karte
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā
Sākumlapa > VISC > Kontakti

Kontaktinformācija

Pasta adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67216500
Fakss: 67223801
Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus
E-pasts:visc@visc.gov.lv
Uz šo e-pasta adresi VISC pieņem arī ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus MK 28.06.2005. not. Nr.473 minētajos un papildus (DOC, XLS un PDF) datņu formātos.
Darba laiks – pirmdien no 8:30 līdz 18:00, otrdien – ceturtdien no 8:30 līdz 17:00, piektdien no 8:30 līdz 16:00.
Pusdienas pārtraukums – no 12:30 līdz 13:00.
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Reģistrēšanās valsts valodas prasmes pārbaudei, apliecību izsniegšana P: 10:00-17:00; O, T, C: 10:00-16:00, Vaļņu ielā 2, 1. stāvā, Informācijas centrā.

 
Rekvizīti

Valsts izglītības satura centrs
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Reģ. Nr. 90009115938
Rekvizīti Valsts nodevai par valsts valodas prasmes atestācijas profesionālo un amata pienākumu veikšanu [PDF] 

 
Vadītājs

Guntars Catlaks
Tālr.: 67216500
Pieņemšanas laiks no 8:30 līdz 17:00 (pirmdienās – līdz 18:00, piektdienās – līdz 16:00)

Departamenti un projekti

Vispārējās izglītības departaments.
Profesionālās izglītības departaments.
Neformālās izglītības departaments.
Administratīvais un projektu pārraudzības departaments.
Projekti.

 
Vispārējās izglītības departaments

Departamenta direktore – Guntra Kaufmane
tālr.: 67814355, e-pasts: guntra.kaufmane@visc.gov.lv

Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Ineta Upeniece 67814244 715 ineta.upeniece@visc.gov.lv
Nodaļas vadītājas vietniece Liene Zeile 67814439 715 liene.zeile@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārējās izglītības saturs) Aiva Šenne 67814437 715 aiva.senne@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārējās izglītības saturs) Sandra Falka 60001600 715 sandra.falka@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārējās izglītības saturs) Ļubova Jakovele 67216427 715 lubova.jakovele@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārējās izglītības saturs) Ilze Kadiķe 67814438 715 ilze.kadike@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārējās izglītības saturs) Vita Jaunozola 67814473 701 vita.jaunozola@visc.gov.lv

Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Ingrīda Kamarūte 67814468 701 ingrida.kamarute@visc.gov.lv
Nodaļas vadītājas vietnieks Lauris Grīvans 67814472 701 lauris.grivans@visc.gov.lv
Vecākais referents (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Austris Cābelis 67814473 701 austris.cabelis@visc.gov.lv
Vecākais referents (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Kaspars Špūle 60001606 701 kaspars.spule@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Lidija Mitrofanova 67814469 701 lidija.mitrofanova@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Ināra Zdanovska 67814481 701 inara.zdanovska@visc.gov.lv
Vecākā referente (vispārizglītojošo mācību priekšmetu pārbaudījumu saturs) Vita Jaunozola 60001607 701 vita.jaunozola@visc.gov.lv
Vecākais referents (IS administrators) Pēteris Zīraks 60001605 701 peteris.ziraks@visc.gov.lv
Vecākais referents Reinis Bergs 60001608 701 reinis.bergs@visc.gov.lv
Vecākā referente Līva Tauriņa 67814479 701 liva.taurina@visc.gov.lv
Vecākā referente Maija Pavinska 67212486    

Speciālās izglītības nodaļa

Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67212228,
Pieteikšanās uz Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju (VPMK): 67212227

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Mudīte Reigase 67212240 2.st mudite.reigase@visc.gov.lv
VPMK vadītāja, nodaļas vadītājas vietniece Ilga Prudņikova 60001643 2.st ilga.prudnikova@visc.gov.lv
Vecākā eksperte (VPMK speciālais pedagogs, logopēds) Anita Falka 67212227 2.st anita.falka@visc.gov.lv
Vecākā eksperte (speciālais pedagogs) Laima Zommere 60001644 2.st laima.zommere@visc.gov.lv

 
Profesionālās izglītības departaments

Departamenta direktors – Jānis Gaigals
tālr.: 64615329, e-pasts: janis.gaigals@visc.gov.lv

Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītājs Ronalds Saksons 67503753 602 ronalds.saksons@visc.gov.lv
Vecākā referente (skaistumkopšana, ķīmijas tehnoloģijas, lauksaimniecība, metālapstrāde, viesnīcu un restorāna, tūrisma pakalpojumi, pārtika, u.c.) Rita Jaurēna 67503750 602 rita.jaurena@visc.gov.lv
Vecākā referente (kokapstrāde, būvniecība, tekstiliju tehnoloģijas, poligrāfija, dizains, u.c.) Ilga Bidzāne 67503751 602 ilga.bidzane@visc.gov.lv
Vecākā referente (datorika, enerģētika, sekretariāta un biroja darbs, komerczinības un administrēšana, transports, profesionālā valoda, u.c.) Līvija Zeiberte 67503754 602 livija.zeiberte@visc.gov.lv

Profesionālās izglītības pārbaudījumu nodaļa

Strūgu iela 4, Rīgā, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītājs Māris Dukurs 67814353 11 maris.dukurs@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norise) Diāna Aizgireviča 60001635 11 diana.aizgirevica@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs) Irina Smirnova 60001636 11 irina.smirnova@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs) Ilze Lazda 67814354 11 ilze.lazda@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs) Inga Zakse 60001639 11 inga.zakse@visc.gov.lv
Vecākā referente (profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs) Ludmila Dūda 60001634 11 ludmila.duda@visc.gov.lv

 
Neformālās izglītības departaments

Departamenta direktore – Agra Bērziņa
tālr.: 67228987, e-pasts: agra.berzina@visc.gov.lv

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa

Strūgu iela 4, Rīgā, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta 67350957 10 astra.auksmuksta@visc.gov.lv
Nodaļas vadītājas vietniece (dziesmu un deju svētki, mazie mūzikas kolektīvi) Antra Strikaite 67350811 17a antra.strikaite@visc.gov.lv
Vecākā referente (kora māksla) Rita Platpere 60001623 17 rita.platpere@visc.gov.lv
Vecākais referents (instrumentālā mūzika), Egils Šķetris 60001624 17a egils.sketris@visc.gov.lv
Vecākais referents (tehniskā jaunrade) Jānis Rage-Raģis 67350963 25 janis.rage-ragis@visc.gov.lv
Vecākā referente (skolu teātri) Dace Jurka 60001626 9 dace.jurka@visc.gov.lv
Vecākā referente (vizuālā un lietišķā māksla) Areta Raudzepa 67350810 9 areta.raudzepa@visc.gov.lv
Vecākā referente (programmas AWARD koordinatore) Katrīna Sprudzāne 67350959 15 katrina.sprudzane@visc.gov.lv
Vecākā referente (vides izglītība) Inese Liepiņa 60001630 17 inese.liepina@visc.gov.lv
Vecākais referents (mūsdienu deja) Diāna Gavare 60001627 9 diana.gavare@visc.gov.lv
Vecākā referente (tautas deja) Zanda Mūrniece 60001628 9 zanda.murniece@visc.gov.lv
Vecākā referente (nometnes) Inta Kraskeviča 60001629 16 nometnes@visc.gov.lv
Vecākā referente Andra Gadzāne 67228987 7 andra.gadzane@visc.gov.lv
Juriskonsulte Sigita Zvaigzne 67350960 13 sigita.zvaigzne@visc.gov.lv
Mārketinga speciālists Didzis Kauliņš 67350967 4 didzis.kaulins@visc.gov.lv
Projektu koordinatore Māra Mellēna     mara.mellena@visc.gov.lv

Sadarbības projektu un programmu nodaļa

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Projektu vadītāja Inta Baranovska 67350961 19 inta.baranovska@visc.gov.lv
Projektu vadītāja Aina Špaca 60001632 19 aina.spaca@visc.gov.lv
Vecākā referente (projektu asistente) Lelde Putniņa 60001633 19 lelde.putnina@visc.gov.lv

Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801
Reģistrēšanās valsts valodas prasmes pārbaudei, apliecību izsniegšana P: 10:00-17:00; O, T, C: 10:00-16:00, Vaļņu ielā 2, 1. stāvā, Informācijas centrā.

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Anta Lazareva 67814478 711 anta.lazareva@visc.gov.lv
Vecākā referente Baiba Mūrniece-Buļeva 60001611 711 baiba.murniece@visc.gov.lv
Vecākā referente (apliecību dublikātu izsniegšana) Zaiga Baltruna 67814480 711 zaiga.baltruna@visc.gov.lv
Vecākā referente Aira Semjonova 60001615 711 aira.semjonova@visc.gov.lv
Vecākā referente (datu bāzes administratore) Rita Granāte 60001613 711 rita.granate@visc.gov.lv
Vecākais referents Kaspars Poikāns 60001612 600 kaspars.poikans@visc.gov.lv
Vecākā referente Jana Vagele 67281232 100 jana.vagele@visc.gov.lv

 
Administratīvais un projektu pārraudzības departaments

Departamenta direktore/Administratīvās nodaļas vadītāja – Anitra Irbe
tālr.: 67814474, e-pasts: anitra.irbe@visc.gov.lv
Departamenta direktora vietniece/Projektu pārraudzības nodaļas vadītāja – Ina Vārna
tālr.: 29484994, e-pasts: ina.varna@visc.gov.lv

Administratīvā nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050. Tālr.: 67216500; fakss: 67223801

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Anitra Irbe 60001619 706 anitra.irbe@visc.gov.lv
Finanšu vadītāja Jolanta Deičmane 67814474 706 jolanta.deicmane@visc.gov.lv
Grāmatvede Krista Dzene 60001620 714 krista.dzene@visc.gov.lv
Grāmatvede Kintija Štāle 67227688 714 kintija.stale@visc.gov.lv
Personāla vadītāja Aija Rundvalde 67503026 712 aija.rundvalde@visc.gov.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Alise Bērziņa 67212415 603 alise.berzina@visc.gov.lv
Vecākais referents Viktors Perfiļjevs 67814482 603 viktors.perfiljevs@visc.gov.lv
Vecākais referents Lauris Reigass 67814452 705 lauris.reigass@visc.gov.lv
Juriskonsulte Gundega Garklāve 67814467 712 gundega.garklave@visc.gov.lv
Juriskonsults Ivars Zemļanskis 60001621 705 ivars.zemlanskis@visc.gov.lv
Iepirkumu speciālists-arhivārs Terēzija Vālodze 60001637 14 (Strūgu iela 4) tereze.valodze@visc.gov.lv
Vecākā referente Judīte Dzalbe 67216500 7.st. judite.dzalbe@visc.gov.lv

Projektu pārraudzības nodaļa

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis Telpa E-pasts
Nodaļas vadītāja Ina Vārna 29484994 Aspazijas bulvāris 24 ina.varna@visc.gov.lv
Juriskonsulte Iluta Kažmēre   Aspazijas bulvāris 24 iluta.kazmere@visc.gov.lv

 
Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" Nr. 8.3.1.1/16/I/002

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050. Tālr.: 66051908

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Velga Kakse 66051908 velga.kakse@visc.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" Nr. 8.3.2.1/16/I/002

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Liene Voroņenko 60001640 liene.voronenko@832.visc.gov.lv
Koordinatore mācību olimpiāžu jautājumos Agnese Mīļā 60001641 agnese.mila@832.visc.gov.lv
Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jautājumos Inguna Arāja 67350966 inguna.araja@832.visc.gov.lv
Koordinatore metodikas izstrādes jautājumos Maija Butlere-Bērziņa 67350965 maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003. Tālr.: 67228987; fakss: 67226535

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Liene Voroņenko 60001640 liene.voronenko@832.visc.gov.lv
Eksperte atbalsta pasākumu plāna jautājumos Karīna Brikmane 67350815 karina.brikmane@832.visc.gov.lv
Eksperte atbalsta pasākumu plāna jautājumos Lilita Kreicberga 67350815 lilita.kreicberga@832.visc.gov.lv
Eksperte atbalsta pasākumu plāna jautājumos Māra Liepniece 60001616 mara.liepniece@832.visc.gov.lv
Speciāliste izglītības jautājumos Aiva Šmēla 60001610 aiva.smela@832.visc.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts "Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai" Nr. 8.5.2.0/16/I/001

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050.

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Inga Zeide 64615339 inga.zeide@852.visc.gov.lv
Projekta vadītājas vietniece administratīvajos jautājumos Daira Bērzkalna 64615339 daira.berzkalna@852.visc.gov.lv
Finansists Ronalds Šnēbahs 64615339 ronalds.snebahs@852.visc.gov.lv
Juriskonsults- iepirkumu speciālists Uldis  Vanags 64615338 uldis.vanags@852.visc.gov.lv
Juriskonsults- iepirkumu speciālists Linda Zeimule 64615338 linda.zeimule@852.visc.gov.lv
Galvenā grāmatvede Inga Balode 64615339 inga.balode@852.visc.gov.lv
Personāla - lietvedības speciāliste Alise Berga 64615339 alise.berga@852.visc.gov.lv
Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības vadītāja Sarmīte Valaine 64615321, 25721819 sarmite.valaine@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts satura izstrādes jautājumos Dace Vīgante 64615321, 25721819 dace.vigante@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts satura izstrādes jautājumos Tatjana Daņilova 64615321, 25721819 tatjana.danilova@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts satura izstrādes jautājumos Helga Kaukule 64615321, 25721819 helga.kaukule@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts satura izstrādes jautājumos Bruno Braunšteins 64615321, 25721819 bruno.braunsteins@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts satura izstrādes jautājumos Inta Annuškāne 64615321, 25721819 inta.annuskane@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts mācību līdzekļu jautājumos Irēna Kuliša 64615338 irena.kulisa@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts mācību līdzekļu jautājumos Brigita Pauniņa 64615338 brigita.paunina@852.visc.gov.lv
Profesionālās izglītības satura novērtēšanas struktūrvienības vadītāja Nora Veignere 64615342 nora.veignere@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts IT jautājumos Mārtiņš Kotāns 64615342 martins.kotans@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts satura novērtēšanas jautājumos Ruta Ančupāne 64615342 ruta.ancupane@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts satura novērtēšanas jautājumos Elita Skrupska 64615342 elita.skrupska@852.visc.gov.lv
Vecākais eksperts satura novērtēšanas jautājumos Maruta Daļecka 64615342 maruta.dalecka@852.visc.gov.lv

Eiropas Sociālā fonda projekts "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" Nr. 8.5.3.0/16/I/001

Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050

Ieņemamais amats Vārds, uzvārds Tālrunis E-pasts
Projekta vadītāja Elīna Kokina 66051909 elina.kokina@853.visc.gov.lv
Projekta vadītājas vietniece administratīvos jautājumos Natālija Valtere 66051909 natalija.valtere@853.visc.gov.lv
Juriskonsulte - iepirkumu speciāliste Ārija Vecmane   arija.vecmane@853.visc.gov.lv
Finansists  Dzintars Pelcbergs 66051909 dzintars.pelcbergs@853.visc.gov.lv
Galvenā grāmatvede Lāsma Jasūne 66051909 lasma.jasune@853.visc.gov.lv
Personāla - lietvedības speciāliste Gita Zvaigzne 66051909 gita.zvaigzne@853.visc.gov.lv
Profesionālās pilnveides struktūrvienības vadītāja Kristīne Bulka   kristine.bulka@853.visc.gov.lv 
Vecākā eksperte aprobācijas un profesionālās pilnveides jautājumos Inese Tone   inese.tone@853.visc.gov.lv
Eksperts profesionālās pilnveides jautājumos Santa Igaune   santa.igaune@853.visc.gov.lv
Mentoringa un efektīvas pārvaldības  struktūrvienības vadītāja Dace Ozoliņa   dace.ozolina@853.visc.gov.lv 
Stažēšanās mentoringa vecākais eksperts Anita Puste   anita.puste@853.visc.gov.lv
Stažēšanās mentoringa eksperts Dārta Ozoliņa   darta.ozolina@853.visc.gov.lv
Vecākā eksperte efektīvas pārvaldības jautājumos Inga Liepiņa   inga.liepina@853.visc.gov.lv
Projekta īstenošanas atbalsta struktūrvienības vadītāja Ieva Cīce   ieva.cice@853.visc.gov.lv
Reģionālais eksperts (Kurzemē) Ainars Vītoliņš   ainars.vitolins@853.visc.gov.lv
Reģionālā eksperte (Latgalē) Ārija Ļaksa   arija.laksa@853.visc.gov.lv
Reģionālā eksperte (Zemgalē) Gunta Briede   gunta.briede@853.visc.gov.lv
Reģionālā eksperte (Vidzemē)  Dina Sproģe   dina.sproge@853.visc.gov.lv
Reģionālā eksperte (Rīgā) Dzintra Šmite   dzintra.smite@853.visc.gov.lv
Reģionālā eksperte (Rīgā) Zane Kivle   zane.kivle@853.visc.gov.lv
Reģionālā eksperte (Rīgā) Laimdota Lase   laimdota.lase@853.visc.gov.lv
Vecākais eksperts projekta e-mācību vidē Jurģis Kokins   jurgis.kokins@853.visc.gov.lv
Vecākais eksperts projekta e-mācību vidē Bruno Žuga   bruno.zuga@853.visc.gov.lv
Vecākā eksperte komunikācijā un sadarbībā Anete Skrebe   anete.skrebe@853.visc.gov.lv
Asistente Sabīne Stauvere   sabine.stauvere@853.visc.gov.lv