Teātra māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Teātra māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
20.-21.04.2018.
(2.posms)
Valmiera Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parāde – XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!" Latvijas valsts 100gadei Nolikums [PDF] Vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179; fakss 67226535; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
27.02.-12.04.2018.
(2.kārta)
Reģionos Skolēnu skatuves runas konkurss Nolikums [PDF]
Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179; fakss 67226535; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv

26.04.2018. D.Jurka.
Noslēdzies teātru festivāls "...un es iešu un iešu!"

20.-21.aprīlī Valmieras Viestura vidusskolā noslēdzās izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parāde – XI starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls „… un es iešu un iešu!”, kas pulcēja 850 dalībnieku no visas Latvijas, kā arī vienu kolektīvu no Lietuvas. Festivāls notika, sadarbojoties Valsts izglītības satura centram (VISC) ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valmieras Drāmas teātri, Valmieras Viestura vidusskolu, Valmieras Jaunatnes centru „Vinda”, citu pilsētu un novadu pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, izglītības un kultūras iestādēm.
Galvenais festivāla mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu teātru attīstību, motivēt radīt kvalitatīvas izrādes bērniem un jauniešiem, piedāvājot dažādu žanru iestudējumus, kā arī, veicinot savstarpējo pieredzes apmaiņu, sekmēt teātru režisoru profesionālo pilnveidi.
Festivāls šogad bija veltīts Latvijas valsts simtgadei, tādēļ skolēnu teātru režisori tika aicināti iestudēt latviešu dramaturgu darbus. Festivālā skatītājiem bija iespēja redzēt Rūdolfa Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos”, Annas Brigaderes „Sprīdīti”, Margaritas Stārastes „Pelēko namiņu”, Imanta Ziedoņa „Saprast taureņu brīvību”, Kārļa Skalbes „Ziemeļmeitu”, Vizmas Belševicas „Billi” un citu Latvijas un ārzemju autoru iestudējumus. Runājot par šogad festivālam pieteiktajām izrādēm, jāatzīst, ka vairākās skolās ļoti veiksmīgi darbojas skolotāji, kuri ir studējuši režiju, bet daudzviet šo pienākumu ir uzņēmušies arī latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Lai izvērtētu skolu teātru sniegumu, VISC izveidota žūrija, kuras sastāvā bija režisores Anna Jansone un Dace Liepeniece, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra Teātra mākslas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Rīgas Skolēnu pils teātra “Zīļuks” režisore Laura Paegle un Valmieras Viestura vidusskolas teātra “Sprīdītis” režisors un festivāla mākslinieciskais vadītājs Roberts Segliņš, kā arī VISC vecākā referente Dace Jurka, noskatījās 78 skolēnu teātru iestudējumu videoierakstus. Uzaicinājumu uz festivālu saņēma 52 skolu teātri, kas skatē ieguva I un II pakāpes diplomu un bija saņēmuši vismaz 42 punktus. Žūrija iestudējumus vērtēja pēc vairākiem kritērijiem: dramaturģiskā materiāla izvēle, režisora darbs, aktieru darbs, audiovizuālais noformējums un izrādes koptēls.
Savukārt festivāla laikā darbojās jauniešu žūrija, kurā dažāda vecuma bērni un jaunieši vērtēja izrādes, izvirzīja savas nominācijas un noslēgumā pasniedza balvas. Jauniešu žūrija par gada izrādi atzina Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” izrādi „Neatvairāmās grēcinieces”, kas veidota pēc kinofilmas „Čikāga” motīviem.
Festivāla pirmajā dienā skolēniem bija iespēja iepazīt Valmieras Drāmas teātri un spēlēt savas izrādes uz trijām teātra skatuvēm. Tā jaunajiem aktieriem bija vērtīga pieredze, profesionāls ieguvums savai izaugsmei un liels saviļņojums.
Ļoti atzinīgi tika novērtēts Valmieras Viestura vidusskolas teātra „Sprīdītis” režisoru Ineses Ramutes un Roberta Segliņa V. Belševicas „Billes” iestudējums. Lai pēc iespējas vairāk skolēniem būtu iespēja noskatīties šo uzvedumu, ir ierosinājums to iekļaut „Latvijas skolas somas” piedāvājumā.
VISC izsaka pateicību visiem festivāla dalībniekiem un organizētājiem Valmierā par lielo darbu, atsaucību un aizrautību teātra mākslas popularizēšanā bērnu un jauniešu vidū.

Sadaļas arhīvs