Teātra māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Teātra māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Skat. nolikumā pilsētas/novadi Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss Nolikums [PDF].
Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179; fakss 67226535; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv

Skat. nolikumā Valmieras Viestura vidusskola Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!" Nolikums [PDF] Vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179; fakss 67226535; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs