Vides izglītība
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vides izglītība

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Ieraugi, atklāj, saglabā!" Nolikums (precizēts 20.01.2017.) [PDF], [DOC].
Dalībnieku saraksts (aktualizēts 19.01.2017.) [PDF]
Metodiskie ieteikumi dalībniekiem [PDF]
Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350811; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
03.11.2017. (2.kārta) Sk. nolikumā Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate "Nāc ārā!" Nolikums (precizēts 20.01.2017.) [PDF], [DOC] Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350811; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

 
Aktuālā informācija

15.09.2016. I.Liepiņa.
AS "Latvijas valsts meži" aicina skolēnus veidot vides izziņas spēles

7.-9. klašu skolēniem ir iespēja piedalīties LVM Meža olimpiādē – āra mācību spēļu ideju konkursā, kura galvenā balva ir ārzemju dabas ekspedīcija visai skolēnu komandai.
Olimpiādi organizē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, un tās galvenie mērķi ir popularizēt Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos dabā un veicināt jauniešu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu - mežu.
Piedaloties olimpiādē, komandai ir jāizdomā jaunu āra mācību spēli par mežu un jāizspēlē to kopā ar klases biedriem brīvā dabā (skolas pagalmā, parkā, mežā, botāniskajā dārzā u. tml.), izmantojot dabas materiālus. Komandai jāapraksta spēles noteikumi un jārada 1 minūti gara video pamācība, kurā redzama spēles norise.
30 labākās spēles 1. februārī publicēs LVM skolu programmas “Facebook” lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur ikviens “Facebook” lietotājs līdz 20. februārim var balsot par spēlēm, spiežot “Like” zem publicētajiem video.
LVM Meža olimpiādes finālā dabas parkā Tērvetē 2017. gada 27. aprīlī piedalīsies 10 komandas, kas ieguvušas visvairāk atzinības “Facebook” lietotāju vērtējumā.
Vairāk informācijas un nolikums  www.lvm.lv/mezaolimpiade

22.06.2016. I.Liepiņa.
Pirmais gads projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!”

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016. gadā uzsāka īstenot jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektā iesaistījušās 28 jauno pētnieku grupas no 24 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Iesniegtas jau arī pirmās atskaites – Rūjienas vidusskolas pētnieku grupa spējusi pabeigt visas 4 projekta pakāpes, Līvānu 1.vidusskola – 3, Tabores pamatskola – 2, vēl 14 skolas uzsākušas pētījumus un paveikušas 1.pakāpi.
Skolēni izvēlējušies pētīt visdažādākās teritorijas - senu muižas parku, dižakmeņus, dižkokus, skudru pūzni, strautu, upes, ezerus un to krastus, medņu riesta mikroliegumu, Ķemeru Nacionālā parka dumbrāju, jūras piekrasti.
Ar interesi sekosim līdzi pētījumu gaitai nākamajā mācību gadā! Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu inese.liepina@visc.gov.lv.

Sadaļas arhīvs