cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

23.01.2017. K.Sprudzāne.
Notiks programmas Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 18.-19.maijā Strūgu ielā 4, Rīgā, notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award* jauno vadītāju apmācības, kuras paredzētas izglītības iestāžu darbiniekiem, jauniešu centru darbiniekiem, jaunatnes lietu speciālistiem, pilngadīgiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un personām, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Papildu informācija par apmācībām iegūstama, sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko referenti Katrīnu Sprudzāni: katrina.sprudzane@visc.gov.lv

* Edinburgas hercoga starptautiskā jauniešu pašaudzināšanas programma Award palīdz jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un darbam. The Duke of Edinburgh’s International Award – apbalvojums, ko iegūst jaunieši, kas programmas Award ietvaros sasnieguši savus individuālos mērķus - ir pasaulē vadošais jauniešu izaugsmes apbalvojums. Iepriekšējā gadā vairāk nekā viens miljons jauniešu 144 pasaules valstīm iesaistījās programmā Award. Latvijā programmu Award no 2006.gada īsteno Valsts izglītības satura centrs. Programmas Award trīs līmeņos – bronzas, sudraba un zelta – jaunieši noteiktu laika periodu veic pašu izvēlētas aktivitātes četrās programmas Award jomās – apgūst prasmes, veic brīvprātīgo darbu, velta laiku fiziskām aktivitātēm un dodas piedzīvojumu ceļojumā. Par programmas Award dalībnieku var kļūt ikviens jaunietis, vecuma no 14 līdz 24 gadiem. Jaunieši, kuri sasnieguši pašu izvirzītos jomu mērķus, tiek aicināti uz svinīgo apbalvošanas pasākumu, kura laikā viņi saņem attiecīgā līmeņa programmas Award apbalvojumu.

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs