Vizuālā māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vizuālā māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
01.-02.06.2017.
(3.kārta)
Bauska Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Latvijas toņi un pustoņi" Nolikums [PDF]
Rezultāti [PDF]
Festivāla programma [JPG]
Izstādes afiša [JPG]
Finālkonkursa rezultāti [PDF]
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 45.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2017" Nolikums [PDF], [DOC]
Latvijas kārtas laureāti [PDF]
Izstādes afiša [PDF]
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs