudenī, var sūtīt pieteikumu, norādot savu vārdu un uzvārdu, skolu un kontakttelefonu, uz e-pasta adresi: rita.kursite@visc.gov.lv
>> Lasīt vairāk

09.05.2016. R.Kursīte.
Jauni materiāli EMVC mājas lapā

Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) ir apkopojis 2011.-2015.gada vidējā termiņa programmas “Learning through languages”  projektu rezultātus un projektu gaitā izstrādātos materiālus un vēlas ar tiem iepazīstināt pēc iespējas plašāku interesentu loku.
Lai atvieglotu resursu pieejamību, jaunie materiāli jau ir ievietoti EMVC mājas lapā, un ir atrodami tiem atbilstošajās tematiskajās sadaļās līdzās iepriekšējās programmās izstrādāto resursu klāstam.
Projektu rezultātu kopsavilkuma informatīvajā materiālā (angļu [PDF] un franču [PDF] valodās) atrodama sīkāka informācija:  

  • īss katra resursa apraksts;
  • mērķauditorija, kurai tas paredzēts;
  • valoda(s), kurā(s) katrs no šiem resursiem ir pieejams;
  • EMVC mājas lapas tematiskā sadaļa, kurā resursi atrodas.

Sadaļas arhīvs