Sākumlapa > Profesionālā izglītība. Izglītības saturs > Profesiju standarti > Profesionālas kvalifikācijas prasības no 2017.gada

Profesionālas kvalifikācijas prasības no 2017.gada

Pēdējās izmaiņas – 02.01.2018.

LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis
LKI
līmenis
Iepriekšējās versijas
PKP-001 Dīzeļvilciena vadītājs (mašīnists) PDF 3 4 nav
PKP-002 Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists) PDF 3 4 nav
PKP-003 Elektrovilciena vadītājs (mašīnists) PDF 3 4 nav
PKP-004 Hidrotehnisko būvju būvtehniķis PDF 3 4 nav
PKP-005 Meliorācijas sistēmu būvtehniķis PDF 3 4 nav
PKP-006 Digitālās drukas operators PDF 3 4 nav
PKP-007 Fleksoiespiedējs PDF 3 4 nav
PKP-008 Reproiekārtu operators PDF 3 4 nav
PKP-009 Sietspiedējs PDF 3 4 nav
PKP-010 Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists PDF 3 4 nav
PKP-011 Farmaceitisko procesu tehniķis PDF 3 4 nav
PKP-012 Atjaunojamās enerģētikas tehniķis PDF 3 4 nav
Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne Profesionālās
kvalifikācijas
līmenis
LKI
līmenis
Iepriekšējās versijas