profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Profesionālās izglītības programmas

Profesionālās izglītības programmas izstrādā izglītības iestādes, saskaņojot ar tās dibinātāju.
Lai nodrošinātu profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem, VISC organizē profesionālās izglītības programmu paraugu izstrādi, konsultē izglītības programmu izstrādē.
Programmas licencējamas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Profesionālās izglītības kompetences centru organizētās metodiskās darba grupas var rosināt modulāro izglītības programmu grozījumus sadarbībā ar citām profesionālās izglītības iestādēm, VISC un Nozaru ekspertu padomēm.
Šeit var iepazīties ar Procedūru Modulāro izglītības programmu grozījumiem.

Programmu izstrāde

 • Programmu izstrādes kārtība [ZIP] un grozījumi [PDF]
 • Pieteikums programmas izstrādes konsultācijai [PDF], [DOC]

Programmas

 • Apsardzes darbs [PDF], [DOC]
 • Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma [PDF]
 • Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā [PDF]
  (Grozīts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 1.julija noteikumiem Nr.358)
 • Profesionālās pamatizglītības programmas paraugs izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem [PDF]
  • kvalifikācija „Galdnieka palīgs” [PDF]
  • kvalifikācija „Grāmatu labotājs” [PDF]
  • kvalifikācija „Mājkalpotājs” [PDF]
  • kvalifikācija „Pavāra palīgs” [PDF]
  • kvalifikācija „Remontstrādnieks” [PDF]
 • Spridzināšanas darbu vadīšana civilām valadzībām [PDF]
 • Spridzināšanas darbu veikšana civilām valadzībām [PDF]

Moduļi

 • Modulis "Zaļās prasmes"[PDF]
 • Mūžizglītības kompetenču apguves moduļi profesionālajā izglītībā
  • Iniciatīva un uzņēmējdarbība [PDF]
  • Sabiedrības un cilvēka drošība [PDF]
  • Valodas, kultūras izpratne un izpausmes [PDF]
  • Sociālās un pilsoniskās prasmes [PDF]
  • Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas [PDF]

Modulāras programmas