Profizgl. projekti
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Sākumlapa > Interešu izglītība > Profesionālās izglītības kultūrizglītības projekti

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kultūrizglītības projekti

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Profesionālās izglītības iestāžu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2018"

Nolikums [PDF], [DOC]

Vecākā referente Evija Pelša, tālr. 67350813, 29828035, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs