cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

31.10.2017. R.Platpere. Precizēts 07.11.2017.
Profesionālās kompetences pilnveides maksas kursi skolu koru un vokālo ansambļu vadītājiem

VISC 2017.gada 29.un 30.novembrī Strūgu ielā 4, Rīgā, rīko zēnu koru un vokālo ansambļu vadītāju 16 stundu profesionālās kompetences pilnveides maksas kursus “Skolēnu radošās darbības attīstības organizatorisko formu daudzveidība koru un ansambļu nodarbībās“.
– Kursu programmas tematika:
– Kompetencēs balstīta mācību pieeja kora nodarbībās.
– Karla Orfa instrumentārija pielietošana kolektīvajā muzicēšanā.
– Radošās pašizpausmes attīstība ar ritmikas līdzekļiem.
– Muzikālā kolektīva vadītāja sadarbība nodarbībās ar dažāda vecuma bērniem.
– Logopēdiskie, elpošanas un sejas muskuļu vingrinājumi balss un artikulācijas aparāta attīstībā.
Plānotais maksimālais kursu dalībnieku skaits 35 (aptuvenā samaksa EUR 20.00).
Aizpildītu pieteikuma anketu lūdzam līdz 8.novembrim nosūtīt Antrai Strikaitei (e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv, kontakttālrunis – 67350811)
Grupa noformēta un pieteikšanās slēgta!

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs