cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

15.08.2016. M.Mellēna.
Vasaras skolas folkloras skolotājiem, kopu vadītājiem

VISC, turpinot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi bērnu izglītošanai tradicionālās kultūras jomā, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītājiem un folkloras skolotājiem organizē "Vasaras skolas 2016".
 Latgales, Sēlijas, Vidzemes un Rīgas skolotāji aicināti piedalīties Vasaras skolā no 24.augusta līdz 26.augustam Dzērbenē, Dzērbenes Sabiedriskajā centrā, bet Kurzemes un Zemgales skolotāji – no 9.septembra līdz 11.septembrim Rucavā, Rucavas pamatskolā.
Vasaras skolās paredzēta 2016./2017.mācību gada folkloras programmas repertuāra apguve un precizēšana.
Lūgums katram Vasaras skolas dalībniekam sagatavot vienu sava novada rotaļu, kuru mācīt citiem.
Pieteikumus sūtīt VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatorei Mārai Mellēnai uz e-pasta adresi mara.mellena@visc.gov.lv
līdz 22. augustam Dzērbenes Vasaras skolas dalībniekiem un
līdz 7.septembrim Rucavas Vasaras skolas dalībniekiem.
>> Programmas

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs