emvc.jpg
Eiropas Moderno valodu centrs ir unikāla Eiropas Padomes izveidota institūcija, kuras misija ir atbalstīt inovatīvu un kvalitatīvu svešvalodu mācīšanu, kā arī palīdzēt eiropiešiem aizvien efektīvāk apgūt svešvalodas.

Eiropas moderno valodu centrs (EMVC)

Jaunumi

20.02.2017. D.Āboltiņa.
VISC īsteno sadarbību svešvalodu apguves kvalitātes uzlabošanai ar Eiropas moderno valodu centru

Valsts izglītības satura centrs (VISC) jau vairākus gadus īsteno sadarbību ar Eiropas moderno valodu centru (EMVC) Grācā, Austrijā, un veic Nacionālā kontaktpunkta un Nacionālās nominējošās institūcijas funkcijas. Šīs sadarbības ietvaros 2015.gada pavasarī Latvijā viesojās EMVC direktores vietniece Suzanna Slivenska (Susanna Slivensky), kura iepazīstināja ar EMVC jauno darbības programmu 2016.-2019.gadam.
Šogad no 15.februāra līdz 17.februārim sadarbības ietvaros Latvijā viesojās EMVC īstenotā projekta “Use of ICT in support of language learning and teaching” komandas eksperte Dr.Ursula Stiklere (Ursula Stickler). Doktore vadīja lekciju angļu un vācu valodas mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, iepazīstinot ar šī projekta izveidoto IT rīku platformu, kurā apkopoti bezmaksas IT rīki svešvalodu apguvei ar metodiskiem ieteikumiem, un kā tos vislabāk izmantot. Doktore paviesojās arī J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, lai vērotu moderno tehnoloģiju izmantošanu svešvalodu mācību stundās. 16.februārī doktore darba vizītē viesojās arī VISC un tikās ar iestādes vadītāju Guntaru Catlaku, lai dalītos ar iespaidiem par redzēto Latvijas skolās un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura izstrādei un ieviešanai.
>> Lasīt vairāk

12.01.2017. R.Kursīte.
Aicinām pieteikties pārstāvi dalībai EMVC rīkotajā seminārā

VISC aicina pieteikties pārstāvi dalībai EMVC seminārā Nr.1/2017 “Izcilības veicināšana zīmju valodas apmācībā” (Promoting excellence in sign language instruction) EMVC vidēja termiņa pasākumu programmas 2016.-2019.gadam aktivitāšu ietvaros, kas norisināsies Grācā, Austrijā.
Semināra norises laiks: 2017.gada 1.-2.marts.
Darba valodas: angļu un starptautiskā zīmju valoda (tiks nodrošināta sinhronā tulkošana).
Pieteikšanās termiņš – 2017.gada 20.janvāris.
>> Lasīt vairāk [ZIP]

22.08.2016. R.Kursīte.
EMVC elektronisko jaunumu avīze

Iznācis EMVC elektronisko jaunumu avīzes European Language Gazette Nr.32

09.05.2016. R.Kursīte.
Jauni materiāli EMVC mājas lapā

Eiropas moderno valodu centrs (EMVC) ir apkopojis 2011.-2015.gada vidējā termiņa programmas “Learning through languages”  projektu rezultātus un projektu gaitā izstrādātos materiālus un vēlas ar tiem iepazīstināt pēc iespējas plašāku interesentu loku.
Lai atvieglotu resursu pieejamību, jaunie materiāli jau ir ievietoti EMVC mājas lapā, un ir atrodami tiem atbilstošajās tematiskajās sadaļās līdzās iepriekšējās programmās izstrādāto resursu klāstam.
Projektu rezultātu kopsavilkuma informatīvajā materiālā EMVC vietnē (angļu [PDF] un franču [PDF] valodās) atrodama sīkāka informācija:  

  • īss katra resursa apraksts;
  • mērķauditorija, kurai tas paredzēts;
  • valoda(s), kurā(s) katrs no šiem resursiem ir pieejams;
  • EMVC mājas lapas tematiskā sadaļa, kurā resursi atrodas.

Sadaļas arhīvs