Vizuālā māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vizuālā māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Latvijas toņi un pustoņi" Nolikums [PDF]], [DOC] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 45.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2017" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

21.10.2016. A.Raudzepa.
Apbalvoti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2016" laureāti

2016.gada 19.oktobrī Rīgas domē tika sveikti Starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2016” laureāti.
Šogad konkursam Čehijā tika iesūtīti 11 292 ārvalstu dalībnieku darbi no 77 pasaules valstīm. No Latvijas konkursam tika iesūtīti 654 darbi, no tiem – 196 Latvijas kārtas laureātu darbi. Latvijas dalībnieki saņēmuši 63 apbalvojumus, tai skaitā 8 augstākos konkursa apbalvojumus - medaļas „Lidices roze” un 55 atzinības rakstus. Saņemto apbalvojumu skaita ziņā Latvija ir otrajā vietā ārvalstu kategorijā aiz Krievijas.
Svinīgo pasākumu Rīgas domē organizēja un apbalvojumus pasniedza Čehijas Republikas vēstniecības Latvijā pārstāvji. Dalībniekus un viņu pedagogus sveica Čehijas Republikas vēstnieks Latvijā Miroslavs Koseks (Miroslav Kosek), Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane.
Sveicam konkursa laureātu un pedagogus, bet īpaši – konkursa “Lidice 2016” Latvijas kārtas laureātus, kuru veikumu atzinīgi novērtējusi arī Čehijas starptautiskā žūrija!

Atzinības rakstus saņēma:

Cēsu Bērnu un jauniešu centra audzēknis Gustavs Kuzņecovs (skolotāja Ingūna Briede); Jūrmalas mākslas skolas skolēni Gustavs Ramanis (skolotāja Laima Akmentiņa) un Gundaga Āboliņa (skolotāja Inese Āboliņa); Jūrmalas sākumskolas “Atvase” skolēnu kolektīvs (skolotāja Rita Sirmā); Liepājas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi Kaspars Atligins un Emīls Sētiņš (skolotājs Guntars Graudiņš); Limbažu Bērnu un jauniešu centra audzēkne Samanta Komarova (skolotāja Līga Turka); Jēkaba Graudiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas skolēnu kolektīvs (skolotāja Solvita Cīrule); Līvānu Bērnu un jauniešu centra audzēknes Evita Tentere un Katrīna Vaivode (skolotāja Inga Salmiņa); Maltas Bērnu un jauniešu centra audzēkne Dagne Tuče (skolotāja Vita Kāpostiņa- Tuče); Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Auseklis” audzēkne Annija Micīte (skolotāja Inita Kārkluvalka); Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Laimīte” audzēkņu kolektīvs (skolotāja Inese Brants); Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Mīlgrāvis” audzēkņi: Linda Karole, Karlīna Krekaus, Rihards Kuļikovskis, Ketija Roberta Ozoliņa ( skolotāja Dace Timule); O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolēni Kārlis Grīnerts un Kristers Ūdris (skolotājs Andris Balcers); Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolas skolnieks Ernests Galenieks ( skolotāja Laine Kainaize); Rīgas Juglas vidusskolas skolnieces: Santa Ločmele, Amanda Liene Lūciņa un Laura Mālniece (skolotāja Sandra Ulmane); Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” skolēni Justīne Lote Lase un Gustavs Mierkalns (skolotāja Rudīte Kaša); Špoģu Mūzikas un mākslas skolas audzēkne Madara Suveizda (skolotāja Vita Kāpostiņa –Tuče); Teteles bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra audzēkne Lija Novicka (skolotāja Anna Kaltigina); Tukuma Mākslas skolas audzēkņi: Ernests Kuplis, Ance Šadauska (skolotāja Ilze Pauliņa), Katrīna Dišlere, Amanda Žizņevska (skolotāja Gunta Čivle); Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi: Džeina Gutaroviča, Mihails Mozga, Una Laizāne (skolotāja Marija Vītola); Popes pamatskolas skolnieces Kristīne Krista Jakse un Rodrigo Jāne (skolotāja Ingrīda Andersone).

Īpaši sveicam medaļas “Lidices roze” saņēmējus:

  • Līvānu Bērnu un jauniešu centra audzēkņu kolektīvu (skolotāja Inga Salmiņa);
  • Preiļu Mūzikas un mākslas skolas skolnieku Dagni Stikānu (skolotājs Kazimirs Anspaks);
  • Rīgas Bērnu un jauniešu centra “Altona” audzēkni Rodrigo Rutkovski (skolotāja Ieva Drēviņa);
  • Pamatskola “Rīdze” skolēnu kolektīvu (skolotāja Ārija Vītoliņa);
  • Rīgas Juglas vidusskolas skolnieku Dagni Timofejevu (skolotāja Sandra Ulmane);
  • Rīgas Jauno tehniķu centra audzēkni Martu Kariņu (skolotāja Liena Bizūne).

Sadaļas arhīvs