Teātra māksla
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Teātra māksla

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Skat. nolikumā Skat. nolikumā Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parāde – XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls "...un es iešu un iešu!" Latvijas valsts 100gadei Nolikums [PDF], [DOC] Vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179; fakss 67226535; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv
Skat. nolikumā Skat. nolikumā Skolēnu skatuves runas konkurss Nolikums [PDF], [DOC]

Vecākā referente Dace Jurka, tālr.67350810; 29179179; fakss 67226535; e-pasts: dace.jurka@visc.gov.lv

18.10.2017. A.Aukšmuksta.
19. Latvijas skolu teātru turnīrs "Teātra sports 2018"

Biedrība "Teātris un izglītība" sadarbībā ar VISC, pašvaldībām, izglītības un kultūras iestādēm organizē 19.Latvijas skolu teātru turnīru "Teātra sports 2018".
Turnīrs notiek trīs kārtās. Pirmā kārta notiek novados 2018.gada janvārī, februārī, otrā kārta – reģionos martā, aprīlī. Trešā kārta notiek 2018.gada 13.-14.aprīlī Iecavas vidusskolā un Iecavas kultūras namā.
Projekta koordinatore: biedrības “Teātris un izglītība” valdes priekšsēdētāja Ligita Smildziņa (tālr.29779758, e-pasta adrese - ligita.smildzina@inbox.lv).
>> Turnīra nolikums [DOC]

Sadaļas arhīvs