Nozaru kvalifikāciju struktūras

Nozares kvalifikāciju struktūra ir nozares profesiju vispārīgs raksturojums, kā arī nozares profesijās ietilpstošo specializāciju un saistīto profesiju pārskats, kurā norādīti profesionālās kvalifikācijas līmeņi profesijām un specializācijām

* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” – Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)

Pēdējās izmaiņas – 10.05.2018.

Nr. Nozaru kvalifikāciju struktūra Datne Iepriekšējās versijas
1 Būvniecībasnozare PDF nav
2 Drukas un mediju tehnoloģiju nozare PDF nav
3 Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare PDF nav
4 Enerģētikas nozare PDF nav
5 Kokrūpniecības (mežsaimniecība, kokapstrāde) nozare PDF nav
6 Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares - ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide PDF nav
7 Lauksaimniecības nozare PDF nav
8 Mākslas nozares dizaina un radošo industriju sektors PDF nav
9 Metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību nozare (tai skaitā mehānika) PDF nav
10 Pārtikas rūpniecības nozare PDF nav
11 Skaistumkopšanas nozare PDF nav
12 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare PDF nav
13 Transporta un loģistikas nozare PDF nav
14 Tūrisma nozare PDF nav
15 Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības) nozare PDF nav
Nr. Nozaru kvalifikāciju struktūra Datne Iepriekšējās versijas