valval.gif
Valsts valodas prasmes pārbaude notiek trim līmeņiem (A, B, C). Sekmīgi nokārtojot pārbaudi, persona saņem valsts valodas prasmes apliecību.

Statistika

Valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP) kārtojušo skaits (2001 – 2016)

 

Statistika par valsts valodas prasmes pārbaužu rezultātiem