Sākumlapa > Speciālā izglītība > Metodiskie materiāli > ESF projekta sagatavotie metodiskie materiāli

esf_es_teik.gif

ESF projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" sagatavotie metodiskie materiāli

Ikvienu sadaļā ievietoto metodisko materiālu iespējams atrast, izvēloties tā veidu un/vai datni (formātu), kā arī lodziņā “Meklēt” ierakstot jebkuru vārdu vai frāzi, kura ietverta metodiskā materiāla nosaukumā vai anotācijā.

Pēdējās izmaiņas – 17.08.2016.

Metodiska materiāla nosaukums u.c. informācija Materiāla veids Datne
01Autisms (Liepājas universitāte).
Metodiskais materiāls pedagogiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls pedagogiem PDF
02Uzvedības traucējumi (Liepājas universitāte).
Metodiskais materiāls pedagogiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls pedagogiem PDF
03Mācīšanās traucējumi un redzes traucējumi (Latvijas Universitāte).
Metodiskais materiāls pedagogiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls pedagogiem PDF
04Jaukti attīstības traucējumi (Latvijas Universitāte).
Metodiskais materiāls pedagogiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls pedagogiem PDF
05Garīgās attīstības traucējumi (Rēzeknes augstskola).
Metodiskais materiāls pedagogiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls pedagogiem PDF
06Kohleārais implants (Rēzeknes augstskola).
Metodiskais materiāls pedagogiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls pedagogiem PDF
07Aktīvās  runas un lasīšanas spēju attīstīšanai izglītojamiem ar vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (Liepājas universitāte).
Interaktīvais mācību materiāls un materiāls pedagogiem darbam ar šo materiālu. Pieejami e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Interaktīvais materiāls HTML
08Valodas un matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām (Latvijas Universitāte).
Interaktīvais mācību materiāls un materiāls pedagogiem darbam ar šo materiālu. Pieejami e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Interaktīvais materiāls HTML
09Matemātikas prasmju veidošanai un attīstīšanai skolēniem ar speciālām vajadzībām (Rēzeknes augstskola).
Interaktīvais mācību materiāls un materiāls pedagogiem darbam ar šo materiālu. Pieejami e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Interaktīvais materiāls HTML
10Par jauktiem attīstības traucējumiem un mācīšanās traucējumiem (Latvijas Universitāte).
Metodiskais materiāls vecākiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls vecākiem PDF
11Par bērnu ar garīgās attīstības traucējumiem ģimenē (Rēzeknes augstskola).
Metodiskais materiāls vecākiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls vecākiem PDF
12Par bērnu ar kohleāro implantu ģimenē (Rēzeknes augstskola).
Metodiskais materiāls vecākiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls vecākiem PDF
13Kas audzina bērnus ar autisma spektru (Liepājas universitāte).
Metodiskais materiāls vecākiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls vecākiem PDF
14Kas audzina bērnus ar uzvedības traucējumiem (Liepājas universitāte).
Metodiskais materiāls vecākiem. Pieejams e-mācību vidē (ieejot ar savu paroli, vai apmeklējot kā viesim)
Materiāls vecākiem PDF
Metodiska materiāla nosaukums, veids u.c. informācija
Materiāla veids Datne