saturs03.jpg
Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.
Sākumlapa > Speciālā izglītība > Aktuālā informācija

Aktuālā informācija

Speciālā izglītība

24.10.2016. M.Reigase.
Seminārs pedagogiem sadarbībai ar vecākiem par bērniem ar mācīšanās traucējumiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību un Izglītības un zinātnes ministriju organizē trīs dienu semināru vispārizglītojošo skolu skolotājiem un atbalsta personālam par sadarbību ar vecākiem, kuriem ir bērni ar mācīšanās traucējumiem.
Semināru vadīs Izraēlas asociācijas bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem ar mācīšanās traucējumiem "Nitzan" pārstāvji: Ph.d. Maly Danino un MA Anat Katznelson.
Seminārs notiks 2016. gada 21.-23. novembrī.
Semināra norises vieta: IZM Lielajā zālē, Vaļņu iela 2, 2.stāvā.
Uz semināru lūdzam pieteikties nosūtot e-pastu uz adresi mudite.reigase@visc.gov.lv
Lūgums pieteikties vispārizglītojošo skolu skolotājus ar angļu valodas zināšanām, jo seminārs notiks angļu valodā.
Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:
   – izglītības iestādes nosaukums,
   – vārds un uzvārds,
   – personas kods,
   – ieņemamais amats,
   – telefons,
   – e-pasts.
Vietu skaits ierobežots. Reģistrācija tiks pārtraukta, kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits!

12.01.2016. I.Ābelniece.
Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra

Eiropas speciālās un iekļaujošās izglītības aģentūra (European Agency for Special Needs and Inclusive Education) ir neatkarīga organizācija, kas darbojas kā 29 dalībvalstu sadarbības platforma speciālo vajadzību un iekļaujošas izglītības jomā. Aģentūra ir dibināta 1996. gadā, to uztur dalībvalstu izglītības ministrijas un atbalsta Eiropas institūcijas – Eiropas Komisija un parlaments. Latvija ir aģentūras pilntiesīga dalībvalsts no 2004. gada. Tās mērķis ir uzlabot izglītības politiku un praksi attiecībā uz izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem un speciālām izglītības vajadzībām. Aģentūras darbs pamatā attiecas uz iespējām jēgpilnā uzlabot visu izglītojamo sasniegumus visos iekļaujošas mūžizglītības līmeņos, lai palielinātu viņu reālās iespējas aktīvi iesaistīties sabiedrības dzīvē.
Aģentūra veicina Eiropas līmeņa un valstu specifiskās informācijas apkopošanu, apstrādi un izplatīšanu, kā arī piedāvā aģentūras dalībvalstīm mācīties vienai no otras, izmantojot dažāda veida zināšanas un pieredzes apmaiņu. Aģentūras īstermiņa un ilgtermiņa darbības programmas atspoguļo gan dalībvalstu prioritātes, gan Eiropas Savienības nostādnes par izglītojamiem ar speciālām izglītības vajadzībām un sekmē viņu iesaistīšanos vispārējā izglītībā un arodapmācībā .
>> Papildu informācija aģentūras vietnē
>> Publikācijas latviešu valodā

06.05.2014. M.Reigase.
Skaidrojums par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem licencēšanu

Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis skaidrojumu no Izglītības kvalitātes valsts dienesta par speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 210159xx) licencēšanu, kuru sagatavojušas IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Liesma Neipreisa un Dina Jēkabsone, kuru piedāvājam izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs