cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

08.02.2017. A.Slica.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi tautas deju skolotājiem

VISC no 13.marta līdz 17.martam Agra Daņiļeviča deju skolā „Dzirnas”, Lāčplēša ielā 106, korp.1, Rīgā, rīko tautas deju skolotāju 36 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus „Jaunākās metodes bērnu deju mācību programmu veidošanā, tradicionālā kultūras mantojuma saglabāšanā”.
Elektronisko pieteikuma anketu lūdzam aizpildīt līdz 27.02.2017.

13.01.2017. M.Mellēna.
Folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju profesionālās kompetences pilnveides kursi

VISC uzsāk folkloras skolotāju, bērnu un jauniešu folkloras kopu vadītāju 24 stundu profesionālās kompetences pilnveides kursus "Nemateriālā kultūras mantojuma apgūšana un pārmantošana: dziedāšana, muzicēšana, dejošana bērnu un jauniešu folkloras kopās", gatavojoties tradicionālās kultūras apgūšanas un pārmantošanas programmas "Pulkā eimu, pulkā teku 2017" īstenošanai.
Kursi notiek vienu reizi mēnesī laikā no 2017.gada 21.janvāra līdz 2017.gada 8.aprīlim.
Pirmā nodarbība 21.janvārī plkst.10.00 Strūgu ielā 4, Rīgā. Turpmākās nodarbības – 18.februārī, 18.martā un 8.aprīlī.
Atbildīgā kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas folkloras projektu koordinatore Māra Mellēna, tālr.26522141, e-pasta adrese: mara.mellena@visc.gov.lv.

15.12.2016. I.Liepiņa.
Interešu izglītības pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

VISC organizē interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 16 stundu kursus "Izglītības ilgtspējīgai attīstībai integrēšana mācību un ārpusstundu darbā".
Kursu nodarbības notiks 2017.gada 15. februārī un 22. martā Strūgu iela 4, Rīga.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 26,88 EUR.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2017.gada 20.janvārim, aizpildot pieteikuma formu.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr.67350814.
>> Pieteikuma forma

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs