Sākumlapa > Speciālā izglītība > Atbalsta pasākumi. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Speciālā izglītība. Atbalsta pasākumi"

Sadaļas "Speciālā izglītība. Atbalsta pasākumi" arhīvs

2016.gads

Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2015./2016. mācību gadā

Tuvojoties valsts pārbaudījumu norises laikam, VISC vēlas atgādināt par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudījumos un sniegt ieteikumus, lai izglītības iestādes veiksmīgāk varētu organizēt atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
>> Par atbalsta pasākumu piemērošanu [PDF]
>> 1.pielikums. Pieteikums [DOC]

 
2015.gads

Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2014./2015.mācību gadā

Tuvojoties valsts pārbaudījumu norises laikam, Valsts izglītības satura centrs vēlas atgādināt par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudījumos un sniegt ieteikumus, lai izglītības iestādes veiksmīgāk varētu organizēt atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
>> Par atbalsta pasākumu piemērošanu [PDF]
>> 1.pielikums. Pieteikums [DOC]

 
2014.gads

Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2013./2014.mācību gadā

Tuvojoties valsts pārbaudījumu norises laikam, Valsts izglītības satura centrs vēlas atgādināt par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudījumos un sniegt ieteikumus, lai izglītības iestādes veiksmīgāk varētu organizēt atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
>> Par atbalsta pasākumu piemērošanu [PDF]
>> 1.pielikums. Pieteikums [PDF] [DOC]

 
2012.gads

Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2012./2013.mācību gadā

Tuvojoties valsts pārbaudījumu norises laikam, Valsts izglītības satura centrs vēlas atgādināt par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudījumos un sniegt ieteikumus, lai izglītības iestādes veiksmīgāk varētu organizēt atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
>> Par atbalsta pasākumu piemērošanu [PDF]
>> 1.pielikums. Pieteikums [PDF] [DOC]

 
2011.gads

Par atbalsta pasākumu piemērošanu centralizētajos eksāmenos 2011./2012.mācību gadā

VISC sniedz ieteikumus izglītības iestādēm, lai veiksmīgāk varētu organizēt atbalsta pasākumus valsts pārbaudes darbos.
>> Par atbalsta pasākumu piemērošanu [PDF]
>> 1.pielikums. Pieteikums [PDF] [DOC]
>> 2.pielikums. Ieteicamie atbalsta pasākumi [PDF]

03.03.2011. E.Puriņa.
Par atbalsta pasākumu piemērošanu centralizētajos eksāmenos

Ja centralizēto eksāmenu kārtos izglītojamie ar speciālām vajadzībām, izglītības iestādes vadītājam līdz 2011.gada 1.aprīlim ir jānosūta VISC pieteikums. Tajā jānorāda izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods, eksāmena nosaukums un nepieciešamie atbalsta pasākumi centralizētajos eksāmenos.

08.02.2011. E.Puriņa.
Par atbalsta pasākumiem valsts pārbaudes darbos 2010./2011.m.g.

Atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos 2010./2011.mācību gadā būs līdzīgi kā iepriekšējā mācību gadā.

Atgriezties sadaļā "Speciālā izglītība. Atbalsta pasākumi"