profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

Aktuālā informācija

Profesionālā izglītība

10.08.2015. L.I.Strode.
Erasmus+ programmas KA1 aktivitātes profesionālās izglītības mācību mobilitāti projekts "Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Igauniju nozaru kvalifikāciju sistēmas izveidē"

VISC sadarbībā ar Kutsekoda (Igaunija) no 2014.gada 26. līdz 30.oktobrim īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) profesionālās izglītības sektora projektu Nr. 2014-1-LV01- KA102-000160 "Pieredzes apmaiņa starp Latviju un Igauniju nozaru kvalifikāciju sistēmas izveidē". Projekta mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un starptautiskās sadarbības uzsākšanu starp līdzīgām institūcijām profesionālās izglītības jomā Latvijā un Igaunijā - Valsts izglītības satura centru un Sihtasutus Kutsekoda – institūcijām, kas valstī ir atbildīgas par profesiju standartu izstrādi un reģistra uzturēšanu.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs