profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Aktuālā informācija

Profesionālā izglītība

17.10.2017. R.Gintaute-Marihina.
Bulgārijas delegācijas mācību vizīte

20171017_bulg_viz.jpgLaikā no 25.-29.septembrim Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamenta Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļa organizēja mācību vizīti viesiem no Bulgārijas Profesionālās izglītības nacionālās aģentūras (NAVET) http://www.navet.government.bg 
Mācību vizīte notika Erasmus + programmas projekta "Exploring experience and good practices in the implementation of European policies and instruments to support Lifelong Learning" ietvaros.
Vizītes laikā visiem bija iespēja uzzināt informāciju par Latvijas pieredzi īstenojot Profesionālās izglītības reformas, ieviešot ECVET un EQAVET principus, modulārās programmas un darba vidē balstītas mācības. Bulgāru kolēģi viesojās Valsts izglītības satura centra Profesionālās izglītības departamentā, Izglītības un kvalitātes valsts dienestā, Akadēmiskās informācijas centrā, Latvijas darba devēju konfederācijā, kā arī apmeklēja Rīgas Valsts tehnikumu, Jelgavas Tehnikumu, Ogres Tehnikumu un Valmieras Tehnikumu. Vizītes laikā viesi varēja iepazīties ar Profesionālās kompetences centru- tehnikumu materiāli tehnisko bāzi, pieredzi dalībai projektos un prakses organizēšanā, t.sk bija iespēja iepazīties ar pieredzi īstenojot darba vidē balstītas mācības uzņēmumos  AS HansaMatrix un AS Valmieras piens.

22.06.2017. R.Gintaute-Marihina.
Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas

Lai sniegtu vienotus pamatprincipus un metodisku atbalstu darba vidē balstītu mācību organizēšanai un īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrija 09.06.2017. apstiprinājusi Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas vadlīnijas.
>> Vadlīnijas un pielikumi [ZIP]

30.03.2017. R.Gintaute-Marihina.
Izstrādāts apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu profesionālās izglītības programmas paraugs

Izglītības un zinātnes ministrija 2017. gada 21. martā ir saskaņojusi Iekšlietu ministra apstiprināto profesionālās pilnveides izglītības programmas paraugu "Apsardzes darba pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma" 84 kontaktstundu apjomā.
Programmas paraugs pieejams kā aktuālais informatīvais materiāls, jo programmas paraugs vēl nav spēkā!
>> Lasīt vairāk
>> Programmas paraugs
>> Vairāk informācijas Iekšlietu ministrijas vietnē

Sadaļas arhīvs