Profesiju standarti no 2017.gada

Pēdējās izmaiņas – 23.05.2018.

LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra
* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” - Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)
 

Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis
LKI
līmenis
Iepriekšējās versijas
PS-001 Video operators*  PDF 3 4 26.01.2011.
PS-002 Video operatora palīgs*  PDF 2 3 nav
PS-003 Ainavu strādnieks* PDF 2 3 nav
PS-004 Ainavu būvtehniķis*  PDF 3 4 nav
PS-005 Kokkopis (arborists)* PDF 2 3 22.04.2005.
PS-006 Namu apsaimniekošanas meistars*  PDF 2 3 29.12.2005.
PS-007 Namu pārzinis* PDF 3 4 06.07.2005.
PS-008 Lokomotīvju saimniecības tehniķis*  PDF 3 4 25.09.2002.
PS-009 Hidrobūvju būvtehniķis*  PDF 3 4 nav
PS-010 Koku kopšanas tehniķis*  PDF 3 4 nav
PS-011 Uzkopšanas darbu meistars*  PDF 2 3 nav
PS-012 Ķīmijas laborants*  PDF 2 3 nav
PS-013 Elektroiekārtu montētājs* PDF 2 3 nav
PS-014 Frēzētājs* PDF 2 3 12.03.2001.
PS-015 Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)* PDF 2 3 06.07.2005.
PS-016 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)* PDF 2 3 06.07.2005.
PS-017 Elektronikas montētājs* PDF 2 3 nav
PS-018 Elektronikas tehniķis* PDF 3 4 12.10.2011.
PS-019 Kuģa vadītājs uz kuģiem, līdz 50 BT* PDF 2 3 10.12.2014.
PS-020 Finanšu darbinieks* PDF 3 4 20.12.2006.
PS-021 Grāmatvedis* PDF 3 4 19.10.2001.
PS-022 Vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs* PDF 2 3 03.06.2003.
PS-023 Pavārs* PDF 3 4 15.04.2009.
PS-024 Pavāra palīgs* PDF 2 3 08.01.2002.
PS-025 Konditors* PDF 3 4 12.03.2002.
PS-026 Konditora palīgs* PDF 2 3 19.10.2001.
PS-027 Pārtikas produktu ražošanas tehniķis*  PDF 3 4 19.06.2008.
PS-028 Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)* PDF 2 3 06.07.2005.
PS-029 Sardzes mehāniķis uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW* PDF 3 4 nav
PS-030 Sardzes stūrmanis uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT* PDF 3 4 nav
PS-031 Namdaris*  PDF 3 4 08.09.2003.
PS-032 Jumiķis* PDF 3 4 20.12.2006.
PS-033 Pārtikas produktu ražošanas operators* PDF 2 3 18.02.2009.
Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis
LKI
līmenis
Iepriekšējās versijas