specizgl04.jpg
Speciālā izglītība — personām ar speciālām vajadzībām adaptēta vispārējā un profesionālā izglītība.
Sākumlapa > Speciālā izglītība > Atbalsta pasākumi

Atbalsta pasākumi

Valsts pārbaudes darbi. Atbalsta pasākumi skolēniem ar speciālām vajadzībām

Skolēniem ar speciālām vajadzībām ir nepieciešami atbalsta pasākumi, kas jāizmanto ikdienā, pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos. Valsts pārbaudes darbos izmanto tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta pasākumiem

Lai veicinātu atbalsta pasākumu izmantošanu mācību procesā, kā arī valsts pārbaudes darbos, tajā skaitā centralizētajos eksāmenos, VISC ir sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
>> Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

IKT izmantošana atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītības iestādēs

VISC ir sagatavojis informāciju par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana atbalsta pasākumu nodrošināšanā izglītības iestādēs.
Atbalsta pasākumu mērķis mācību procesā un pārbaudes darbos ir veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām līdzdalību tajos vienādā līmenī ar viņu vienaudžiem, kuriem nav traucējumu. Atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos nodrošina iespēju skolēniem ar speciālām vajadzībām parādīt prasmes un zināšanas, neesot ierobežotiem vai negodīgi ierobežotiem saistībā ar viņu traucējumiem.
>> Lasīt vairāk

Par vērtējumu valodu valsts pārbaudījumos izglītojamajam, kurš atbrīvots no kādas valsts pārbaudījuma daļas

Ja izglītojamais runas vai dzirdes traucējumu dēļ nevar kārtot kādu valodu pārbaudes darba daļu, tad izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis raksta izglītības iestādes vadītājam iesniegumu, kuram pievieno ārsta atzinumu. Ja izglītojamais, kuram ir runas vai dzirdes traucējums, kārto centralizēto valodu eksāmenu, izglītības iestādes vadītājs nosūta Valsts izglītības satura centram (turpmāk – VISC) iesniegumu par izglītojamā nepiedalīšanos attiecīgajā eksāmena daļā. Iesniegumam pievieno ārsta atzinumu, kurā ir norādīts izglītojamā runas vai dzirdes traucējums. Iesniegums jānosūta VISC līdz pārbaudes darba norises dienai.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs