cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Interešu izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

14.03.2017. I.Liepiņa. Precizēts 15.03.2018.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi vides interešu izglītības pedagogiem

VISC sadarbībā ar biedrību “Bērnu Vides skola” un AS “Latvijas Valsts meži” organizē vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 20 stundu kursus „Skolēnu uzņēmējspējas attīstīšana atbilstoši aprites ekonomikas principiem”. Kursu nodarbībās dalībnieki izzinās, kā daba var iedvesmot meklēt jaunus veidus, kā organizēt ražošanas procesu, kas ne tikai nekaitē dabai, bet to pat atjauno.
Kursu 1. nodarbība notiks 2018. gada 6. aprīlī Rīgā, Vaiņodes ielā 1. Otrās nodarbības laiks tiks precizēts.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 2018. gada 26. martam, aizpildot pieteikuma anketu.
Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv ; tālr.67350811
>> Pieteikuma anketa

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.
>> Lasīt vairāk

Sadaļas arhīvs