Vizuālā māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vizuālā māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss un tērpu skate "Latvijas toņi un pustoņi" Nolikums [PDF], [DOC]
Informācija par konkursu norisi novados [PDF]
2. kārtas protokols [PDF]
3. kārtas protokols [PDF]
Tērpu finālskates dalībnieki [PDF]
Finālskates mēģinājumu grafiks [PDF]
Tērpu kolekciju parādes mēģinājumu grafiks [PDF]
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā 45.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss "Lidice 2017" Nolikums [PDF], [DOC]
Latvijas kārtas laureāti [PDF]
Izstādes afiša [PDF]
Vecākā referente Areta Raudzepa, tālr.67350810, fakss 67226535, e-pasts areta.raudzepa@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs