Vides izglītība
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vides izglītība

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Ieraugi, atklāj, saglabā!" Nolikums [PDF], [DOC].
Dalībnieku saraksts (precizēts 01.06.2016.) [PDF]
Metodiskie ieteikumi dalībniekiem [PDF]
Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
2016.g. janvāris-novembris pilsētas/novadi Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate "Nāc ārā!" Nolikums [PDF],
Fotogalerija
Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

 
Aktuālā informācija

09.11.2016. I.Liepiņa.
Notikusi vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate "Nāc ārā"

4.novembrī Rīgas Teikas vidusskolā notika vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate "Nāc ārā!", kuras mērķis bija sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā. Skatē savus darbus prezentēja 17 pedagogi no 11 novadiem/ pilsētām. Metodisko izstrādņu autori ne tikai dalījās savā pieredzē, bet vēroja arī Teikas vidusskolas pedagogu labās prakses piemērus – atklātās āra nodarbības no sadarbībā ar AS "Latvijas Valsts meži" izdotā metodiskā materiāla "Mācīties ir mūsu dabā".
>> Fotogalerija

20.09.2016. I.Liepiņa.
20160916_sem_bilde.jpgNotika seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

16.septembrī VISC rīkotajā seminārā tikās 36 pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatori, lai dalītos pieredzē par pagājušā gada darba rezultātiem un noskaidrotu 2016./2017. mācību gada plānotos pasākumus un jaunumus vides izglītībā Latvijā. Seminārā ar prezentācijām un izglītojošām aktivitātēm uzstājās VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, AS “Latvijas valsts meži” komunikāciju projektu vadītāja Līga Abizāre, biedrības “Zaļā brīvība” projektu vadītāja Ingrīda Strazdiņa un Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne.
>> Semināra materiāli [ZIP]

15.09.2016. I.Liepiņa.
AS "Latvijas valsts meži" aicina skolēnus veidot vides izziņas spēles

7.-9. klašu skolēniem ir iespēja piedalīties LVM Meža olimpiādē – āra mācību spēļu ideju konkursā, kura galvenā balva ir ārzemju dabas ekspedīcija visai skolēnu komandai.
Olimpiādi organizē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, un tās galvenie mērķi ir popularizēt Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos dabā un veicināt jauniešu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu - mežu.
Piedaloties olimpiādē, komandai ir jāizdomā jaunu āra mācību spēli par mežu un jāizspēlē to kopā ar klases biedriem brīvā dabā (skolas pagalmā, parkā, mežā, botāniskajā dārzā u. tml.), izmantojot dabas materiālus. Komandai jāapraksta spēles noteikumi un jārada 1 minūti gara video pamācība, kurā redzama spēles norise.
30 labākās spēles 1. februārī publicēs LVM skolu programmas “Facebook” lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur ikviens “Facebook” lietotājs līdz 20. februārim var balsot par spēlēm, spiežot “Like” zem publicētajiem video.
LVM Meža olimpiādes finālā dabas parkā Tērvetē 2017. gada 27. aprīlī piedalīsies 10 komandas, kas ieguvušas visvairāk atzinības “Facebook” lietotāju vērtējumā.
Vairāk informācijas un nolikums  www.lvm.lv/mezaolimpiade

22.06.2016. I.Liepiņa.
Pirmais gads projektā „Ieraugi, atklāj, saglabā!”

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016. gadā uzsāka īstenot jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektā iesaistījušās 28 jauno pētnieku grupas no 24 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Iesniegtas jau arī pirmās atskaites – Rūjienas vidusskolas pētnieku grupa spējusi pabeigt visas 4 projekta pakāpes, Līvānu 1.vidusskola – 3, Tabores pamatskola – 2, vēl 14 skolas uzsākušas pētījumus un paveikušas 1.pakāpi.
Skolēni izvēlējušies pētīt visdažādākās teritorijas - senu muižas parku, dižakmeņus, dižkokus, skudru pūzni, strautu, upes, ezerus un to krastus, medņu riesta mikroliegumu, Ķemeru Nacionālā parka dumbrāju, jūras piekrasti.
Ar interesi sekosim līdzi pētījumu gaitai nākamajā mācību gadā! Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu inese.liepina@visc.gov.lv.

02.06.2016. I.Liepiņa Papildināts 08.08.2016.
Sveicam Rūjienas vidusskolu par projekta "Ieraugi, atklāj, saglabā!" īstenošanu!

Projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!" visas 4 pakāpes pirmā paveikusi Rūjienas vidusskolas komanda skolotāja Jura Alpa vadībā. Skolēni izpētījuši un sakopuši Kangaru dižozolus Jeru pagastā. Ir uzstādīta speciāla informācijas zīme, informēti Rūjienas vidusskolas kolēģi un pārējie skolēni, pašvaldības pārstāvji, un darbs prezentēts Rīgas Dabaszinību skolas organizētajā jauno vides pētnieku forumā šā gada 29.februārī, Rīgā. Projekta laikā skolēni konsultējušies ar VAS "Latvijas valsts meži" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem.
No 3. līdz 4.jūnijam Rujienas vidusskolas skolēni piedalīsies gada noslēguma pasākumā – pārgājienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem pa dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" teritoriju. Šis liegums ir vienīgā vieta Baltijas jūrā, kur jūras krastā apskatāmi smilšakmens atsegumi, kas veidojušies pirms 350-380 miljoniem gadu, devona periodā. Pārgājiena laikā skolēni veiks pētījumus, lai nostiprinātu jau projekta gaitā iegūtās zināšanas, noteiks piekrastē atrastos iežu paraugus, gliemenes, aļģes, atpazīs redzētos putnus, pētīs krasta erozijas cēloņus un sekas.
>> Fotogalerija

07.04.2016. I.Liepiņa.
Metodiskie ieteikumi projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!" dalībniekiem

Sagatavoti metodiskie ieteikumi vides interešu izglītības projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā!” dalībniekiem.
Ieteikumos dalībnieki atradīs padomus, ko darīt katrā no projekta secīgajām pakāpēm, kā sagatavoties pārgājienam dabā, kādos gadījumos darbību nepieciešams saskaņot ar dabas aizsardzības speciālistiem.
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

18.03.2016. I.Liepiņa. Precizēts 10.05.2016.
Paveiktais projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016.gadā uzsācis jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.
Projektā jau iesaistījušās 18 jauno pētnieku grupas no 16 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Iesniegtas jau arī pirmās atskaites par paveikto pirmajā posmā – Ieraugi! Šajā laikā atrastas pastāvīgo pētījumu vietas, apzināti un fotografēti tur esošie vides objekti, sagatavotas kartes. Skolēni izvēlējušies pētīt senu muižas parku, dižakmeņus, dižkokus, skudru pūzni, strautu, upes un to krastus. Nākamajā posmā skolēni ar šiem objektiem iepazīsies tuvāk.
Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu (1.pielikums projekta nolikumam) inese.liepina@visc.gov.lv

28.01.2016. D.Āboltiņa.
Uzsāk jaunu vides izglītības projektu "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016. gadā uzsācis jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.
Bērniem šodien ir arvien mazāk iespēju brīvi atrasties dabā, spēlēties, atpūsties, mācīties dažādas dzīves prasmes un patstāvību. Savukārt cilvēks, kas nav radis uzturēties dabā, to nepazīst, nemīl, no tās baidās un nav ieinteresēts to saudzēt un saglabāt. Uzsākot minēto projektu, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Valsts izglītības satura centru vēlas piedāvāt veidu, kā saistoši un interesanti atjaunot saikni ar dabu, piedaloties mērķtiecīgā un ilgstošā dabas vides izzināšanā.
>> Lasīt vairāk

05.01.2016. D.Āboltiņa.
Izdotas sešas jaunas skolēnu veidotas vides izziņas spēles par videi draudzīgu ceļošanu

Turpinot iesākto tradīciju, jau devīto gadu VISC organizētajā konkursā „Iepazīsti vidi!” apkopotas un elektroniskā formātā izdotas labākās 2015. gada skolēnu izveidotās vides izziņas spēles. Elektroniskā formā izdotas sešas jaunas skolēnu veidotas vides izziņas spēles par videi draudzīgu ceļošanu.
Labāko skolēnu izdomāto spēļu vidū ir Zvejniekciema vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Bērnu un jauniešu vides izglītības centra "Rīgas dabaszinību skola " veidotās spēles.
>> Informācija plašsaziņas līdzekļiem
>> Vides izziņas spēles sadaļā "Metodiskie materiāli.Vides izziņas spēles un interaktīvie mācību līdzekļi "

Sadaļas arhīvs