Sākumlapa > Profesionālā izglītība. Izglītības saturs > Profesiju standarti > Profesionālas kvalifikācijas prasības no 2017.gada

Profesionālas kvalifikācijas prasības no 2017.gada

Pēdējās izmaiņas – 07.06.2018.

LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” - Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)
 

Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis
LKI
līmenis
Iepriekšējās versijas
PKP-001 Dīzeļvilciena vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-002 Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-003 Elektrovilciena vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-004 Hidrotehnisko būvju būvtehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-005 Meliorācijas sistēmu būvtehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-006 Digitālās drukas operators* PDF 3 4 nav
PKP-007 Fleksoiespiedējs* PDF 3 4 nav
PKP-008 Reproiekārtu operators* PDF 3 4 nav
PKP-009 Sietspiedējs* PDF 3 4 nav
PKP-010 Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists* PDF 3 4 nav
PKP-011 Farmaceitisko procesu tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-012 Atjaunojamās enerģētikas tehniķis PDF 3 4 nav
PKP-013 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operators (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-014 Sliežu motortransporta vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-015 Ādas un kažokādas izstrādājumu izgatavošanas speciālists* PDF 3 4 nav
PKP-016 Izšūšanas iekārtu operators* PDF 2 3 nav
PKP-017 Dzērienu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-018 Gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-019 Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-020 Piena un piena produktu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-021 Zivju un zivju produktu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-022 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis PDF 3 4 nav
PKP-023 Augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis PDF 3 4 nav
PKP-024 Bārmenis* PDF 3 4 03.06.2003.
PKP-025 Vīnzinis* PDF 3 4 nav
PKP-026 Stikla šķiedras ražošanas operators* PDF 2 3 nav
Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis
LKI
līmenis
Iepriekšējās versijas