profizgl03.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Profesionālās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi

Informācija par ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros organizētajiem profesionālās pilnveides pasākumiem publicēta projekta sadaļā.

16.10.2017. R.Gintaute-Marihina.
Notika seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā

VISC 2017.gada 12.oktobrī organizēja profesionālās kompetences pilnveides semināru profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā par aktualitātēm profesionālajā izglītībā un profesionālās izglītības saturā. Seminārā piedalījās direktoru vietnieki, administrācijas pārstāvji un pedagogi gan no IZM dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm, gan pašvaldību un arī privātajām profesionālās izglītības iestādēm.
>> Semināra materiāli [ZIP]
>> Fotogalerija

Sadaļas arhīvs