profizgl03.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Profesionālās izglītības pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi

21.08.2017. A.Skrebe.
Seminārs "Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs"

VISC īstenotais ESF projekts “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 2017.gada 22.augustā viesnīcā "Astor RIGA Hotel & Conference", Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, Rīgā profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru “Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs”.
Pieaugušo izglītības īstenošana ir nozīmīga valsts cilvēkkapitāla stiprināšanā, tāpēc semināra ietvaros tiks apskatītas tādas tēmas kā:

  • pieaugušo izglītības tirgus raksturojums un profesionālās izglītības iestāžu partnerība tautsaimniecības nozaru attīstībā;
  • modulāro profesionālās izglītības programmu īstenošanas iespējas pieaugušo izglītībā;
  • labās prakses piemēri pieaugušo izglītības organizēšanā dažādās profesionālās izglītības iestādēs.

Tāpat tiks organizēts grupu darbs moderatora vadībā par pieaugušo motivēšanas un iesaistes metodēm apgūt pieaugušo izglītības programmas, pieaugušo mācīšanas specifiku, pieaugušo izglītotāja lomu, darba devēju un nozaru pārstāvju iesaisti pieaugušo izglītības programmu izstrādē. Profesionālās kompetences pilnveides semināra “Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs” materiāli tiks pievienoti šeit pēc semināra norises.

17.08.2017. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem cilvēkdrošības jautājumos

VISC informē, ka līdz 30.augustam Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vēl var pieteikt pedagogus dalībai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”.
Septembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) uzsāks valsts budžeta finansētos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu A programmas kursus “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Plānotie kursu norises laiki: teorētiskā daļa –  vienu dienu (15. septembrī vai 21.septembrī); praktiskā daļa – vienu dienu (trešdiena vai ceturtdiena laikposmā no 4.oktobra līdz 30.novembrim). Kursu teorētisko daļu pedagogiem būs iespējams noklausīties klātienē (RSU telpās) vai attālināti (RSU nodrošinās tās translāciju tiešsaistē novadu pedagogiem). Praktiskās nodarbības visiem kursu dalībniekiem notiks klātienē RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā. Atsevišķas tēmas būs jāapgūst patstāvīgi. Kursu datumus, kā arī teorētiskās daļas noklausīšanās formu (klātienē vai attālināti) RSU iepriekš saskaņos ar Izglītības pārvaldi.
VISC lūdz Izglītības pārvaldes sniegt atbalstu pedagogiem, centralizēti organizējot novada/pilsētas pedagogu tiešsaistes nodarbības pašvaldības telpās ar labu interneta pārklājumu un nodrošinot transportu pedagogu nokļūšanai līdz kursu praktiskās daļas norises vietai Rīgā. VISC pateicas Izglītības pārvaldēm, kuras šādu praksi jau īsteno.
VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes līdz 30.augustam pieteikties uz kursiem, pieteikumus sūtot uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, izglītības iestādi un novadu. Vairāk informācijas par kursu īstenošanu: Sanita Roģe, tālrunis 67409209.

02.05.2017. E.Kokina.
Semināru cikls "Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē"

2017.gada 17.janvārī ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros tika uzsākts semināru cikls “Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē”, kurā piedalās profesionālo izglītības iestāžu direktori, administrācijas pārstāvji un personas, kuras veic personāla attīstības koordinēšanu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs