Vizuālā māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vizuālā māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides objektu un mākslas darbu izstāde-konkurss "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" Nolikums [PDF], [ZIP].
Izstādei izvirzīto darbu saraksts (precizēts 25.04.2018.) [PDF].
Izstādes afiša [PDF]
Konkursa rezultāti [PDF].
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 46.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2018" Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

2018_vides_obj_afisa_izstade_thumb.jpg14.05.2018. Papildināts 13.06.2018. A.Raudzepa.
Mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" Mazmežotnes muižas parkā

VISC sadarbībā ar izglītības iestāžu mākslas pulciņu audzēkņiem un pedagogiem 2017./2018.mācību gadā īstenoja vides objektu un ārējā vidē eksponētu mākslas darbu konkursu “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kurš noslēgsies ar skolēnu darbu izstādi Mazmežotnes muižā, Rundāles novadā.

Izstādes atklāšana un konkursa laureātu apbalvošana 2018.gada 17.maijā plkst.15.00, bet darbi apskatāmi visu vasaru – līdz 12.septembrim.

Konkursa mērķis: veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, rosināt interesi par Latvijas dabas daudzveidību un atklāt tās skaistumu mākslas darbos.

No 410 konkursam iesūtītajiem darbu pieteikumiem izstādē būs apskatāmi 126 paši radošākie skolēnu darbi. Lai gan VISC šādu vides objektu konkursu organizēja pirmo reizi, mākslas pulciņu ieinteresētība un atsaucība bija liela. Paldies visiem par šī gada veikumu!
>> Izstādes darbu fotogrāfijas vietnē "failiem.lv"

Sadaļas arhīvs