cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

27.09.2017. K.Sprudzāne.
Treniņš treneriem

VISC sadarbībā ar Starptautiskās programmas Award zelta biedrību 2017.gada 19.-22.oktobrī organizē apmācības jaunajiem programmas Award apmācību vadītājiem. “Treniņš treneriem” ietvaros apmācību dalībnieki tiks sagatavoti tam, lai turpmāk varētu organizēt un vadīt Award jauno vadītāju apmācības un Piedzīvojumu ceļojumu uzraugu un novērtētāju apmācības dažādās Latvijas vietās.
Ja vēlies kļūt par brīvprātīgo programmas Award apmācību vadītāju, līdz 09.10.2017. piesakies apmācībām, aizpildot un iesniedzot elektronisko pieteikuma anketu.
Jautājumu gadījumā sazināties ar programmas Award nacionālo koordinatori Katrīnu Sprudzāni, rakstot uz e-pastu: katrina.sprudzane@visc.gov.lv
>> Lasīt vairāk
>> Pieteikuma anketa

27.09.2017. K.Sprudzāne.
Notiks Award jauno vadītāju apmācības

2017.gada 5.-6.oktobrī notiks VISC un Starptautiskās programmas Award zelta biedrības organizētās Edinburgas hercoga starptautiskās jauniešu pašaudzināšanas programmas Award jauno vadītāju apmācības.
Mērķauditorija: izglītības iestāžu darbinieki, jauniešu centru darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, pilngadīgie nevalstisko organizāciju pārstāvji un personas, kas saņēmušas bronzas, sudraba vai zelta Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Par piedalīšanos apmācībās tiks izsniegts starptautiskais Award vadītāja sertifikāts un Valsts izglītības satura centra apliecība par pedagogu profesionālās pilnveides programmas „Jauniešu pašizaugsmes un profesionālo un sociālo prasmju pilnveidošanas sekmēšana” (16 stundas) apgūšanu.
Norises vieta: Valsts izglītības satura centrs (Strūgu iela 4, Rīga)
Darba valoda: latviešu
Pieteikšanās: sazinoties ar VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecāko eksperti Katrīnu Sprudzāni (e-pasta adrese: katrina.sprudzane@visc.gov.lv )
Grupas lielums: 8 – 16 personas

21.09.2017. Z.Mūrniece.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi mūsdienu deju skolotājiem

VISC no š.g. 23.oktobra līdz 27.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106 k-1, Rīgā, rīko mūsdienu deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes mūsdienu deju mācību programmu veidošanā”.
Plānotā kursu dalības maksa EUR 45.
Kursu programmā ietvertās tēmas: dejas kompozīcija – tās dažādie risinājumi, mūsdienu deju tehnika, tās metodika, klasiskā deja, aktiermeistarība, vērošanas prakse, pareizs uzturs dejotāju un fiziski aktīvu cilvēku ikdienā, ķermeņa uzbūve un traumu profilakse.
Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas. Pieteikuma anketu elektroniski lūdzam iesūtīt līdz 6.oktobrim VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Diānai Gavarei (e-pasts: diana.gavare@visc.gov.lv ; kontakttālrunis: 67350810)
>> Pieteikuma anketa

13.09.2017. Z.Mūrniece.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no š.g.23.oktobra līdz 27.oktobrim Agra Daņiļeviča deju skolā, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālās kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Kursu sākums 2017.gada 23.oktobrī plkst.9.00.
Kursu dalības maksa EUR 45.00 (četrdesmit pieci eiro un 00 centi).
Kursu tēmas: Latviešu dejas pamati; Latviešu skatuviskās dejas treniņstundu metodika; Klasiskā deja; Dejas anatomija un fizioterapija; Mūsdienu dejas pasniegšanas metodika.
Precizēta kursu programma tiks nosūtīta pēc pieteikuma anketas saņemšanas.
Pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt un parakstītu iesūtīt elektroniski VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākajai referentei Zandai Mūrniecei (zanda.murniece@visc.gov.lv, tālr.67350810) līdz 2017.gada 29.septembrim
>> Pieteikuma anketa [DOC]

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs